logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla


   

 

casopis

Obsah čísla Obzory matematiky, fyziky a informatiky

Brajerčík, Ján, Majherová, Mária, Mlynárčik, Peter and Halušková, Emília, Život a dielo Milana Demka (1963 – 2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čejchan, Antonín, Křížek, Michal and Somer, Lawrence, O rozložení prvočísel v okolí faktoriálů, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 14-22, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Nemoga, Karol, Odišiel prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 10-13, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Eliáš, Peter, Repický, Miroslav and Šupina, Jaroslav, Ďakujeme, niečo sme sa naučili, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 14-20, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Emanovský, Petr, Lindleyův paradox, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Správa z medzinárodných súťaží v informatike 2020/21, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gábová, Timea and Šveda, Dušan, Rovesnícke hodnotenie ako nástroj učenia sa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gorčáková, Simona, Kompetencie žiakov a ich rozvoj v kontexte témy Základy fyziky mikrosveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 41-53, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Guričan, Jaroslav and Haviar, Miroslav, Opustil nás prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 1-16, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kiss, Tünde, Šoltésove dni 26-ho a 27-ho októbra 2022, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, 63. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania úloh 72. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 37-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva, Trnka, Michal and Kopáni, Martin, Inovatívne formy a prístupy vo výučbe lekárskej biofyziky na LF UK v Bratislave v čase pandémie a po nej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 40-45, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krescanková, Žofia, Lev Bukovský, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Texty úloh 1. kola 64. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2022-2023) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 54-71, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Správa o 52. konferencii slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 58-62, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Morvay, Ladislav, doc. RNDr. Tibor Gál, CSc. (10.07.1938 – 08.11.2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 6. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (EuPhO), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pollák, Miro, Spomienky na profesora Leva Bukovského, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 3-9, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk and Slavíček, Ondřej, Gaussovo (normální) rozdělení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 23-36, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rojček, Michal, Smart študenti na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Füredi, Ákos and Nánai, László, Sound and Noise. Sound Propagation in Closed and Open Space, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 30-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Kovariancia vo fyzike – skaláry, vektory, ..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Niels Henrik David Bohr Laureát Nobelovej ceny za fyziku za rok 1922, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, Lev medzi kardinálmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 25-29, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, Za hrsť spomienok na profesora Tibora Katriňáka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Buckinghamov Pi-teorém, rozmerová analýza, fyzikálne podobné systémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 46-60, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 64. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2022-2023) kategória A, kategórie B, C, D úlohy 1 až 4, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 40-56, ISSN 1335-4981, 2022.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bajkó, Ildikó, Chaos Physics in Secondary School A Material Applicable in Online Teaching, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 22-34, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bak, Patrik, 62. Medzinárodná matematická olympiáda 14. – 24. 7. 2021 Saint-Petersburg, Ruská federácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Doc. RNDr. Pavol Grešák, CSc. sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Potočáková, Ľudmila, Vyjadrenie k „učebnici“ Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Funkcie Matika pre spolužiakov, Bratislava, 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 60-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, POZVÁNKA – XLIV. Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 51. MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA, Vilnius, Litva, 17. – 24. 7. 2021 (On-line), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 57-66, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čevajka, Jakub and Velmovská, Klára, Vplyv mobilných technológií na žiaka vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, 0 riešení nerovníc s absolútnou hodnotou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie logaritmických nerovníc metodou racionalizácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 3-13, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gábová, Timea and Šveda, Dušan, Sebahodnotiace rubriky ako nástroj pre lepšie porozumenie matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 15, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead – duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 14-18, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Prof. Radko Mesiar sedemdesiatnikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Úvodník vydavateľa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 1-2, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Roman, Generating melodies with respect to a chord progression, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 11-18, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Hrozny problémů ve školské matematice (2. část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 19-29, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania úloh 71. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 28-33, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, Zadania 'uloh 71. ro`en'ika Matematickej olympi'ady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 19-21, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, O paradoxu dvojčat, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Experimenty s časom – podobné systémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 35-39, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Náš Daniel Kluvanec (*1940 –† 2020), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana and Sedliačková, Zuzana, Ďalší matematik v Žiline je jubilantom - doc. RNDr. Vojtech Bálint, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 68-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Doc. RNDr. Ondrej Kováčik, CSc. (1953-2020), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 5. online Európska fyzikálna olympiáda (EuPhO) 19.6. - 26.6.2021, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Plavka, Ján, Život a dielo profesora Martina Gavalca (1942-2021), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 57-59, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Informace pro fuzzy množiny a intuicionistické fuzzy množiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 9-19, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk and Slavíček, Ondřej, Klasické úlohy geometrické pravděpodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Růžičková, Miroslava, Spomienka na pána profesora Pavla Marušiaka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Szádeczky-Kardoss, Magdolna, András, Juhász and Tasnádi, Péter, Complex Physics Competition Involving Future Teachers, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 34-47, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Gábor, Niekoľko subjektívnych postrehov z dištančného vyučovania fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 3, pages 48-61, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Najdôležitejšie talenty človeka - Rozhovor s jubilantom prof. G.A. Ososkovom, DrSc. pri príležitosti jeho 90-tky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 63. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2021-2022) kategórie A,B,C,D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 33-56, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 63. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2021-2022) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 40-53, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zadania úloh 37. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 20-32, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Životné jubileum prof. RNDr. Jozefa Fuliera1, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2021.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Ferenc Kárteszi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, László Rátz – učiteľ géniov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 22-28, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvář, Jindřich, Přímá a nepřímá úměrnost (nekorektní stať o kritickém myšlení), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 11-22, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Dáma s lampou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Aktuálne informácie ICMI a IMU, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 55-56, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Inšpirujúca zbierka príkladov z fyziky Recenzia na knihu Pavla Valka: Jednoducho fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, O exponenciálnych rovniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice - Pohľad matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie racionálnych nerovníc metódou intervalov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie rovníc graficky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 3-10, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Fecková Škrabuľáková, Erika, Erupcie pre matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 23-28, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gábová, Timea, Sebahodnotenie – nástroj formatívneho hodnotenia ako súčasť učenia sa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 13-22, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gibová, Zuzana, Rozvoj fyzikálnych zručnosti študentov na vysokých školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kadlečík, Ivan, Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice - Pohľad matematikára, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Nedať sa nachytať. Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice Matika pre spolužiakov, Bratislava 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 65, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Spomíname na profesora Jozefa Komorníka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Karabáš, Ján and Snoha, Ľubomír, Profesor Roman Nedela šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 57-60, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Spektakulárna kométa Neowise (C/2020 F3), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 64, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Hrozny problémů ve školské matematice (1. část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 9-21, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, 61. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, O paradoxech ve speciální teorii relativity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Prvočíselné magické čtverce, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 10-17, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, 100. výročie narodenia prof. RNDr. Marka Šveca, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 55-61, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Spomienka na prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 62-65, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Storočnica prof. RNDr. Vladimíra Hajka a výskum magnetizmu v Košiciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Minuloročná konferencia slovenských matematikov - päťdesiat rokov od prvej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mesiar, Radko, Prof. Martin Kalina – ďalší mladý jubilant, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 4. Európska fyzikálna olympiáda online (EuPhO)1 20.07.2020-26.07.2020, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 70. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 70. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 18-27, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Česká a Slovenská fyzika 1945 – 2005 Ivo Kraus, Štefan Zajac, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Čo nám o Venuši povedala misia Magellan?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Groundwater Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Physical Processes in Nature The Water 4. Physics of Rivers, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 35-43, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Špirková, Jana and Krišťák, Ľuboš, JSMF pri SAV, pobočka Banská Bystrica Minulosť a súčasnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 59-70, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Prvá planetárna sústava registrovaná priamo, vizuálne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 54, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valentová, Lenka and Csachová, Lucia, Stratégie riešenia "školských" úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Extrapolácie 2020, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 62. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2020-2021) kategórie A,B,C,D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 50-69, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 62. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2020-2021) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 33-48, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zadania úloh 36. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Anderle, Michal and Forišek, Michal, Zadania úloh 35. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 18-30, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Lipót Fejér (1880 – 1959), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvář, Jindřich and Dlab, Vlastimil, Význam kvalitního vzdělávání učitelů matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Borsík, Ján, Recenzia na knihu Anatolija Dvurečenského, Ľubice Holej, Kataríny Jankovej, Bela Riečana: Tibor Neubrunn (1929-1990), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 50. MEDZINÁRODNÁ FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Tel Aviv-Jafo, Izrael, 6. – 15. 7. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 60. ročníka Fyzikálnej olympiády Trenčianske Teplice 11. - 14. 4. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 63-69, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo and Marčoková, Mariana, Pobočka JSMF v Žiline, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 57-61, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, GeoGebra a rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Označovanie intervalov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – 3/4C?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. Osemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Witkovský, Viktor, Profesor Gejza Wimmer, sedemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Quo vadis, slovenská matematika?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 51-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Životné jubileum doc. RNDr. Silvii Pulmannovej, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 35-38, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Eliáš, Peter, Repický, Miroslav and Šupina, Jaroslav, Profesor Lev Bukovský sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 56-59, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Fecková Škrabuľáková, Erika and Grešová, Elena, Reflexia na prepojenie výučby matematiky a ekonómie s praxou z pohľadu študentov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 7-20, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Medzinárodná olympiáda v informatike (IOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal and Andrejková, Gabriela, Medzinárodné olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 33, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Stredoeurópska olympiáda v informatike (CEOI 2019), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Profesor Anatolij Dvurečenskij sa dožíva významného životného jubilea, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 42-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Profesor Marián Trenkler sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 38-41, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Spomíname za docentom Jánom Borsíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváth, Peter, Šoltésove dni 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hriňák, Martin, Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 34-37, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jendroľ, Stanislav, Pár myšlienok o tom, ako sa darilo košickej pobočke JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 62-67, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Hanzelík, František and Dunca, Juraj, História pobočky JČSMF a JSMF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, O fyzike a vyučovaní fyziky a inom (rozhovor s Dr.h.c. Prof. Ing. Štefanom Lubym, DrSc.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Peter Demkanin: DIDAKTIKA FYZIKY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA A UČITEĽOV V PRAXI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Výzkumný přístup ve školské matematice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, Recenzia na knihu Mareka Lišku: Matika pro spolužáky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 65-71, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, To jako vážně? Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Planimetrie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, 50 rokov Matematickej Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Spomienka na profesora Jozefa Moravčíka (1934 – 2005), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mesiar, Radko, Spomienka na profesorku Blanku Kolibiarovú, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mihalíková, Božena, Za docentom Jánom Ohriskom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 3. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA Riga, Lotyšsko, 31. 5. - 4. 6. 2019, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 69. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 22-28, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 69. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 8-10, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Papčo, Martin, Profesijne podrásť a nestratiť kontakt s realitou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 11-14, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Zanietený učiteľ a inšpiratívny kolega Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 39-42, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Privreté okno do sveta Recenzia na knihu Martiny Bečvářovej: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882 – 1945, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ševčovič, Daniel, Spomienka za profesorom Pavlom Brunovským, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 43-46, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba and Lacsný, Boris, Medzinárodná sústava jednotiek (SI), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Pristáli sme na Mesiaci pred 50-timi rokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Židek, Oliver, Doc. RNDr. Vladislav Rosa, PhD. – 80 ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 64-67, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Židek, Oliver, Niektoré významné etapy v činnosti pobočky JSMF Trnava - Trenčín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
