logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Kubáček, Zbyněk    

Firstname:Zbyněk 
Surname:Kubáček 
Email:Zbynek.Kubacek@fmph.uniba.sk 
Institute:Katedra matematickej analýzy a numerickej matematiky FMFI UK Bratislava 
Homepage: 

13 publications, times cited 3, cite 1 publications.

Publications as Author

2020

Kubáček, Zbyněk, 100. výročie narodenia prof. RNDr. Marka Šveca, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 55-61, ISSN 1335-4981, 2020.

2015

Kubáček, Zbyněk, O čom rozmýšl’a autor učebníc, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 25-35, ISSN 1335-4981, 2015.

2012

Kubáček, Zbyněk, Za profesorom Markom Švecom (10. 10. 1919 – 19. 6. 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2012.

2008

Žabka, Ján, Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Prezidentské vol’by a približné čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 17-27, ISSN 1335-4981, 2008.
Kubáček, Zbyněk, Matematika a voľby I: Ako merať spravodlivosť?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 1, pages 7-22, ISSN 1335-4981, 2008.
Kubáček, Zbyněk, Matematika a voľby II: Volebné kvocienty a delitele, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 2, pages 5-18, ISSN 1335-4981, 2008.

2007

Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Žabka, Ján, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Úloha Akcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 7-10, ISSN 1335-4981, 2007.
Kubáček, Zbyněk, Geometricky o geometrických radoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Dve vety (a tri zámená) o kurikulárnej transformácii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 2-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Bicykle a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 11-26, ISSN 1335-4981, 2007.

2004

Kubáček, Zbyněk, Od dotyčnice k Maclaurinovým polynómom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 1-20, ISSN 1335-4981, 2004.

2001

Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Z čoho budeme maturovať z matematiky?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 8-20, ISSN 1335-4981, 2001.
Kubáček, Zbyněk, Pozor na l'Hospitala!, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 1-15, ISSN 1335-4981, 2001.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007