logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Kecskés, Arpád    

Firstname:Arpád 
Surname:Kecskés 
Email:akecskes@ukf.sk 
Institute:Katedra fyziky FPV UKF Nitra 
Homepage: 

12 publications, times cited 6, cite 0 publications.

Publications as Author

2019

Kecskés, Arpád, Hanzelík, František and Dunca, Juraj, História pobočky JČSMF a JSMF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2019.

2013

Kecskés, Arpád, Galileo Galilei a jeho úloha pri vytváraní fyzikálneho obrazu sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2013.

2007

Kecskés, Arpád, Experimentálne potvrdenie vlnových vlastností elektrónov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 35-43, ISSN 1335-4981, 2007.

2005

Kecskés, Arpád and József, Vida, Comments on Further Education of Physics Teachers in Hungary and Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2005.
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Metódy získavania a spracovania snímkov v medicíne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 30-45, ISSN 1335-4981, 2005.

2004

Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 22-27, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 36-42, ISSN 1335-4981, 2003.

2002

Kecskés, Arpád and Hrobár, Peter, Názory študentov gymnázia na vyučovanie fyziky (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 1, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2002.
Kecskés, Arpád, XIII. Medzinárodná konferencia DIDFYZ´02 Inovácia obsahu fyzikálneho vzdelávania (Račkova dolina, 16. - 19. október 2002), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2002.

2001

Kecskés, Arpád and Hrobár, Peter, Názory študentov gymnázia na vyučovanie fyziky (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 39-46, ISSN 1335-4981, 2001.

1997

Kecskés, Arpád, Optické vlákna (Návrh na inováciu obsaku učiva fyziky strednej školy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 50, pages 46-57, ISSN 1335-4981, 1997.

1995

Kecskés, Arpád, Meranie Planckovej konštanty pomocou svetloemitujúcej diódy 65, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 65-72, ISSN 1335-4981, 1995.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007