60. Medzinárodná matematická olympiáda 11. – 22. 7. 2019, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 46-49, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 31-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 61. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2019-2020) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 29-45, ISSN 1335-4981, 2019.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Anderle, Michal and Forišek, Michal, Zadania úloh 34. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 19-36, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bajčiová Jurečková, Eva, Vyučovanie a hodnotenie fyziky na vojenskej akadémii v akademickom roku 2017/2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 37-44, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvářová, Martina, Zrod Mezinárodní komise pro vzdělávání matematice a její aktivity v letech 1908 —1939, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 1-24, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 49. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) - Lisabon, Portugalsko, 21. – 29. 7. 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 59. ročníka Fyzikálnej olympiády (Košice 12.  15. 4. 2018), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, pages 68-69, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o postupnostiach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, K histórii rozvoja matematiky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Dr.h.c. Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 55-60, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferko, Andrej, Od Julia Caesara po Boje za matfyz, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 66-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš and Krech, Ireneusz, Vizualizácia pri riešení stochastických úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chovanec, Ferdinand and Jurečková, Mária, Belo Riečan a Liptovský Mikuláš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 7-12, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Bratislava a rozvoj matematiky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, 80 – ročné jubileum učiteľa, vedca a priateľa doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Smutné dni roku 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 66, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Štefan Luby et al.: Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín československej mikroelektroniky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva and Ferencová, Elena, Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave si pripomína 95. výročie existencie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 35-42, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Netušená vlastnost Schwarzschildovy metriky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 25-29, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, Recenzia na knihu Mareka Lišku: Matika pro spolužáky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lengyelfalusy, Tomáš, Výnimočné dielo mimoriadneho človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Madaras, Tomáš, Profesor Stanislav Jendroľ sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, 49. konferencia slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 8-10, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 2. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA - Moskva, Rusko, 28. 5. – 1. 6. 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 59. Medzinárodná matematická olympiáda (MMO) - 4. 7. – 14. 7. 2018, Kluž, Rumunsko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 35-38, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 68. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 68. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 18-24, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Odvárko, Oldřich and Robová, Jarmila, Cesty k důkazům matematických vět, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Papčo, Martin, Takmer bolo počuť praskot akademických bublín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 30-31, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Potočáková, Ľudmila, Matematika v praxi 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 16-18, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Pytagorejské trojice v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 18-26, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Jasno v Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 15-17, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Matematika v Jednote, Jednota v matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, O výchove matematikov na univerzite, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Georg Joachim Rheticus, prvý Kopernikán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 49-61, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Physical Processes in Nature – The Water 3. Physics of Lakes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 25-34, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Spomienka na prof. RNDr. Jána Pišúta, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Embedded Regular Polygons, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára, Vyhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich študentov pri rozhodovaní o štúdiu na FMFI UK, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Wimmer, Gejza, Niečo z matematiky, niečo z hudby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 13-15, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zajac, Štefan, JSMF a JČMF dve sesterské spoločnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018 (úlohy 5. – 7.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 62-67, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 60. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2018-2019) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 43-61, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 60. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2018/2019, kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 45-54, ISSN 1335-4981, 2018.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, 29. Medzinárodná olympiáda v informatike International Olympiad in Informatics, IOI 2017 28. 7. – 4. 8. 2017, Teherán, Irán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 80-81, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, Stredoeurópska olympiáda – Central European Olympiad in Informatics, CEOI 2017 10. – 15. 7. 2017, Ljubljana, Slovinsko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 78-80, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cechlárová, Katarína, Harminc, Matúš and Funcoňová, Katarína, O jednej netypickej slovnej úlohe a čo nám prezradila o budúcich učitel’och matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Gunčaga, Ján and Jurečková, Mária, Evaluácia matematických kompetencií absolventov základných škôl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 48. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) Yogyakarta, Indonézia, 16. – 24. 7. 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 73-77, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demkanin, Peter, Skefolding používania počítačov vyučovaním fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 49-54, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike, norma STN 80000-2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Finta, Zsanett, Project-based Ideas in Optics for Experimental Activities Using Smartphones, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš, Zisťovanie nedostatkov v žiackych vedomostiach z teórie pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 11-24, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hajossy, Rudolf, Kto vymyslel Pytagorovu vetu?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, pages 15-26, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jacková, Jana and Kanaliková, Alžbeta, Benchmarking v záverečných testoch z úvodných kurzov programovania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana, Európsky festival Science on Stage, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 69-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching 2017goes to Dr Jozef Beňuška, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 41-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 59. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) (šk. r. 2017 – 2018) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Proč je obvod Slunce menší než 2Pi r?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 7-18, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera and Velmovská, Klára, Vytváranie predstáv o toku energie v biosfére, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 35-46, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lepil, Oldřich, Několik osobních poznámek k česko-slovenské spolupráci v oblasti fyzikálního vzdělávání, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 47-52, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Luby, Štefan, Grafén – jeho miesto v nanotechnológii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 29-40, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Hoaxy aj vo vede?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Počítače – ich dobrodenia i hrozby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, 48. konferencia slovenských matematikov v znamení jubileí osobností slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 12-14, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana and Kúdelčíková, Mária, Mgr. Anna Šutáková (1967 – 2016) človek s nesmiernou energiou venovanou výučbe fyziky a matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 71-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matejdes, Milan, Spomienka na profesora Antona Dekréta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 82-84, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 58. Medzinárodná matematická olympiáda 13. 7. – 23. 7. 2017, Brazília, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 67. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 53-61, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Váha logického důsledku formule s neurčitými předpoklady pravdivosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 25-34, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Goniometrický tvar kvadratických čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 19-27, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, O delitel’och jednotky v oboroch celých kvadratických čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Viera, ktorá uzdravuje (Recenzia na knihu Františka Kuřinu: Matematika jako pedagogický problém. Mé didaktické krédo. Gaudeamus, Hradec Králové 2016), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Misia Cassini-Huygens končí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 49-60, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Physical processes in Nature – Water 2. (Oceans, Seas), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan and Šnajder, Ľubomír, Ocenenie významných vysokoškolských pedagógov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol and Haviar, Miroslav, Profesor Tibor Katriňák osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, Vopěnkova alternatívna teória množín alebo ťažký údel génia mimo hlavného prúdu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 13-37, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
16. ročník ŠVOČ z didaktiky matematiky v Ružomberku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 28, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 59. ročníka Fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefan Luby Nanosvet na dlani, pre Centrum vedecko-technický ch informácií SR vydala VEDA, vydavateľstvo SAV, Bratislava v decembri 2016, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 74, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 58. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2016/2017 (4.- 6. úloha kategórie B,C a D), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 59. ročníka Fyzikálnej olympiády v školskom roku 2017/2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 4, pages 54-69, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Za doc. RNDr. Alojzom Pechom, PhD (1935 – 2017), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2017.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, 28. Medzinárodná olympiáda v informatike 12.-19.8.2016 Kazaň, Tatarstan, Ruská federácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 53-55, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Recenzia na knihu Vlastimila Dlaba, Jindřicha Bečvářa: Od aritmetiky k abstraktní algebře, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Tvorba limít, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cimerman, Jakub, Ako derivovať efektívnejšie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 15-26, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Honba za väčším a väčším prvočíslom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 27-28, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Profesor Milan Hejný oslávil 80 – te narodeniny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 47. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (MFO) Zürich, Švajčiarsko – Lichtenštajnsko, 10. – 17. 7. 2016, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD 2016 (14. ročník) Správa o účasti reprezentácie Slovenskej republiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe (odborný seminár), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 59-64, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Svetový kongres o vyučovaní matematiky ICME 13, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa and Medová, Janka, Tímová súťaž MATEMATICKÝ B-DEŇ pre 3-4 členné tímy stredoškolákov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o iracionálnych rovniciach s parametrom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. a začiatky kvantových logík na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 69, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., nestor slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gál, Tibor, Doc. RNDr. Mária Rakovská, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavala, Tadeáš, Porozumenie pravidla súčinu: Je lepší stromový diagram alebo tangram?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haverlíková, Viera, Bude mať kto kvalifikovane učiť fyziku?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 45-56, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haviar, Alfonz, Profesor Belo Riečan osemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 73-76, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hodosyová, Martina, Rozvíjanie spôsobilosti plánovať experiment na vyučovaní fyziky na ZŠ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chudá, Jana, Kocová Mičkaninová, Katarína and Székelyová, Noémi, Interpretácia jednej difúznej slovnej úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Konferencie DIDFYZ ako historická súčasť didaktiky fyziky a vyučovania fyziky v Česko-Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Významného životného jubilea sa dožil profesor Štefan Luby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kohanová, Iveta, Dva dni s didaktikou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, 57. Medzinárodná matematická olympiáda, 6.-16. 7. 2016 Hong Kong, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 41-42, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy a riešenie paradoxov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Obert, Teodor, Electronic Structure and Properties of Transition Metal Compounds (Introduction to the Theory), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Vyhl’adávanie prvočinitel’ov v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Reichelová, Michaela and Teleki, Aba, The Role of Dimensional Analysis in Teaching Physics , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 35-44, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Repovský, Miroslav, Košinárová, Tatiana and Alföldyová, Ingrid, Celoslovenské testovanie žiakov z matematiky – T5, T9 a EČ MS, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 9-20, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, K základom slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Sonda Juno dorazila na Jupiter , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 29-34, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin and Nánai, László, The Physical Processes in Nature – The Water, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stiberová, Dušana and Tkáčik, Štefan, Galileov pohľad na nekonečno, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 13-24, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Tři důkazy Morleyovy věty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, Pohyb telesa v priamom tuneli prevŕtanom cez Zem, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Téglási, Ilona, Comparing mathematical competences to school achievement in school tests, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 9-24, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Objavili maďarskí fyzici piaty typ interakcie?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 56, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Študentská vedecká odborná činnosť Didaktika matematiky 2017, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 72-73, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Významného životného jubilea sa dožil profesor Pavol Kluvánek vedúca osobnosť Žilinskej školy v matematickej teórii dopravy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tkáčik, Štefan, Zomrel prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Inovácie profesijnej prípravy v oblasti informatiky u študentov študijných programov ekonomického a manažérskeho zamerania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 25-36, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 – 2016) kategórie B, C, D (4. – 6. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 50-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 58. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2016 – 2017) kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 59-65, ISSN 1335-4981, 2016.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andersen, John, Dynamická simulácia náhodných javov pomocou MS Excel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, 27. Medzinárodná olympiáda v Informatike Almaty, Kazachstan, 26. 7. – 2. 8. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Antoni, Ľubomír, Guniš, Ján, Krajčí, Stanislav, Krídlo, Ondrej and Šnajder, Ľubomír, Analýza učebných úloh v programovaní s využitím konceptových zväzov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 13-22, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Badin, Matej, Bahyl, Jakub, Kavický, Dušan and Švančara, Patrik, Aktivity Fyzikálneho korešpondenčného seminára, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bajčiová Jurečková, Eva, Akí študenti sú prijatí na vojenskú akadémiu z hľadiska ich pripravenosti z fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Balážovič, Marek, Súčasný stav experimentovania na hodinách fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, O definícii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 9-12, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cirák, Július, 21. konferencia slovenských fyzikov, Nitra 7. – 10. sept. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 49-52, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cirák, Július, 21. konferencia slovenských fyzikov, Nitra, 7. – 10. september 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Profesor Petr VOPĚNKA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 7-8, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Stereológia (takmer) pre laikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 46. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Mumbai, India, 4. – 12. 7. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 63-70, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Úspešné celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády Nitra 12.-15. marec 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Dedené hriechy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 41-46, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Štefan Luby - Pohľady do nanosveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o metóde testovacích bodov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o Vennových diagramoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Reálne čísla a Microsoft Excel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Odišiel pán učiteľ Ladislav Jónáš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Funcoňová, Katarína and Hubeňáková, Veronika, Návrh metodiky výučby slovných úloh z matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Grošek, Otokar, „Prvý v rade...“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanáková, Monika, Rozhovor s Dr. h. c. Prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc., riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hnát, Anton, Glosa o gymnaziálnych učebniciach matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 15-16, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jakubí­ková-Studenovská, Danica, Za docentom Štefanom Černákom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kanaliková, Alžbeta, Teaching Object oriented programming or game?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Jubileum i spomienka na prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris, Čáp, Ivo, Hanáková, Monika and Al-Shantir, Omar, Medzinárodný rok svetla (2015) vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 39-55, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Několik vět o Petru Vopěnkovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, O čom rozmýšl’a autor učebníc, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 25-35, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Poznatky a rady na cestu za Nobelovými cenami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 59-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 56. Medzinárodná matematická olympiáda, Thajsko, 4.7. – 16. 7. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 65. ročníka Matematickej olympiády (vložené str. 1. – 4.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Diofantické rovnice v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 7-22, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Svedok rozkvetu slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Spišiak, Ladislav, Učebnice matematiky pre gymnáziá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 17-24, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ševčovič, Daniel, Profesor Pavel Brunovský osemdesiatročý, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 12-14, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Relationship between Weyr and Jordan Canonical Form, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 23-37, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Štubňa, Martin, Pohyb po naklonenej rovine so silou trenia F_t a odporom prostredia F = kv^2 (pre stredoškolákov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Laureáti Nobelovej ceny v oblasti fyziky za rok 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Útla, Jana, Gravitácia a rast rastlín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vybíral, Bohumil, O užívaní pojmu energie ve fyzice i mimo ní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, O užívání pojmu energie ve fyzice i mimo ní - pokračovanie z 3/2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Závery a odporúčania XIX. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2014 „Vymedzenie obsahu školskej fyziky“, Hotel Akademik, Račkova dolina, Vysoké Tatry 15.-18. október 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zemanová, Renáta, Osobní pohled na monografii Komparativní analýza primárního matematického vzdělávání, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žilková, Katarína, EME 2015 – teória, výskum a prax, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 - 2016) kategórie A, B, C, D, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 57-76, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 – 2016) kategórie E, F, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 45-52, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
