logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Jedinák, Dušan    

Firstname:Dušan 
Surname:Jedinák 
Email:djedinak@truni.sk 
Institute:Katedra matematiky a informatiky PF TU Trnava 
Homepage: 

57 publications, times cited 0, cite 0 publications.

Publications as Author

2021

Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead – duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 14-18, ISSN 1335-4981, 2021.

2014

Jedinák, Dušan, Charles Sanders PEIRCE, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 10, ISSN 1335-4981, 2014.
Jedinák, Dušan, Z myšlienok Norberta WIENERA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 28, ISSN 1335-4981, 2014.
Jedinák, Dušan, Francis BACON, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 54, 60, ISSN 1335-4981, 2014.
Jedinák, Dušan, Z myšlienok významných matematikov Charles Sander PEIRCE (1839 - 1914), Norbert WIENER (1894 – 1964), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2014.

2013

Jedinák, Dušan, Z myšlienok Györgya PÓLYU, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 18, ISSN 1335-4981, 2013.
Jedinák, Dušan, Jozef Maximilián PETZVAL - profesorská svojráznosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 66, ISSN 1335-4981, 2013.
Jedinák, Dušan, János BOLYAI (15.12.1802 – 27.1.1860), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 52, ISSN 1335-4981, 2013.

2012

Jedinák, Dušan, K srdcu učiteľa matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 18, ISSN 1335-4981, 2012.

2011

Jedinák, Dušan, Gottfried Wilhelm Leibnitz – všestranný učenec túžiaci po harmónii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 22-24, ISSN 1335-4981, 2011.
Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead: Duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 8, 16, 30, ISSN 1335-4981, 2011.
Jedinák, Dušan, Werner Heisenberg (5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 60, ISSN 1335-4981, 2011.
Jedinák, Dušan, Jednou vetou o matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2011.
Jedinák, Dušan, Hermann Ludwig Helmholtz (1821 - 1894), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 50, 57, ISSN 1335-4981, 2011.
Jedinák, Dušan, Myšlienky pre učitel’ov matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 33-34, ISSN 1335-4981, 2011.

2010

Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehľad názorov o matematickej kultúre, pokračovanie z OMFI 4/2009 (38), s. 30, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 22, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, Richard Philips Feynman (11.5.1918 – 15.2.1988) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 46, 62, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, Pedagogicko-výchovné postrehy Alberta Einsteina (14.3.1879 – 18.4.1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 34, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, Mikuláš KOPERNÍK (19.2.1473 - 24.5.1543), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 44, 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (pokračovanie z OMFI 2/2010), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 32, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, Hermann WEYL – symetrické náznaky vedy a umenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 20, ISSN 1335-4981, 2010.
Jedinák, Dušan, André Marie AMPÉRE (22.1.1775 - 10.6.1836), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2010.

2009

Jedinák, Dušan, Podnetná literatúra pre motiváciu a popularizáciu matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 30, ISSN 1335-4981, 2009.
Jedinák, Dušan, Gustave Choquet matematik s intuíciou básnika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 16, 22, 34, ISSN 1335-4981, 2009.
Jedinák, Dušan, James Sylvester - matematik hrdý na svoju poéziu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 3-4, ISSN 1335-4981, 2009.
Jedinák, Dušan, Mikuláš Kuzánsky - priateľ protikladov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 17-18,24, ISSN 1335-4981, 2009.
Jedinák, Dušan, Jean-Baptiste Le Rond d´ALEMBERT, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 42,48, ISSN 1335-4981, 2009.
Jedinák, Dušan, Albert EINSTEIN - návrhy a presvedčenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2009.
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehl’ad názorov o matematickej kultúre), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 19-20,-29-30, ISSN 1335-4981, 2009.

2008

Jedinák, Dušan, Max Planck - hľadač absolútnych predstáv, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2008.
Jedinák, Dušan, Čo viete alebo neviete z dejín matematického vzdelávania na území Slovenska, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 8,27,28, ISSN 1335-4981, 2008.
Jedinák, Dušan, Z aforizmov profesora matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 16, ISSN 1335-4981, 2008.
Jedinák, Dušan, Bernard BOLZANO – výnimočná osobnost’ aj nasledovaniahodný učitel’, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 23-30, ISSN 1335-4981, 2008.

2007

Jedinák, Dušan, Fyzik presvedčený evolúciou (Krempaský, J.: Veda verzus viera? Bratislava: Veda, 2006.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2007.
Jedinák, Dušan, Didaktika ako profesionálna výbava učiteľa školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2007.
Jedinák, Dušan, Werner HEISENBERG - skutočnosť a ľudský duch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 49-51, ISSN 1335-4981, 2007.

2006

Jedinák, Dušan, Z myšlienok - Bernard BOLZANO (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 22-23, ISSN 1335-4981, 2006.
Jedinák, Dušan, Matematika je kus môjho srdca i života - Štefan SCHWARZ (18. 5. 1914 – 6. 12. 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 4, pages 24-25, ISSN 1335-4981, 2006.
Jedinák, Dušan, Z pedagogického odkazu profesora Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 10, ISSN 1335-4981, 2006.

2005

Jedinák, Dušan, Motivačná príprava školskej kombinatoriky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 19-32, ISSN 1335-4981, 2005.
Jedinák, Dušan, Priznania slávnych i menej známych, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 22-25, ISSN 1335-4981, 2005.
Jedinák, Dušan, PAUL DIRAC – úspech matematiky vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2005.
Jedinák, Dušan, Dve publikácie z elementárnej matematickej analýzy (Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha, Academia 2001; Černý, I.: Úvod do inteligentního kalkulu (1000 příkladu z elementární analýzy). Praha, Academia 2002), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Jedinák, Dušan, Citáty (v toku času), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 63, ISSN 1335-4981, 2005.
Jedinák, Dušan, Spomienka na profesora Šaláta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2005.

2004

Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia; Informácia o publikácii Devlin, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné). Praha, Dokořán a Argo 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2004.
Jedinák, Dušan, ŠTEFAN SCHWARZ - rozhľadený matematik v dimenzii kultúry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2004.
Jedinák, Dušan, JURAJ HRONEC - citlivý pedagóg vyššej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Jedinák, Dušan, Stručný prehľad objavov v matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2003.
Jedinák, Dušan, Kde hľadať, čo si prečítať, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2003.
Jedinák, Dušan, Hlbšie presvedčenie, vnútorný záujem. Informácia o publikácii HEJNÝ, M. – KUŘINA, F.: Dítě, škola a matematika, Praha, Portál 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia. Informácia o publikácii DEVLIN, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné), Praha, Dokořán a Argo 2002., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2003.

2002

Jedinák, Dušan, Prehľad životopisných údajov významných matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2002.

1999

Jedinák, Dušan, František Kuřina: Deset pohledů na geometrii (Matematický ústav AV ČR ve spolupráci s nakladatelstvím ALBRA, Praha 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 70-71, ISSN 1335-4981, 1999.

1996

Jedinák, Dušan, Slávna, obdivovaná, odsudzovaná...(S. V. Kovalevská 1850 - 1891), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 27-29, ISSN 1335-4981, 1996.

Unknown year

Jedinák, Dušan, György PÓLYA (13. 12. 1887 – 7. 9. 1985), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 36, ISSN 1335-4981.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007