logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Hrkota, Klement    

Firstname:Klement 
Surname:Hrkota 
Email:hrkota@piar.gtn.sk 
Institute:Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého Trenčín 
Homepage: 

9 publications, times cited 1, cite 1 publications.

Publications as Author

2010

Hrkota, Klement, Jedna problémová úloha pre vašich žiakov a jedna aj pre vás. One problem - Solving Task for Your Students and One also for You, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2010.

2009

Hrkota, Klement, O jednom tvrdení, ktoré sa traduje v našich učebniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2009.

2008

Hrkota, Klement, Krátke zamyslenie nad úlohou: pád loptičky z výšky desať metrov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2008.

2005

Hrkota, Klement and Hrkota ml., Klement, „Hokejový spôsob“ určenia súčtu malých mocnín prvých n prirodzených čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 13-15, ISSN 1335-4981, 2005.
Hrkota, Klement, Niekoľko postrehov z pokračujúcej diskusie na tému: Meranie magnetického poľa Zeme podľa učebnice [1], in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 52-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Hrkota, Klement and Matúš, Róbert, Meranie kapilárnej konštanty pomocou úzkej štrbiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2005.

2004

Hrkota, Klement, K pohybu elektrónu naprieč siločiarami homogénneho elektrického poľa podľa učebnice: Fyzika pre 2. ročník gymnázií – Elektrické pole, Elektrický prúd, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2004.
Hrkota, Klement, K meraniu magnetického poľa Zeme podľa upraveného a prepracovaného vydania učebnice: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Hrkota, Klement, Dve poznámky ku kmitom pružinového kyvadla vo vyučovaní fyziky na strednej škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2003.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007