X. Medzinárodná konferencia FYZIKA A ETIKA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 61, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závisí zotrvačnosť telesa od energie, ktorú obsahuje? (Kópia článku A. Einsteina v časopise Annalen der Physik, Band 18, 1905), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 62, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, Juraj Hromkovič: Sedem divov informatiky, Verbum, Ružomberok, 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Novotný, Pavel, Úplná indukcia (druhá časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Novotný, Pavel, Úplná indukcia (prvá časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 3-10, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Benko, Michal, Teleki, Aba and Lacsný, Boris, Určenie parametrov rastu znalostí opakovaným riešením fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 45-49, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Biró, Csaba and Geda, Gábor, Presentation of GeoGebra simulation possibilities through phenomena of various disciplines, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Rovinná Voronojova teselácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Czudková, Lenka and Stoupal, Pavel, Tíha tělesa: Problematický pojem fyziky?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 45-53, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 45. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Astana, Kazachstan, 13. - 21.7. 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 61-68, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, 75 rokov od založenia Ústavu technickej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 55-59, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Rozklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Zadania domáceho kola Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 13-19, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gergeľová, Bianka, Urbašíková, Miroslava and Trenčan, Jozef, Empirický prístup k zavedeniu pojmu hydrostatická vztlaková sila, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holý, Róbert, Energoland Mochovce - nová dimenzia zábavy a vedomostí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 51, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holý, Róbert, Slovenské elektrárne sú dobrým občanom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Hra a zábava vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 49-50, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Francis BACON, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 54, 60, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Charles Sanders PEIRCE, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 10, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok významných matematikov Charles Sander PEIRCE (1839 - 1914), Norbert WIENER (1894 – 1964), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok Norberta WIENERA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 28, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Doc.RNDr. Tibor Gál, CSc., budovateľ národnostného školstva na UKF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, XIX. medzinárodná konferencia DIDFYZ´14 Vymedzenie obsahu školskej fyziky, Račkova dolina 15.-18. október 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 44, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Žilina 5. - 6. sept. 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Koreňová, Lilla, Riadené skúmanie pomocou softvéru GeoGebra ako efektívna metóda školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 11-24, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír, Jednoduché meranie indexu lomu skla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz, On rotations of geometrical figures, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Invektívy, inzultácie (Lubymoty), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 38, 64, 76, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Madaras, Tomáš and Kanáliková, Andrea, Vizualizácia rozdielov medzi racionálnymi a iracionálnymi číslami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 17-26, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mandalov, Jordan, Bezpečná a efektívna prevádzka jadrových elektrární, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 57-60, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nemec, Dušan and Konrád, Ľubomír, Výstrel do vesmíru – sci-fi alebo realita, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 64. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 25-36, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, O problematice otázek a odpovědí (druhá část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 11-27, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Josef Štěpán a Slovensko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Minitheory of definite integral, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 25-37, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rumanová, Lucia and Smiešková, Edita, Gotické ornamenty ako motivačný prostriedok vo vyučovaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin and Nánai, László, Physical Processes in Nature - The Soil, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 37-43, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebeň, Vladimír, Ján Birčák: O fyzike ako rozprávke, Bratislava UK, 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 75-77, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šimkovič, Stanislav, Tidal Forces in the Schwarzschild Field, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šunderlík, Ján and Medová, Janka, Ďalšie vzdelávanie učitel’ov matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Švolík, Štefan, Najlacnejšia elektrická energia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára, Vstupné vedomosti študentov bakalárskeho štúdia na FMFI UK v Bratislave v úlohe zadanej formou experimentu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 43-56, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
IX. konferencia Fyzika a etika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 63, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Spomíname na stredoškolskú profesorku Kornéliu Kropilákovú, rod. Kaliskú, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2013 – 2014) kategórie B,C (4.-7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 56. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2014 - 2015) kategórie E a F, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 61-68, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 56. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2014-2015) kategórie B, C (5. - 7. úloha), G (Archimediáda), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 52-60, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 56. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2014 – 2015) Kategórie A, B (1 až 4), C (1 až 4), D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 61-74, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XIX. medzinárodná konferencia DIDFYZ ´2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd JSMF 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 65, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, Výsledky stredoškolákov na Stredoeurópskej olympiáde v informatike CEOI 2013, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, 54. Medzinárodná matematická olympiáda (Santa Marta, Kolumbia, 18. – 28. Júla 2013 (http://imo-official.org/), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Borcovanová, Jela, Ale najväčšia z nich je láska (1 K 13,13), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 43. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Tallin, Estónsko, 14. – 24. 7. 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 63-70, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 54. ročníka fyzikálnej olympiády, kategória A, 11. – 14. apríl 2013, Bratislava, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Texty úloh 1. kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2013 – 2014) kategória A a kategórie B, C (1.- 3. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 53-62, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Nové rubriky: Vzdelávanie v matematike a informatike Vzdelávanie vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 1-3, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Projekt 7RP PRIMAS, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 4-5, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan and Kluvanec, Daniel, Ako sprístupniť pojem tenzora, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 43-50, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Príbeh o skúške správnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 9-14, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanisko, Peter, Vyučovanie astronómie na 2. stupni základných škôl v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, János BOLYAI (15.12.1802 – 27.1.1860), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 52, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jozef Maximilián PETZVAL - profesorská svojráznosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 66, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok Györgya PÓLYU, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 18, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Galileo Galilei a jeho úloha pri vytváraní fyzikálneho obrazu sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Konferencia Fyzika a etika VII (Nitra, 21. jún 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Roman, Letný tábor Trojsten, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 6-8, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Kluvancová, Martina, The Direct Catapult of Bodies, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kocová Mičkaninová, Katarína, Využitie počítačovej simulácie didaktickej hry vo vyučovaní pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera, Koncepčné východiská vyučovania fyziky na základnej škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 41-51, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Dvadsaťpäť poučení z fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 49-52, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 53. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Množiny bodov rovnako vzdialených od dvoch útvarov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Úlohová komisia Matematickej olympiády : Zadania a návodné úlohy 63. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 23-34, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Palásthy, Hedviga and Bednáříková, Anna, Využitie programovacieho jazyka Imagine vo vizualizácii algoritmov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, O problematice otázek a odpovědí (první část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Kuřina F.: Elementární matematika a kultúra. Hradec Králové, Gaudeamus 2012. Kultúra v matematike, matematika v kultúre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pravdepodobnosť a lineárnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 11-18, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Orbital Mechanics: Its Methods and Scope , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 35-60, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Scholtzová, Iveta, Jeden pohl’ad na obsah matematického vzdelávania v primárnej škole na Slovensku od roku 1989 po súčasnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stehlíková, Beáta and Gregušová, Slavomíra, Náhodné stretnutie viacerých ľudí v čase, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 19-34, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stehlíková, Beáta, Zaujímavý integrál, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Téglási, Ilona, Appearance of Mathematical Competencies in Students’ Solutions, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomášik, Boris and Goceliaková, Lenka, Majstrovské triedy z časticovej fyziky 2012: ohlas účastníkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 53-62, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Ako študenti stredných škôl hodnotia kvalitu vyučovania programovania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 27-42, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Żeromska, Anna K., What is the connection between a theorem and its proof as perceived by higher-secondary school students?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 15-22, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pripomienky a návrhy k oblasti vzdelávania a vedy v matematike a fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1, kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 2013 - 2014) kategórie D, E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 3, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2013.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Vedecké pozadie jednej úlohy matematickej olympiády a širšie súvislosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Budai, László, Development of the Operations of Cognitive Processes with Dynamic Geometric Software, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 3-16, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bystrianska, Mária, 18. konferencia DIDFYZ ´12, Fyzikálne vzdelávanie v systéme reformovaného školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 60, 72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Celoštátne kolo 53. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, European Union Science Olympiad (EUSO), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Výsledková listina celoštátneho kola 53. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 67, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Termíny čas a doba nie sú synonymá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o istom neurčitom integrále, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o kubických rovniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Olympiáda v informatike: domáce kolo 28. ročníka, kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 55-63, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gunčaga, Ján, Obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie - matematika v slovenskom jazyku na slovenskej národnostnej škole v Maďarsku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Henterová, Barbara, Vzdelávací projekt Play Energy 2012 už pozná svojich víťazov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, K srdcu učiteľa matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 18, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kántor, Tünde, Outstanding mathematicians in the 20th century: Jenő Egerváry (1891–1958) establisher of the Hungarian method, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 9-18, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klepancová, Michaela and Varga, Marek, O Eulerových substitúciách geometricky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 5-14, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku (konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti matematikov a fyzikov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Návšteva nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Douglasa Deana Osheroffa na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopáčová, Janka, Edita Partová, Vyučovanie matematiky modernými technológiami, Bratislava: Univerzita Komenského, 2011. 94 s. ISBN 978-80-223-3144-9, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz and Tlustý, Pavel, O Sichermanových kostkách a jejich zobecnění, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 15-20, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, Konferencia slovenských fyzikov (SFS) 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Za profesorom Markom Švecom (10. 10. 1919 – 19. 6. 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lukáč, Stanislav and Kocová Mičkaninová, Katarína, Simulácia náhodných udalostí vo vyučovaní pravdepodobnosti a štatistiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 21-35, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Majherová, Janka and Gunčaga, Ján, Modelovanie a jeho geometrické aplikácie vo vyučovaní matematiky a informatiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 19-26, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nagy-Kondor, Rita and Szíki, Gusztáv Áron, „Basic Knowledge of Natural Sciences“: a new foundation subject at the Faculty of Engineering, University of Debrecen, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nedela, Roman, Beloslav Riečan a banskobystrická matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 70, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Povinec, Pavel, Výsledky záťažových testov slovenských jadrových elektrární, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Moment, prosím!, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 19-25, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Žilinský krok správnym smerom. Martina Furčáková, Ján Čižmár: Život a dielo profesora Moravčíka a profesora Marušiaka. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 68-69, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, The Cassini-Huygens Mission (1st Part), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, The Cassini-Huygens Mission (continued from previous issue), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 27-40, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Schmidtová, Jarmila, Doc. RNDr. Tomáš Klein, CSc. (18. 5. 1933 – 6. 1. 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Takáč, Zdenko, O zovšeobecneniach fuzzy množín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 23-37, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Tirpák, Andrej, Rekviem nad spinovým echom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 39-45, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velichová, Daniela, GeoGebra: dynamická matematika vo vzdelávaní Slovenský GeoGebra Inštitút a jeho seminár v Kočovciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 6-8, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, O fyzice, jejím významu a spoločenskom postavení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 47-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Vybíral, Bohumil, Školská fyzika – její poslání, problémy a východiska (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 37-51, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Školská fyzika – její poslání, problémy a východiska (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie o fyzikálnych konferenciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 46, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie o matematických a informatických konferenciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 26, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie o matematických konferenciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 38, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 64, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Odišiel matematik a kňaz RNDr. Vladimír Jukl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Predstavujeme výchovno – vzdelávací projekt PLAY ENERGY (určený pre žiakov a učiteľov fyziky a technických predmetov na ZŠ a SŠ). Interview s Michelem Bolognom, generálnym riaditeľom vzťahov s verejnosťou ENEL, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 – 2013) kategórie B, C, D (5.-7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 52-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 – 2013) kategórie G, E, F, kategórie C, D (1. -- 4. