logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Červeň, Ivan    

Firstname:Ivan 
Surname:Červeň 
Email:icerven@elf.stuba.sk 
Institute:Katedra fyziky FEI STU Bratislava 
Homepage: 

29 publications, times cited 6, cite 6 publications.

Publications as Author

2020

Červeň, Ivan, Inšpirujúca zbierka príkladov z fyziky Recenzia na knihu Pavla Valka: Jednoducho fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2020.

2015

Červeň, Ivan, Dedené hriechy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 41-46, ISSN 1335-4981, 2015.
Červeň, Ivan, Štefan Luby - Pohľady do nanosveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2015.

2014

Červeň, Ivan, 75 rokov od založenia Ústavu technickej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 55-59, ISSN 1335-4981, 2014.

2013

Červeň, Ivan and Kluvanec, Daniel, Ako sprístupniť pojem tenzora, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 43-50, ISSN 1335-4981, 2013.

2012

Červeň, Ivan, Termíny čas a doba nie sú synonymá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2012.

2010

Červeň, Ivan, Formulácie Gaussovej vety pre vákuum a dielektrikum, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 2010.

2009

Červeň, Ivan, Bartovo odvodenie termodynamickej bilančnej rovnice energie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 43-47, ISSN 1335-4981, 2009.

2007

Červeň, Ivan, Kreatívne poznávanie vo fyzike (Daniel Kluvanec a kolektív: Kreatívne poznávanie vo fyzike, Protonit, Nitra, 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Červeň, Ivan and Krempaský, Július, Dionýz Ilkovič - 100 rokov od narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2007.

2006

Červeň, Ivan, Historický vývoj a súčasný stav slovenskej fyzikálnej terminológie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2006.

2004

Červeň, Ivan, Tok fyzikálnej veličiny – slovné spojenie alebo veličina?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 37-41, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Červeň, Ivan, Využitie základných fyzikálnych konštánt v definíciách jednotiek SI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2003.

2001

Červeň, Ivan, Pevné, či tuhé skupenstvo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 32-38, ISSN 1335-4981, 2001.

2000

Červeň, Ivan, (Ne)bojme sa žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2000.

1999

Červeň, Ivan, STN ISO 31-1 Priestor a čas, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-2 Periodické a príbuzné javy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-3 Mechanika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-4 Teplo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 33-35, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-5 Elektrina a magnetizmus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-6 Svetlo a príbuzné elektromagnetické žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 39-41, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-7 Akustika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-8 Fyzikálna chémia a molekulová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-9 Atómová a jadrová fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 47-49, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-10 Jadrové reakcie a ionizujúce žiarenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, STN ISO 31-13 Fyzika tuhých látok, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 1999.
Červeň, Ivan, Na záver k sérii noriem STN ISO 31, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 58, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 1999.

1998

Červeň, Ivan, Súbor noriem STN ISO 31 Veličiny a jednotky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 54, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 1998.

1996

Červeň, Ivan, Zavedenie súboru noriem ISO 31 na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 1996.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007