logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Teleki, Aba    

Firstname:Aba 
Surname:Teleki 
Email:JSMFteleki@gmail.com 
Institute: 
Homepage: 

18 publications, times cited 2, cite 3 publications.

Publications as Author

2022

Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Texty úloh 1. kola 64. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2022-2023) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 54-71, ISSN 1335-4981, 2022.
Teleki, Aba, Niels Henrik David Bohr Laureát Nobelovej ceny za fyziku za rok 1922, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2022.
Teleki, Aba, Kovariancia vo fyzike – skaláry, vektory, ..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2022.

2021

Lacsný, Boris and Teleki, Aba, Experimenty s časom – podobné systémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 2, pages 35-39, ISSN 1335-4981, 2021.

2020

Teleki, Aba, Prvá planetárna sústava registrovaná priamo, vizuálne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 54, ISSN 1335-4981, 2020.

2019

Teleki, Aba and Lacsný, Boris, Medzinárodná sústava jednotiek (SI), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2019.
Teleki, Aba, Pristáli sme na Mesiaci pred 50-timi rokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2019.

2016

Reichelová, Michaela and Teleki, Aba, The Role of Dimensional Analysis in Teaching Physics , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 35-44, ISSN 1335-4981, 2016.
Teleki, Aba, Objavili maďarskí fyzici piaty typ interakcie?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 3, pages 56, ISSN 1335-4981, 2016.

2015

Teleki, Aba, Laureáti Nobelovej ceny v oblasti fyziky za rok 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 56, ISSN 1335-4981, 2015.

2014

Benko, Michal, Teleki, Aba and Lacsný, Boris, Určenie parametrov rastu znalostí opakovaným riešením fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 45-49, ISSN 1335-4981, 2014.

2008

Teleki, Aba, The Paradox of the Flying Rod, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 4, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2008.

2006

Teleki, Aba, Štatistická fyzika v príkladoch a úlohách, Daniel Kluvanec, Igor Medveď, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2006.

2005

Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Metódy získavania a spracovania snímkov v medicíne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 30-45, ISSN 1335-4981, 2005.

2004

Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 22-27, ISSN 1335-4981, 2004.
Teleki, Aba, Martinus Veltman - Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics (Skutočnosti a záhady vo fyzike elementárnych častíc), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 36-42, ISSN 1335-4981, 2003.

2002

Teleki, Aba, Feynmanova stratená prednáška v dvoch dieloch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007