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 41-54, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 54. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2012 - 2013) kategórie A, B (B1-4), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 51-60, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 62. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 27-30, ISSN 1335-4981, 2012.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, Stredoeurópska olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Školský vzdelávací program Fyzika a experiment, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 47-60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 42. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čerňanský, Peter, Rozhovor s jubilujúcim profesorom Krempaským, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanisko, Peter, Hvezdáreň a planetárium ako súčasť vyučovania astronómie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ivanová, Veronika, Matematika a nakupovanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 13-21, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead: Duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 8, 16, 30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Gottfried Wilhelm Leibnitz – všestranný učenec túžiaci po harmónii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 22-24, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hermann Ludwig Helmholtz (1821 - 1894), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 50, 57, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jednou vetou o matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Myšlienky pre učitel’ov matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 33-34, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Werner Heisenberg (5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jurkechová, Anna, Vplyv informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie záujmu žiakov o fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 39-46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kanáliková, Andrea and Pócsová, Jana, Prieskum pochopenia reálneho čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 5-14, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klepancová, Michaela, O exhaustačnej metóde, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 7-24, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Libor Vozár, mladý jubilant (1961 - 2011), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Úsmevné úvahy velikánov v zlatom veku fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Igor, Archimedes mal pravdu (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Úvaha o odstredivej sile, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 41-46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, 17. konferencia slovenských a českých fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lihosithová, Mária, Poznámka k zavedeniu komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 25-28, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 52. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Obert, Teodor, Doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc. Elektromagnetizmus, II. vydanie, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava, 710 strán, ISBN 978-80-89238-46-0, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ožvoldová, Miroslava, Schauer, František, Čerňanský, Peter, Gerhátová, Žaneta, Tkáč, Lukáš, Beňo, Miroslav and Žovínová, Michaela, 1st Slovak Natural Sciences e-Laboratory, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 31-37, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Podoba, Rudolf, Kondenzátor s dielektrikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára and Šedivý, Miroslav, Žiacky experiment: voda vytekajúca z nádoby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 21-30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Viszus, Eugen, A note on class of parametric integrals, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematick nástroje - Dirichletov princíp, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje: Symetria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje. Zaveď funkciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Reálný experiment ve výuce fyziky a v soutěži Fyzikální olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 57-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Vysoká, Jana, Finding Optimal Route, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Weiss, Ján, Milan Petráš – gymnaziálne roky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Koncepčné a metodické východiská hodnotenia stavu vyučovania informatiky na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zeman, Marek, 23. Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žák, Vojtěch, „Process Information“ in the New Leaving Examination in Physics in the Czech Republic, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 39-45, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
5. ročník Play Energy 2011 „Objavme energiu“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády 7. – 10. apríl 2011 Stredná záhradnícka škola Piešťany (Red.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Enrico Fermi (1901 - 1954), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ernest Rutherford (1871 - 1937), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Erwin Schrödinger (1887 - 1961), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011– 2012) kategórie A, B, C, D (1. - 3. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 47-59, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 27. ročníka olympiády v informatike (šk. r. 2011 – 2012), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011 - 2012) kategórie A, E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 31-42, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011 - 2012) kategórie B, C a D (4. - 7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 61-69, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 61. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 17-30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úryvky z knižnej publikácie venovanej jubileu prof. Š. Lubyho. VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 66, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
V. ročník strojárskej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Tajov 25. - 27. august 2011, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, Medzinárodná olympiáda v informatike Univerzita Waterloo, Kanada, 14. - 21. 8. 2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 55-60, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brincková, Jaroslava, Od tvaru k číslu a algebre v školskej matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brincková, Jaroslava, Stretnutie s matematikou po základnej škole. KUŘINA F. a kol.: Matematika a porozumění světu. Setkání s matematikou po základní škole. Praha: ACADEMIA, 2009, 333 s., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 41. Medzinárodná fyzikálna olypiáda, Zahreb, Chorvátsko, 17. - 25.7.2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 59-66, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Formulácie Gaussovej vety pre vákuum a dielektrikum, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Od lineárnej kombinácie k vlastným hodnotám, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o Eulerovom rade, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, Evolution Algebras and their Applications, by Tian, Jianjun Paul (Springer-Verlag Berlin 2008, Lecture Notes in Mathematics 1921, ISBN 978-3-540-74283-8/PBK 0), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Duchoň, Miloslav, Topologital Degree Approach to Bifurcation Problems by Michal Fečkan (Springer-Verlag Heildelberg 2008, ISBN 978-1-4020-8723-3), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Gibová, Zuzana, Fričová, Oľga and Hutníková, Mária, Aplety vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 45-50, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Jedna problémová úloha pre vašich žiakov a jedna aj pre vás. One problem - Solving Task for Your Students and One also for You, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, André Marie AMPÉRE (22.1.1775 - 10.6.1836), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hermann WEYL – symetrické náznaky vedy a umenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 20, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mikuláš KOPERNÍK (19.2.1473 - 24.5.1543), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 44, 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 34, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (pokračovanie z OMFI 2/2010), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 32, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehľad názorov o matematickej kultúre, pokračovanie z OMFI 4/2009 (38), s. 30, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Pedagogicko-výchovné postrehy Alberta Einsteina (14.3.1879 – 18.4.1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Richard Philips Feynman (11.5.1918 – 15.2.1988) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 46, 62, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, FYZIKA A ETIKA V (Poznanie, veda a spoločnosť), medzinárodná konferencia, Nitra 28. - 29. jún 2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. 70 – ročný . Výborný vedec, popularizátor a dobrý kolega, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Igor, Archimedes mal pravdu (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 7-19, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kmeťová, Mária, Euklidovské konštrukcie pravidelných mnohouholníkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Kováč, Vladimír, Lagrangeove body v gravitačnom poli dvoch telies, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 41-51, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, LeoCorry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structure, Second revised edition, Birkhäuser Verlag, Basel 2004, 451 s., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 63-69, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 51. Medzinárodná matematická olypiáda, 2.7. - 14.7.2010, Kazachstan, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Bolo dobre, bolo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Lebesguov integrál, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rybanský, Ľubomír, How to renumber the dice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 21-30, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Smieško, Juraj, Jednorozmerná lineárna regresia rýchlo a elegantne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 11-21, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Attila, Globálny problém ochrany ovzdušia z hľadiska skleníkového plynu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 23-36, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Gábor, The Position of Interactive Models among Visual Aids, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje. Špecifikácia s vyčerpaním všetkých možností (ehaustácia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, K historii cesty od elektrodynamiky ke speciální teorii relativity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 51-67, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Ohlédnutí za padesáti lety Fyzikální olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 47-61, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vysoká, Jana, M-Matrices in Economic Models, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 15-22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
DIDFYZ 2010 (XVII) Tradičný a mladý, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chlapci sa rodia častejšie ako dievčatá (Erratum), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 10, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 52. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2010 - 2011) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 31-54, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 52. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2010-2011) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 60. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 23-33, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, 50. Medzinárodná matematická olympiáda, Brémy, Nemecko, 10. - 22.7.2009, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Je treba pestovať súťaže pre talenty?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 17-21, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Polrok po začiatku reformy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Boža, Vladimír, Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 40. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Merida, Mexiko, 12. - 19.7.2009, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 57-65, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Bartovo odvodenie termodynamickej bilančnej rovnice energie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 43-47, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Degro, Ján and Ješková, Zuzana, Experimenty počas cesty do CERN-u, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 60-67, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demetrian, Michal, Keplerova úloha - algebraické riešenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 42-50, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dillingerová, Monika, Hry s matematikou, matematika v hrách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Integrálne súčty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 13-20, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Hrkota, Klement, O jednom tvrdení, ktoré sa traduje v našich učebniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Albert EINSTEIN - návrhy a presvedčenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Gustave Choquet matematik s intuíciou básnika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 16, 22, 34, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, James Sylvester - matematik hrdý na svoju poéziu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 3-4, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jean-Baptiste Le Rond d´ALEMBERT, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 42,48, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mikuláš Kuzánsky - priateľ protikladov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 17-18,24, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehl’ad názorov o matematickej kultúre), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 19-20,-29-30, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Podnetná literatúra pre motiváciu a popularizáciu matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 30, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Konkoľová, Mária, Study of the efficacy of MBL activities in physics teaching in Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana, Učitelia zo Slovenska už dvakrát navštívili CERN, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 59-69, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Spomíname: 50 rokov Fyzikálnej olympiády v Česko - Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 32,47,66, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčovič, Jozef, Rafay, Karol and Krajčovičová, Iveta, Aplikácia digitálnej techniky vo vlnovej optike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Monoszová, Gabriela and Snoha, Ľubomír, Alfonz Haviar sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Dvě testové teorie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Třetí testová teorie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Riečan, Beloslav, 50 rokov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 1-2, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Čo s Riemannovým integrálom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 5-17, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Od pravdepodobnosti ku kombinatorike a nie naopak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Výročie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 2-3, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rybanský, Ľubomír, Dĺžka slova, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, Práca magnetickej sily?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 35-41, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valenčáková, Veronika, Zopár slov o slovíčku fuzzy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára, Primárne energetické zdroje a efektívnosť varenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 47-59, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 11-15, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Aritmetický a geometrický priemer, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Extremálny princíp, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábelová, Marta, Chlapci sa rodia častejšie ako dievčatá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján and Hašková, Alena, Prípadová štúdia posudzovania úrovne vyučovania informatiky a programovania z hľadiska vybraných faktorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Žák, Vojtěch, Not Everything is Linear or Quadratic - Two Physics Problems of Mechanics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 35-41, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009 - 2010) kategórie B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009-2010) kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 49-56, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009-2010) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 68-72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 59. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 23-34, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
András, Juhász, Doktorandská škola z fyziky na Univerzite Eötvösa Loránda otvára PhD – program z Teórie vyučovania fyziky pre stredoškolských profesorov fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 38-53, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, 49. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demkanin, Peter, Poznámky k cieľom fyzikálneho vzdelávania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 54-62, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 2 publications. 
Duchoň, Miloslav, A constructive gametic groupoid and ring, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, F. Riesz, Levoča a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Modernizácia a inovácia vyučovania matematickej analýzy (Ján Gunčaga, Jozef Fulier, Petr Eisenmann Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok, 2008), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 72, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gerhátová, Žaneta and Ožvoldová, Miroslava, Projektové vyučovanie fyziky na ZŠ s využívaním Internetu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 47-54, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horský, Jan and Navrátil, Vladislav, O elementárním modelu GPS systému, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 37-41, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Krátke zamyslenie nad úlohou: pád loptičky z výšky desať metrov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hromkovič, Juraj, Quo vaditis, professores?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Bernard BOLZANO – výnimočná osobnost’ aj nasledovaniahodný učitel’, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 23-30, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Čo viete alebo neviete z dejín matematického vzdelávania na území Slovenska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 8,27,28, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Max Planck - hľadač absolútnych predstáv, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z aforizmov profesora matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 16, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Najbezpečnejšia forma komunikácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, The role of the protractor in understanding the universe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 36-47, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Matematika a voľby I: Ako merať spravodlivosť?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 7-22, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Matematika a voľby II: Volebné kvocienty a delitele, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 5-18, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kutnárová, Dagmar, Oko - najviac zaťažený zmyslový orgán, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Piskač, Václav, Slévání a tuhnutí vody, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Plášek, Vladimír, Palivový článok, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Historia – Magistra Vitae, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav and Kluvanec, Daniel, Nad dielom prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 81-84, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Role of ground and building material in radioactive background emission, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 33-37, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Švrček, Vladimír, Connection of single silicon nanocrystals with carbon nanotubes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Teleki, Aba, The Paradox of the Flying Rod, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 3 publications. 
