logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

The 10 most recently added publications


Rojček, Michal, Smart študenti na Pedagogickej fakulte KU v Ružomberku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2022.
Krajčí, Stanislav, 63. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2022.
Mucha, Ľubomír, 6. EURÓPSKA FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA (EuPhO), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2022.
Marčoková, Mariana, Správa o 52. konferencii slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 58-62, ISSN 1335-4981, 2022.
Kiss, Tünde, Šoltésove dni 26-ho a 27-ho októbra 2022, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 2022.
Texty úloh 1. kola 64. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2022-2023) kategória A, kategórie B, C, D úlohy 1 až 4, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 40-56, ISSN 1335-4981, 2022.
Teleki, Aba, Kovariancia vo fyzike – skaláry, vektory, ..., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 33-40, ISSN 1335-4981, 2022.
Emanovský, Petr, Lindleyův paradox, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 2022.
Zlatoš, Pavol, Za hrsť spomienok na profesora Tibora Katriňáka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 17-22, ISSN 1335-4981, 2022.
Guričan, Jaroslav and Haviar, Miroslav, Opustil nás prof. RNDr. Tibor Katriňák, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 3, pages 1-16, ISSN 1335-4981, 2022.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007