logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Lapitková, Viera    

Firstname:Viera 
Surname:Lapitková 
Email:Lapitkova@fmph.uniba.sk 
Institute:Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava 
Homepage: 

3 publications, times cited 1, cite 0 publications.

Publications as Author

2017

Lapitková, Viera and Velmovská, Klára, Vytváranie predstáv o toku energie v biosfére, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 35-46, ISSN 1335-4981, 2017.

2013

Lapitková, Viera, Koncepčné východiská vyučovania fyziky na základnej škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 41-51, ISSN 1335-4981, 2013.

2005

Lapitková, Viera, Pišút, Ján and Šedivý, Miroslav, Obsah a metódy vyučovania prírodných vied - stav a trendy - I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2005.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007