Vallo, Dušan, Pomer hyperobjemov špecifických simplexov afinného priestoru, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 23-29, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 4 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Metódy hľadania najmenšieho a najväčšieho prvku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 17-21, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Porovnanie koeficientov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Obecné principy fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 48-66, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 2. Cite 4 publications. 
Žabka, Ján, Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Prezidentské vol’by a približné čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 17-27, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žilková, Monika, O informačnej hodnote jednej informácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žilková, Katarína, Problém skladania modelu papierového pravidelného pät’uholníka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
39. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Hanoi, Vietnam, 20. – 29. 7. 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 70-78, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ján Vanovič - Vanovičove dni v Michalovciach (28.-29. august 2008), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 78-79, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
K šesťdesiatinám profesora Jendroľa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná konferencia Fyzika a etika IV., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 71, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008–2009) kategórie B,C, a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 55-67, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008 - 2009) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 71-77, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 50. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2008–2009) kategórie A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 58. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 19-32, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XVI. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky vo svetle nových poznatkov vedy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 25. - 27. august 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 57-69, ISSN 1335-4981, 2008.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baláž, V., Holá, L., Sakálová, K. and Strauch, O., Spomienky na profesora Tibora Šaláta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 65-71, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 38. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Isfahán, Irán, 13. - 22.7.2007, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 60-65, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černecký, Jozef and Pivarčiová, Elena, Interesting in Holography, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 45-54, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Žabka, Ján, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Úloha Akcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 7-10, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan and Krempaský, Július, Dionýz Ilkovič - 100 rokov od narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Kreatívne poznávanie vo fyzike (Daniel Kluvanec a kolektív: Kreatívne poznávanie vo fyzike, Protonit, Nitra, 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Lomená čiara, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena, Nové didaktické prístupy k výučbe fyziky a informatiky (Elena Kukurová, Michal Weis : „Mind Maps“ Základy fyziky a informatiky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frobisher, Leonard, Kopka, Jan and Trenkler, Marián, Skúmanie v školskej matematike – Magický štvorec a mobilný telefón, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 6-14, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom – I. časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom – II. časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Hutton, Niel, The Nature of Science: Some thoughts about its place in the English school science curriculum, and the implications for teacher training (2), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 44-54, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hutton, Niel, The Nature of Science: Some Thoughts about its Place in the English School Science. Curriculum, and the Implications for Teacher Training (1), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jarník, Jiří and Stehlíková, Naďa, Marie Kubínová, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Didaktika ako profesionálna výbava učiteľa školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Fyzik presvedčený evolúciou (Krempaský, J.: Veda verzus viera? Bratislava: Veda, 2006.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Werner HEISENBERG - skutočnosť a ľudský duch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 49-51, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Experimentálne potvrdenie vlnových vlastností elektrónov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 35-43, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klimeš, Jan, Juraj Hromkovič: Sieben Wunder der Informatik (Sedem divov informatiky) B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006, 351 str., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 85-88, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamické cykly - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 55-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamické zákony - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 33-47, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamika ako základ moderného popisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 55-56, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kováčová, Monika, The Mathematical Explorer alebo informácia o jednom zaujímavom projekte, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 29-41, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kovárová, Ivana and Mihalčová, Jana, Prieskum tvorivosti v žiackych riešeniach vágne formulovanej úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz, Penneyove hry a ich zovšeobecnenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Filip, Křížek, Michal and Šolc, Jakub, How massive is the black hole at the centre of our Galaxy?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 43-51, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Bicykle a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 11-26, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Dve vety (a tri zámená) o kurikulárnej transformácii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 2-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Geometricky o geometrických radoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lukáč, Stanislav and Engel, Radovan, Skúmanie dynamických konštrukcií vo vyučovaní rovnoľahlosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 15-28, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, Waldemar Gorzkowski, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Niekoľko spomienok na pána profesora Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 59-63, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, K odkazu Igora Kluvánka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Radosť z matematiky, cítená po druhýkrát (František Kuřina, Zdeněk Púlpán, Podivuhodný svět elementární matematiky, Elementární matematika čtená podruhé, Academia, Praha 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Škola, základ života, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 1, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, K storočnici Dionýza Ilkoviča: vysokoškolské štúdiá v Prahe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 57-64, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Faktorizácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 15-18, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Metóda štvorcov (druhých mocnín), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 19-25, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Zjednodušenie. Substitúcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 27-30, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 49. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2007 - 2008) kategórie A, E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 52-59, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 49. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2007 - 2008) kategórie B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 67-84, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 57. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 27-38, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Medzinárodná matematická olympiáda v Slovinsku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 58-61, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bíro, Miloš, Vyučovanie fyziky na základných a stredných školách v druhej polovici 19. storočia a v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Historický vývoj a súčasný stav slovenskej fyzikálnej terminológie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demetrian, Michal and Viszus, Eugen, Ešte raz o l’Hospitalovom pravidle, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Demetrian, Michal and Viszus, Eugen, Ešte raz o l’Hospitalovom pravidle, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 4, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Iracionálne rovnice a nerovnice. Je postup korektný?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gunčaga, Ján, Iracionálne čísla ako výsledok limitného procesu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváth, Peter, Samostatné poznávanie na príklade matematického kyvadla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Matematika je kus môjho srdca i života - Štefan SCHWARZ (18. 5. 1914 – 6. 12. 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 24-25, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok - Bernard BOLZANO (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 22-23, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z pedagogického odkazu profesora Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 10, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír, Polytropické rozpínanie ideálneho plynu podľa kinetickej teórie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 32-35, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír and Štubňa, Igor, Termodynamika piestového parného stroja, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 36-42, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy v špeciálnej teórii relativity 1, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 32-36, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy v špeciálnej teórii relativity 2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Lacsný, Boris, Loedelove diagramy v špeciálnej teórii relativity 3, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 1. Cite 2 publications. 
Maličký, Peter, Stolzova veta ako l’Hospitalovo pravidlo pre postupnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 5-10, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 3 publications. 
Marčoková, Mariana, K nedožitému 100. výročiu narodenia prof. RNDr. Josefa Korousa, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor and Huckaby, Dale A., A Statistical Mechanical Theory of First-order Phase Transitions on Crystalline Electrodes, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor and Huckaby, Dale A., First-order phase transitions for an ensemble of finite systems, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nedela, Roman and Boďa, Eduard, Súťaž študentov vysokých škôl vo vedeckej činnosti v matematike ŠVOČ 2006, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 62-65, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pivarčiová, Elena and Černecký, Jozef, Utilisation of Computers in Holographic Interferometry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 26-32, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pulmannová, Sylvia, Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. - "Vedec roka SR 2005", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, 125. výročie narodenia Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Cesta do hlbín matematikovej duše, Peter Vrábel: Heuristika a metodológia matematiky. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 2005., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rybanský, Ľubomír, Vytvárajúce funkcie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Staníček, Jaroslav, World Year of Physics 2005 Activities in Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 51-60, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stehlíková, Naďa and Jirotková, Darina, Pojednání o vědeckém výzkumu prof. M. Hejného u příležitosti jeho 70. narozenin, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 64-68, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šolcová, Alena and Křížek, Michal, Elitné prvočísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Štatistická fyzika v príkladoch a úlohách, Daniel Kluvanec, Igor Medveď, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vallo, Dušan, Poznámka o pomere hyperobjemov simplexov afinného priestoru An, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 5-16, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Vallo, Dušan and Palumbíny, Daniel, Profesor Šedivý sedemdesiatnikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 65-70, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 18-23, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 17-20, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Katalyzátor, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 16-19, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Pripočítaj nulu. Vynásob jednotkou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Fyzikální poznávání světa a vzdělávání ve fyzice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 37-50, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 2. Cite 2 publications. 
