logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Velmovská, Klára    

Firstname:Klára 
Surname:Velmovská 
Email:klara.velmovska@fmph.uniba.sk 
Institute:Katedra teoretickej fyziky a didaktiky fyziky FMFI UK Bratislava 
Homepage: 

6 publications, times cited 2, cite 2 publications.

Publications as Author

2021

Čevajka, Jakub and Velmovská, Klára, Vplyv mobilných technológií na žiaka vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 2021.

2018

Velmovská, Klára, Vyhodnotenie faktorov ovplyvňujúcich študentov pri rozhodovaní o štúdiu na FMFI UK, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2018.

2017

Lapitková, Viera and Velmovská, Klára, Vytváranie predstáv o toku energie v biosfére, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 2, pages 35-46, ISSN 1335-4981, 2017.

2014

Velmovská, Klára, Vstupné vedomosti študentov bakalárskeho štúdia na FMFI UK v Bratislave v úlohe zadanej formou experimentu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 43-56, ISSN 1335-4981, 2014.

2011

Velmovská, Klára and Šedivý, Miroslav, Žiacky experiment: voda vytekajúca z nádoby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 21-30, ISSN 1335-4981, 2011.

2009

Velmovská, Klára, Primárne energetické zdroje a efektívnosť varenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 47-59, ISSN 1335-4981, 2009.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007