Vybíral, Bohumil and Volf, Ivo, Současná fyzikální věda v úlohách Fyzikální olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 36-56, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Zaladai, Zoltán and Pokorný, Milan, Exponenciálne a goniometrické rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 9-15, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
37. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Singapur, 8. 7. – 17. 7. 2006, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 58-63, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Albert Hlaváč (7.11.1919 Chynorany – 6.6.2005 Bratislava), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beloslav Riečan sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cena Slovak Telekom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
FYZIKÁLNA PEDAGOGICKÁ SEKCIA JSMF: Vyhlásenie súťaže na rok 2006: Súťaž prác z didaktiky fyziky o cenu profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Slovenská fyzikálna spoločnosť: „Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov” na rok 2006, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 48. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2006 - 2007) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 50-57, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 48. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2006–2007) kategórie A, B, C, a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 42-57, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 56. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 1, pages 20-31, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XV. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2006, (Račkova dolina,11.- 14. október 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 66, ISSN 1335-4981, 2006.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Maturitná skúška z fyziky na 6-ročnom gymnáziu v Martine, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 51-61, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brunovský, Pavel, Tri otázky „z ulice“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o spojitosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Peter Volek: Úvod do logiky a teórie vedy. Update studio, Bratislava , 1999, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hricišáková, Daniela, Profesor Marko Švec osemdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement and Hrkota ml., Klement, „Hokejový spôsob“ určenia súčtu malých mocnín prvých n prirodzených čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 13-15, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement and Matúš, Róbert, Meranie kapilárnej konštanty pomocou úzkej štrbiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Niekoľko postrehov z pokračujúcej diskusie na tému: Meranie magnetického poľa Zeme podľa učebnice [1], in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 52-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Jedinák, Dušan, Citáty (v toku času), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 63, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Dve publikácie z elementárnej matematickej analýzy (Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha, Academia 2001; Černý, I.: Úvod do inteligentního kalkulu (1000 příkladu z elementární analýzy). Praha, Academia 2002), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Motivačná príprava školskej kombinatoriky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 19-32, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, PAUL DIRAC – úspech matematiky vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Priznania slávnych i menej známych, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 22-25, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Spomienka na profesora Šaláta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and József, Vida, Comments on Further Education of Physics Teachers in Hungary and Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Metódy získavania a spracovania snímkov v medicíne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 30-45, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kollár, Martin, Ako kalkulátor pomohol objaviť matematický poznatok alebo Iteračné metódy na grafickom kalkulátore, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ladzianska, Zuzana, 36. konferencia slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom 25.11. - 28.11.2004, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 64-69, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera, Pišút, Ján and Šedivý, Miroslav, Obsah a metódy vyučovania prírodných vied - stav a trendy - I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor, Classical statistical mechanical models on a lattice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 28-37, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor, Phase diagrams at low temperatures, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pitrik, József, Exploring issues related to transport environment using information technology methods, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 36-47, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária and Šalková, Miriam, Citáty: Ján Andrej Segner, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 50, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Citáty: Príspevok k pojmu model vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Citáty: Štefan Banič (23.11.1870 - 2.1.1941) - 135. výročie narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 61, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Historické myšlienkové experimenty o pohybe telies a ich príčinách v 17. storočí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 38, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, On the methodological background of enviromental physics teaching, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 48-51, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šalková, Miriam, Citáty: Motivačné experimenty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein a Slovensko I. Priateľstvo s Aurelom Stodolom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 42-50, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein a Slovensko II. Bol Einstein v Bratislave, alebo nebol?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 55-63, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Šebesta, Juraj, Zakladatelia slovenskej teoretickej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Riedlmajer, Róbert, Elektromagnetická indukcia v rámiku s pohyblivou stranou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, Jednotky elektromagnetických veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Švrček, Vladimír, Kremíkové nanokryštáliky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 26-29, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, O Sudoku trochu inak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vallo, Dušan, Poznámky k vybraným vlastnostiam simplexov v En, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 9-21, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Zaladai, Zoltán and Pokorný, Milan, Algebraické rovnice 5. stupňa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 8-12, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Závadová, Ivana, Dá sa čítať z obrázkov?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 11-29, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
15. konferencia slovenských a českých fyzikov 5.9. - 8.9.2005 Areál ústavov SAV v Košiciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 47. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2005 - 2006) Kategórie A, B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 55-69, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 55. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 16-27, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2005: Súťaž prác z didaktiky fyziky o cenu profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 25. - 27. august 2005, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 66-70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Ivan and Baník, Rastislav, Jednoduché meranie náboja elektrónu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 76, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav, O tom ako Juraj názorne vysvetľuje svojmu mladšiemu bratovi Michaelovi funkciu mikrovlnnej rúry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 34-36, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav, Vodné presýpacie hodiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Barančok, Drahoslav, Klub fyzikov v Bratislave - dvadsaťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednárová, Andrea, Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie ako vedecké divadlo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brezinová, Margita, Nedostatočné financovanie základných škôl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brozová, Renáta, Anketa o vzťahu medzi obľúbenosťou a záujmom o fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 41-49, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Čáp, Ivo, 35. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky; Pohang, Južná Kórea, 15.7. - 23.7.2004, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 46. ročník Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Tok fyzikálnej veličiny – slovné spojenie alebo veličina?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 37-41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Lokálne extrémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Periodické funkcie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Gibová, Zuzana, Prehľad názorov na jav trenia v minulosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 54-60, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, K meraniu magnetického poľa Zeme podľa upraveného a prepracovaného vydania učebnice: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, K pohybu elektrónu naprieč siločiarami homogénneho elektrického poľa podľa učebnice: Fyzika pre 2. ročník gymnázií – Elektrické pole, Elektrický prúd, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janáčková, Martina, Ako žiaci SŠ riešili jeden kombinatorický príklad, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 8-21, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, JURAJ HRONEC - citlivý pedagóg vyššej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia; Informácia o publikácii Devlin, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné). Praha, Dokořán a Argo 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, ŠTEFAN SCHWARZ - rozhľadený matematik v dimenzii kultúry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 22-27, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Klačka, Jozef and Turňa, Ľubomír, Prenos hmoty fotónom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Kluvanec, Daniel, Cesta na Saturn a Titan. Projekt Cassini-Huygens; Informácia o knihe Cesta na Saturn a Titan, Projekt Cassini-Huygens, vydavateľ PROTONIT s.r.o. Nitra v spolupráci s UKF Nitra, 1. vydanie, sept. 2004, 84s. ISBN 80-8050-723-6, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Čapistrák, Anton, Formal Knowledge, Operative Knowledge, Elegance of Models in Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 32-41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Konrád, Ľubomír, Fyzikálna úloha ako motivačný faktor vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Od dotyčnice k Maclaurinovým polynómom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 1-20, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kudela, Karel and Martinská, Gabriela, Spomíname na nedožité jubileum prof. Juraja DUBINSKÉHO, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupka, Ivan and Kupková, Erika, Nekonečne malé a veľké veličiny sú súčasťou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Lendelová, Katarína, O stredoškolských učebniciach z pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 21-31, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Organizujeme konferencie slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mudrochová, Iveta and Jankovýchová, Anna, Fyzikálna rozcvička, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 44-45, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Paulov, Ján, Čo je „Maximum Entropy Principle“?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pázman, Andrej, Bayesovská štatistika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Rakovská, Mária, Heisenbergovo hľadanie krásy vo vede, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Johann Wolfgang Goethe (1749 Frankfurt - 1832 Weimar), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Matematické metódy lovu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 54, 68, 72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein - k 125. výročiu narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 36-55, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 2. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 35, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Kvantová mechanika, Werner Heisenberg a Slovensko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 42-54, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Štefeček, Svetozár and Koza, Július, Prechod Venuše cez slnečný disk, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, O Maxwellovom posuvnom prúde v kondenzátore, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 28-35, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Martinus Veltman - Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics (Skutočnosti a záhady vo fyzike elementárnych častíc), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Töröková, Ľubica, Česko-slovenská súťaž ŠVOČ v matematike a informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vallo, Dušan, Zovšeobecnenie vety o Lemoinovom bode v trojuholníku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zajac, Rudolf, Einstein si to nezaslúži: recenzia knihy Albert Einstein, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
54. ročník matematickej olympiády kategória Z4 - Z9, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 22-29, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
54. ročník matematickej olympiády Úlohy 1. kola - domáca časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 30-33, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 46. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2004 - 2005) kategórie A, B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 54-66, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 46. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2004 - 2005) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2004: Súťaž prác z didaktiky fyziky o ceni profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XIV. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2004 „Informačno – komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky“ (Račkova dolina, 13. - 16. október 2004), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bendíková, Soňa, Pokusy s jednoduchými prostriedkami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brunovský, Pavel, Potrebujeme matematiku?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Správa o účasti družstva Slovenskej republiky v 34. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 58-63, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Využitie základných fyzikálnych konštánt v definíciách jednotiek SI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Gnuplot - grafický software (aj) pre matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Štefan Luby: Moji intelektuáli. VEDA, Bratislava 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 64-68, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena, Chocholatý, Matúš, Kukurová, Elena and Kráľová, Eva, Porovnanie auskultačnej a oscilometrickej metódy merania krvného tlaku u detí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 30-38, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hapáková, Anna, Geometrické transformácie ako súčasť učebných osnov vo Veľkej Británii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Dve poznámky ku kmitom pružinového kyvadla vo vyučovaní fyziky na strednej škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, FERMATOV PRINCÍP MINIMÁLNEHO ČASU alebo Keď dlhšia cesta je rýchlejšia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Kreslenie grafov funkcií a kriviek v programe Macromedia Flash 5, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hlbšie presvedčenie, vnútorný záujem. Informácia o publikácii HEJNÝ, M. – KUŘINA, F.: Dítě, škola a matematika, Praha, Portál 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Kde hľadať, čo si prečítať, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia. Informácia o publikácii DEVLIN, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné), Praha, Dokořán a Argo 2002., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Stručný prehľad objavov v matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 36-42, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Rok 2005: Medzinárodný rok fyziky WYP World Year of Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Paradoxy špeciálnej teórie relativity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Malý tresk v CERN, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 25-29, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Profesor RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc. - sedemdesiatnik, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva, Kukurová, Elena, Weis, Michal and Ferencová, Elena, Využitie fyziky pri štúdiu pasívnych elektrických vlastností biologických tkanív, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Jean-Paul Pier (ed.): Development of Mathematics 1900-1950, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lendelová, Katarína, Podmienená pravdepodobnosť pomocou pravdepodobnostného počítadla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Lendelová, Katarína, Pravdepodobnostné počítadlo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Štefan Schwarz - viacrozmerná osobnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Modelové experimenty fluktuácií a Brownovho pohybu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa Štefanovi Schwarzovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Snoha, Ľubomír and Snohová, Daniela, Paradox Kréťana a metóda prípustných situácií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Snohová, Daniela, Logické paradoxy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 24-35, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Staníček, Jaroslav, Súťaž "Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov" na rok 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Fyzika – Fyzikálne základy elektroniky, autorov Ivan Baník, Rastislav Baník, Igor Baník, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Isaac Newton a gravitačný zákon, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 49-59, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Werner Heisenberg v Bratislave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Turčáni, Milan, Internet a hypertext v prírodovednom vzdelávaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 59-69, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valková, Anna, K životnému jubileu pána doc. Arnolda Dávida, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo, Fyzikální úloha jako model skutečnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 36-45, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo and Konrád, Ľubomír, Úlohy riešené kvalifikovaným odhadom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závadová, Ivana, Návody v dôkazových úlohách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 11-23, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 52, 58, 72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 45. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2003 - 2004), kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 45. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2003 - 2004), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2003 Cena profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Životné julibeum doc. RNDr. Jána Ohnisku, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Pohľad na vyučovanie matematiky na stredných školách SR cez optiku medzinárodných súťaží, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 31-38, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálintová, Mária, Logika vo vyučovaní matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 12-23, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav and Baník, Ivan, Rozvoj fyzikálneho myslenia žiakov pomocou zaujímavých a poučných experimentálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 37-43, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cigánik, Vincent, Prostriedok na realizáciu „terénnych experimentov“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 38-43, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 33. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Bali, Indonézia, 20.7. - 30.7.2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 55-58, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Extremálne obsahy na kružnici I., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 17-19, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, AG-nerovnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 4-11, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Kvadratické rovnice a nerovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 10-18, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o limitách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 2 publications. 
Domoradzki, Stanislav and Hejný, Milan, Chyba v interakcii učiteľ - žiak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena and Polášková, Anna, Jadrová energetika a životné prostredie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haviar, Alfonz, Spomienky pri príležitosti dvoch jubileí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, Jakub Pribicer: Tractatus de Cometa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holec, Stanislav, Súprava z geometrickej optiky GON+, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 29-37, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváthová, Daniela, Zelenický, Ľubomír and Rakovská, Mária, Modelovanie zmyslového orgánu určeného na priestorovú orientáciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 50-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Macromedia Flash 5, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Úvaha o súčasnom stave školskej fyziky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Prehľad životopisných údajov významných matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Hrobár, Peter, Názory študentov gymnázia na vyučovanie fyziky (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, XIII. Medzinárodná konferencia DIDFYZ´02 Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania (Račkova dolina, 16. - 19. október 2002), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klima, Ján, Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kuřina, František, O matematice a jejím vyučování, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Jeremy J. Gray: Linear Differential Equations and Group Theory from Riemann, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Matematika a teológia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 32-39, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Matematici tridsiatytretíkrát v Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mészáros, Jozef, Názory, postoje a reakcie stredoškolského učiteľa na nové učebnice matematiky pre gymnáziá a SOŠ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 34-36, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Omachelová, Milada, Numerická matematika a nový prístup k jej výučbe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 40-43, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Płocki, Adam, Pravdepodobnosť a symetria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 20-29, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Snoha, Ľubomír and Štefánková, Marta, Profesor Jaroslav Smítal šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Zelenický, Ľubomír, Program pokročilej fyziky na stredných školách v USA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Feynmanova stratená prednáška v dvoch dieloch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Toma, Vladimír, Úvaha o jednom ekonomickom príklade, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Súčinové magické štvorce a kocky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 3 publications. 
Turek, Ivan, Význam matematiky a fyziky pre spoločnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 30-33, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zázrivec, Marek, Súčty Sk(n) a Bernoulliho čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
52. ročník Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 1-3, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ceny slovenskej fyzikálnej spoločnosti za rok 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 54, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 44. ročníka Fyzikálnej olympiády (školský rok 2002/2003) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 44. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2002 - 2003) kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 47-57, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 44. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2002 - 2003), E, F a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 54-60, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 44. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2002 - 2003), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Výsleky volieb do ÚV JSMF a revíznej komisie na volebné obdobie 2002 - 2005, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 66, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 27. - 29. jún 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2002.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, K spracovaniu výsledkov merania fyzikálnych veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 40-42, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csiba, Peter and Kmeťová, Mária, Veta o troch dotyčniciach paraboly z pohľadu projektívnej a afinnej geometrie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 8-15, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 32. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky (Antália, Turecko 28. jún - 6. júl 2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 60-64, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 42. ročník Fyzikálnej olympiády; Celoštátne kolo kategórie A - Správa o priebehu súťaže (Trenčín 22. - 25.5.2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 28-30, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Pevné, či tuhé skupenstvo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 32-38, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Za profesorom Ladislavom Mišíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena and Polášková, Anna, Globálna rádioaktivita a jej vplyv na človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 38-49, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gálik, Pavol, O kreácii páru elektrón - pozitrón, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, 32. konferencia v Jasnej, november 2000 (Pozdná jeseň aj slovenskí matematici v Demänovskej doline), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 54-59, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváčová, Zuzana and Fúsková, Jana, Doc. RNDr. Ladislav Dunajský, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hromkovič, Juraj, Informatika a všeobecné vzdelanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 14-22, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Opakovanie učiva zákazom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 43-45, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Referát ako vyučovacia metóda vo vyučovaní fyziky na ZŠ a nižších triedach osemročného gymnázia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 48-49, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jodas, Vladimír, O potrebe novej vízie vo vyučovaní matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 5-7, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jodas, Vladimír, Rozprávka o čísle e (alebo Ako mohli vymyslieť logaritmy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 21-27, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Hrobár, Peter, Názory študentov gymnázia na vyučovanie fyziky (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 39-46, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategórie E, F a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh celoštátneho kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 200/2001), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 50-55, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Dlhá cesta k atómovému rozlíšeniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 31-39, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Neutrína včera, dnes a zajtra, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krempaský, Július, Fyzika a kultúra, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 33-37, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Pozor na l'Hospitala!, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 1-15, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 3. Cite 1 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Z čoho budeme maturovať z matematiky?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 8-20, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kukurová, Elena, Majdan, M., Ferencová, Elena, Gulánová, Milada and Traubner, Pavel, Polarizované svetlo a jeho biostimulačné účinky na organizmus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 23-30, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Manin, Jurij I., Matematika ako povolanie a poslanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Onderová, Ľudmila, Smädný bocian a fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 39-43, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Parulek, Ivan, Einsteinov valec, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 44-47, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária and Dežerický, Ľubomír, Overovanie rozumovo - výkonových charakteristík fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 31-38, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Nad perspektívami nášho školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Prof. RNDr. Anton Huťa, DrSc. (1915-2000), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, RNDr. Ladislav Berger - doctor honoris causa Žilinskej univerzity (Žilinská univerzita udelila titul Dr. h. c. dr. Ladislavovi Bergerovi pri príležitosti jeho 90. narodenín), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rovderová, Eva, Nelineárne obyčajné diferenciálne rovnice vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Töröková, Ľubica, Pythagorova veta - zaujímavosti a príklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vallo, Dušan, Bod a trojuholník, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo, Literatura k podpoře soutěže fyzikální olympiády v České republice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 47-53, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Z rokovania celoštátnej porady zástupcov katedier fyziky vysokých škôl pripravujúcich učiteľov (Nitra 29. november 2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
51. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za rok 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 57, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
DOHODA o spolupráci Ministrerstva školstva Slovenskej republiky a Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 54-57, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie pre autorov, prispievateľov a ostatných čitateľov OMFI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 71, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 43. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 2001 - 2002) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 16-24, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Profesor RNDr. Július Krempaský, DrSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 57-68, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2002, Cena profesora Jána Vanoviča (súťaž učiteľov fyziky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav, Krajské kolo fyzikálnej olympiády Veľký Krtíš ... 3. kolo FO - kategória E 14. mája 1999 (piatok) (stručné minútové hodnotenie zážitkov súťažiacich žiakov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Barbierová, Mária, Aktivácia učebnej činnosti žiakov na hodinách fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana, Nielen o indickom násobení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, (Ne)bojme sa žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Od paraboly k inverznej funkcii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 15-20, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Tri Jasné dni v novembri 1999, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján, Matematické súťaže 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanč, Jozef, Tuleja, Slavomír and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška II: Kvantová mechanika (podľa knihy R. P. Feynmana: QED - The Strange Theory of Light and Matter), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanč, Jozef, Tuleja, Slavomír and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška III: Kvantová mechanika (podľa knihy E. F. Taylora: Demystifiyng Guantum Mechanics - Poodhalenie tajomstva kvantovej mechaniky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 31-43, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hromkovič, Juraj, QUO VADIS MATEMATIKA O kríze matematiky a možných východiskách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 30-36, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Optické javy v prírode I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Optické javy v prírode II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Úvahy o školskej fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Palušek, Štefan, Školské experimenty so sondou teploty v systéme IP Coach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 51-55, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Pencáková, Jana, Testovanie schopností žiakov interpretovať grafy kinematických funkcií (závislostí), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 44-55, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Volf, Ivo, Netradičná úloha - nekonečná rovinná elektrická sieť rezistorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Kvantová mechanika - Einstein alebo Bohr?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 35-45, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupková, Erika, Čo všetko nám prezradí jednoduchá úloha, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 14-19, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, José Ferreirós: Labyrinth of Thought A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Martinská, Gabriela, Urbán, Jozef and Murín, Pavel, Zomrel Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Murínová, Elena and Snoha, Ľubomír, Iteračné postupnosti lineárnych lomených funkcií I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Murínová, Elena and Snoha, Ľubomír, Iteračné postupnosti lineárnych lomených funkcií II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Palumbíny, Daniel, Profesor Ondrej Šedivý šesťdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Celoštátne kolo 41. ročníka Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, QED - Nezvyčajná teória svetla a látky - Richard P. Feynman, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa Milanovi Kolibiarovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa prof. RNDr. Antonovi Kotzigovi, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Za Víťazoslavom Repášom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rosa, Vladislav, 41. ročník MMO 15. - 24.7.2000 Taejov (Južná Kórea), správa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Semanišinová, Ingrid and Trenkler, Marián, O nadprirodzenej korytnačke, magických štvorcoch a kockách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 21-34, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 2. Cite 2 publications. 
Staníček, Jaroslav, Súťaž "Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 68, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Výsledky overovania vzdelávacieho štandardu z fyziky pre gymnázium (štvorročné štúdium), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 59-70, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Konštrukcia magických p-rozmerných kociek, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 19-29, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 4. Cite 0 publications. 
Tuleja, Slavomír, Hanč, Jozef and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška I: Všeobecná teória relativity (podľa knihy E. F. Taylora a J. A. Wheelera „Exploring Black Holes: Introduction to General relativity“), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 33-46, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Doc. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Závery XII. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ ´ 2000 (Račkova dolina, 18. - 21. okt. 2000) Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, O dobrom usporiadaní a axióme výberu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 14-24, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
41. ročník MMO, Taejov (Južná Kórea), súťažné úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
50. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 1, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 42. ročníka fytikálnej olympiády (školský rok 2000/2001) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 67, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 9-18, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 2-8, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 57-61, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 56-66, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana, Nevedia počítať?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana, Kupková, Erika and Černek, Pavol, Tramtárijské zákony, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 10-16, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bobák, Andrej and Martinská, Gabriela, Zomrela Doc. RNDr. Magdaléna TÓTHOVÁ, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 33-36, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 32-36, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Na záver k sérii noriem STN ISO 31, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-1 Priestor a čas, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-10 Jadrové reakcie a ionizujúce žiarenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-13 Fyzika tuhých látok, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-2 Periodické a príbuzné javy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-3 Mechanika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-4 Teplo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 33-35, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-5 Elektrina a magnetizmus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-6 Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 39-41, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-7 Akustika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-8 Fyzikálna chémia a molekulová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Červeň, Ivan, STN ISO 31-9 Atómová a jadrová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 47-49, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Degro, Ján, Diskusný klub - DIDFYZKE, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 36-41, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Degro, Ján and Šnajder, Ľubomír, Teleprojekt Ekobiofyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Úlohy o periodických funkciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 19-24, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Ferenko, Jozef, Výherné stratégie niektorých hier typu NIM, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 6-18, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Jasná 1998 - alebo: zavedená značka má 30 rokov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Guričan, Jaroslav, Faktorizácia polynómov II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Halaš, Radomír, O Ordáňových trojuhelnících, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján and Halušková, Emília, Variácia na tému 12-ta odmocnina z dvoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hecht, Tomáš, Nové učebnice matematiky pre stredné školy - úvahy gestora projektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 4, pages 17-23, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, Prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc., šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hympánová, Ingrid and Zahoranová, Anna, Difúzia v prírodovedných predmetoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Newtonov gravitačný zákon, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, František Kuřina: Deset pohledů na geometrii (Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, Praha 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 70-71, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Ivan Teplička: Fyzika, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách (Vydavateľ ENIGMA, Nitra 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiarová, Blanka, Spomínam na akademika Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupková, Erika, Dôkazy v obrázkoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 12-16, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mlynarčíková, Marta, Čo je nové v nových učebniciach matematiky pre stredné školy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 24-31, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 30. Medzinárodná fyzikálna olympiáda (Padova 18. - 27.7.1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Obert, Teodor, Andrej Tirpák: Elektromagnetizmus (POLYGRAFIA SAV, Bratislva 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Parulek, Ivan and Matejka, Michal, Pathfinder a gravitačné zrýchlenie Marsu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Polčin, Daniel, Rázy a ich demonštrácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Psota, Andrej, Tvorivé myslenie vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Celoštátne kolo v jubilejnom 40. ročníku fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, 40 rokov Matematického ústavu SAV, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefečka, Miloslav, Rastrovací elektrónový mikroskop, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 23-35, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valent, Pavol, O neprekonateľnosti Einsteinových teórií času, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 54-61, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, O dobrom usporiadaní a axióme výberu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
49. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 1, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 52, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 10-18, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 2-9, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória B, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória C, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 54-58, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategória D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 41. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1999-2000), kategórie E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 47-51, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ústredný výbor Jednoty slovenských matematikov a fyzikov zvolený na obdobie r. 1999 - 2002 (Nitra 1. - 3. júla 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 62, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Uznesenie Zjazdu Jednoty slovenských matematikov a fyzikov (Nitra 1. - 3. júla 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyznamenania JSMF udelené Zjazdom JSMF 1999 (Nitra 1. - 3. júla 1999), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Jednoduchým fyzikálnym experimentom k analógii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Blaško, Michal and Onderová, Ľudmila, Rovnica okamžitej výchylky postupnej vlny - vyučovacia hodina v systéme vyučovania s uzavretým cyklom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke príklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 20-23, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 20-24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 29-32, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Súbor noriem STN ISO 31 Veličiny a jednotky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 5. Cite 0 publications. 
Dlouhý, Oldřich and Černek, Pavol, Na chybách sa najlepšie učí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 25-28, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 4. Cite 0 publications. 
Dlouhý, Oldřich and Černek, Pavol, Netradičné otázky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 17-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferko, Pavol, Spomienka na profesora Emila Kašpara, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Ako prísť k úspechu v podnikaní pomocou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 12-24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Guričan, Jaroslav, Faktorizácia polynómov I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 8-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Helbich, Miroslav and Klimo, Martin, Fyzikálne korešpondenčné semináre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, K osemdesiatinám Doc. RNDr. Petra Baláža, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Horváthová, Daniela, Meranie indexu lomu kvapaliny Besselovou metódou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 41-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hvorecký, Jozef, Karty, počítače a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 20-28, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janás, Josef, Vzpomínka na paní dr. Martu Chytilovou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Za Doc. RNDr. Petrom Balážom, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Junasová, Alena, Hvezdáreň v Sobotišti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 52-55, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klein, T., Životné jubileum Prof. RNDr. Antona Dekréta, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klima, Ján, Expozícia ľudského organizmu elektromagnetickým poľom (Fyzikálna interpretácia - ekologické, biologické a zdravotné aspekty), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 33-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kulcsárová, Oľga, Šesťdesiatiny profesora Cyrila Lenárta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Detlef Laugwitz: Bernhard Riemann (1826 - 1866) (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 66-71, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Laura Toti Rigatelli: Evariste Galois (1811 - 1832) (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marko, Peter and Blaško, Michal, RNDr. Andrej Dribňák 80-ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matonok, Karol, Problémová úloha s čajom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Miglierini, Marcel, Mössbauerova spektrometria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 27-40, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Odkaz histórie fyziky budúcim generáciám R. Zajac, J. Pišút, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Zomrel Prof. RNDr. Ivan Korec, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Slugeň, Vladimír, Aktuálne problémy s výučbou fyziky a uplatnením fyzikov vo svete, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 39-41, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šedivý, Ondrej, Doc. Palumbíny šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šnajder, Ľubomír, Metóda čiernej skrinky v školskej matematike a informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 8-16, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tirpák, Andrej, Vektory E-B alebo D-H, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 33-45, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Štandardizácia vedomostí a zručností žiakov z fyziky v gymnáziách so štvorročným štúdiom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 25-38, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenčanský, Ivan and Repáš, Peter, Barycentrum ako prostriedok na riešenie niektorých planimetrických a stereometrických úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Trenčanský, Ivan and Repáš, Peter, Barycentrum ako prostriedok na riešenie niektorých planimetrických a stereometrických úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Magické hviezdy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum Doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
29. medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
48. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 1, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Celoštátne kolo 39. ročníka fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Didinfo ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 56-57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dohoda medzi Slovenskou informatickou spoločnosťou a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 58, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
K výsledkom slovenského gymnazistu na medzinárodnej fyzikálnej olympiáde, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 40. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1998 - 1999) v Slovenskej republike - kategória E, Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 57, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematici opäť pod Chopkom (a čo zdatnejší, aj na Chopku), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 2-10, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná konferencia DIDFYZ ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná matematická olympiáda a Medzinárodná informatická olympiáda v roku 1998, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 54-55, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaž mladých matematikov o cenu akademika Štefana Schwarza, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 25, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaž pedagógov matematiky o cenu Pavla Bartoša, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 26, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Súťaže SMS pre rok 1998 vyhlásené, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 24, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty 5. - 7. úlohy 1. kola jubilejného 40. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1998 - 1999), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 56-60, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 40. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1998 - 1999) kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 51, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola jubilejného 40. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.rok 1998 - 1999) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 42-51, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úvaha nad jednou zbierkou úloh (recenzia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XXI. Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 66, ISSN 1335-4981, 1998.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav and Baník, Ivan, Keď príčinou zrážky dvoch lodí bola neznalosť fyzikálnych zákonov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 50-51, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana and Černek, Pavol, Dvaja mysleli a mysleli, až vymysleli...Príklad, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 9-15, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Calda, Emil, Několik jednoduchých úloh využívajících obarvení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 4-8, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 28. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Sudbury, Kanada 13. - 21.7. 1997, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 29-31, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 24-29, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čižmár, Ján and Ondrišíková, Lenka, O učebniciach matematiky pre gymnáziá v I. ČSR (1918-1938), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 14-20, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čižmár, Ján and Ondrišíková, Lenka, O učebniciach matematiky pre gymnáziá v I. ČSR (1918-1938), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 16-25, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján, Seminár matematika a hudba pracuje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 65, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chalupková, Aurélia, Vedia žiaci správne určovať smer indukovaného prúdu?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 34-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Dobrovoľná domáca úloha ako motivačný činiteľ vo vyučovacom procese, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Pozorovanie a meranie vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 43-48, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kacián, Adrián, Nové knihy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalas, Jozef, O testovaní štatistických hypotéz, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 1-3, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Optické vlákna (Návrh na inováciu obsaku učiva fyziky strednej školy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 46-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Kreatívno - výkonové charakteristiky fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kmeťová, Mária, Motivačná metóda MATBOJ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 7-18, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolata, Gina and Ladzianska, Zuzana, Paul Erdös - pútnik po vrchote matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiarová, Blanka, Pedagóg, matematik - Petr Pavol Bartoš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Koubek, Václav and Pišút, Ján, Fyzikálne vzdelávanie: V očakávaní koncepčnej zmeny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 34-45, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc. šesťdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, Súťaž vedeckých prác mladých pracovníkov vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Topológia verzus teória množín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 1-15, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Máca, Bohuslav, K životnému jubileu Marty Chytilovej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mička, Ján, Spomienky na minulosť..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mičko, Jozef, O rozmiestnení dám na zovšeobecnenej šachovnici m x n, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nánásiová, Oľga, Komorníková, Magda and Kalická, Jana, Aká je pripravenosť absolventov stredných škôl k štúdiu na Stavebnej fakulte STU v Bratislave?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Onderová, Ľudmila, Paradoxy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 54-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Za pánom profesorom Ladislavom Dutkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Polčin, Daniel, Počítač vo vyučovacom procese, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Doctor honoris causa - Jaroslav Kurzweil, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Miroslav Fiedler jubilujúci, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 64, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Po stopách Mateja Hrebendu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, DIONÍZ ILKOVIČ, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 40-49, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Objav elektrónu, Seminár k 100. výročiu objavu elektrónu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Philipp Lenard, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tuleja, Slavomír and Mucha, Ľubomír, Urýchľovanie kozmických sond pomocou gravitačného poľa planét, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 32-39, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo and Kluvanec, Daniel, Fyzikální úlohy jako prostředek vytváření tvůrčího klimatu u středoškoláků výrazně talentovaných na fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 35-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Winczer, Michal, Dva jednoduché spôsoby výpočtu π a e na veľa desatinných miest, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum DOc. RNDr. Tatiany Korcovej, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
45. ročník matematickej olympiády na Slovensku a 37. ročník medzinárodnej matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 16-28, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dohoda o spolupráci medzi Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave a Jednotou slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dve prestížne súťaže, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, Kategórie A, B, C, 47. ROČNÍK, 1997/98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 30-34, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Správa výboru o činnosti Slovenskej matematickej spoločnosti - sekcie JSMF od XIII. valného zhromaždenia v roku 1994, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 58-61, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty 5. - 7. úlohy 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1997 - 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 58-65, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 1997 - 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 52-61, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 39. ročníka fyzikálnej olympiády (šk.r. 1997 - 1998) kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XI. medzinárodná konferencia Didfyz ´98, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 68, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Za RNDr. Andrejom Gregom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 1997.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Anisimov, Nikolaj Michailovič, Príprava učiteľov fyziky k zlepšovateľskej činnosti so žiakmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 61-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Berger, Ladislav, Zomrel Prof. RNDr. Michal Harant, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 86-87, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bero, Peter and Hrdina, Ľudovít, Miňo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Berová, Mária, O jednej metóde riešenia kvadratickej rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 7-11, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 14-16, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Príbeh jedného príkladu Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 6-10, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Zavedenie súboru noriem ISO 31 na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeňanský, J. and Šalát, Tibor, Metóda plného pokrytia intervalu a jej aplikácie v analýze, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Degro, Ján, Internet a vyučovanie fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, O niektorých vlastnostiach funkcií sínus a kosínus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 14-18, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, Proporcia, úmernosť - prvky krásy aj života, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 15-18, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Spomienky bývalého študenta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 72-74, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gálik, Pavol, O probléme zavedenia komplexných čísel na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 11-13, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalec, Martin, Korešpodenčný matematický seminár po dvadsiatich rokoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 17-25, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Greguš, Michal, Zomrel Prof. RNDr. Otakar Borůvka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 81-85, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Grošek, Otokar, Jozef Sikora 75 ročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváč, Albert, Plk. Prof. RNDr. Ján Chrapan, DrSc. šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holec, Stanislav, Farby v živote a v škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 27-35, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hvorecký, Jozef and Polický, I., O počte rekurzívnych volaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Aký má byť, čo má vedieť absolvent učiteľského štúdia fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 26-30, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Pokusy zamerané na utváranie predstáv žiakov o fyzikálnom jave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Slávna, obdivovaná, odsudzovaná...(S. V. Kovalevská 1850 - 1891), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 27-29, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kíreš, Marian, Vytekanie kvapaliny otvormi v stene nádoby (Mnohokrát opakovaná lož sa stáva pravdou?), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 36-40, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klembara, Štefan and Trenkler, Marián, Magická hyperkocka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Kvalifikačné skúšky učiteľov zo základných a stredných škôl (matematika, fyzika a informatika), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Rakovská, Mária and Čáp, Ivo, Úspechy i problémy 37. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1995 - 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 41-52, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolářová, Růžena, Evaluační kriteria přírodovědného vzdelávání v České republice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kollár, Jozef, Ftákológia, čiže kombinatorická logika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 21-38, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Zomrel Doc. RNDr. František Púchovský, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Masaryková, T. and Horylová, Ružena, Komunikácia v triede, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 50-60, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Morvay, Ladislav, Možnosti digitálnych elektrických meraní v podmienkach strednej školy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 42-47, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Neubrunová, Anna, Zoznámenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 53, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Niepel, Ľudovít, K nedožitým 60-tinám prof. Š. Známa (spomienky členov seminára z teórie grafov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Poláková, Eva, Vzdelávacia informatika 1, 2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Neurčitosti na ostrých množinách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Didfyz ´96 "Prírodovedné vzdelanie pre 21. storočie", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Mozaika študentských spomienok na veľkého človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Jasná jubilejná, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Odišiel Matematik, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Rátanky našich pradedov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sivák, Bohuslav, Úlohy pre prácu matematických krúžkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sivák, Bohuslav, Zväzy s ľudskou tvárou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 10-13, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stoffa, Ján, Užitočná učebná pomôcka (LEPIL, O.: Malý lexikon fyziky. 1. vyd. Praha, Prometheus 1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 88-90, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šalát, Tibor, Základné číselné obory a izomorfizmy medzi nimi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Becqurelov objav rádioaktivity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 37-46, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Vzdelávací štandard z fyziky pre gymnázium so štvorročným štúdiom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Profesor Ernest Jucovič sedemdesiatnikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vencko, Jozef, K životnému jubileu Ľudmily Berackovej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 59-63, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žembery, Ivan, O niektorých zaujímavostiach s neznámou v menovateli, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
38. ročník fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 71-79, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
38. ročník fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 48-53, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Konkurz na úlohy do fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 80, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Korešpodenčné semináre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Správa o činnosti JSMF v rokoch 1993 - 1996, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 55-58, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úlohy domáceho kola MO, 46. ročník, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Uznesenie Zjazdu JSMF, ktorý sa konal v Nitre v dňoch 1. - 2. júla 1996, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závery 10. konferencie s medzinárodnou účasťou Didfyz ´96, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 54, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazdové vyznamenania, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zloženie ústredného výboru JSMF, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 24, number 44, pages 59, ISSN 1335-4981, 1996.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kolibiar , Milan, O matematikoch vážne i úsmevne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baláž, V., Kvasnička, V., Pospíchal, J. and Šabo, M., Grafy, počítače a chémia IV. Koľko existuje alkoholov?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 31-44, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Barbierová, Mária and Špigúthová, Daniela, Dlhodobá súťaž z fyziky trochu inak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 77-80, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dományiová, Mária, Vážený pán profesor,, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 6-7, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Zábavné vyučovanie fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 73-76, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Funkcie pokusu vo vyučovaní prírodovedných predmetov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Meranie Planckovej konštanty pomocou svetloemitujúcej diódy 65, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 65-72, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Volf, Ivo, Netradične o klasickej téme "šmykové trenie", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 57-64, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kollár, Jozef, Ftákológia, čiže kombinatorická logika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 17-30, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária and Horylová, Ružena, K integračným tendenciám v základnom prírodovednom vzdelávaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 45-52, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Stillwell, John, Galoisova teória pre začiatočníkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 8-16, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
26. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 81-84, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jubileá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 101-103, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 92-97, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Recenzie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 98-100, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úlohy pre I. kolo kategórie A v XXXVII. ročníku FO (1.-4. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 89-91, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úlohy pre I. kolo kategórie E v XXXVII. ročníku FO, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 85-88, ISSN 1335-4981, 1995.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij and Papčo, Martin, A ostatné sa pridá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 30-36, ISSN 1335-4981.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, György PÓLYA (13. 12. 1887 – 7. 9. 1985), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 36, ISSN 1335-4981.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007