logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Rakovská, Mária    

Firstname:Mária 
Surname:Rakovská 
Email:mrakovska@ukf.sk 
Institute:Katedra fyziky FPV UKF Nitra 
Homepage: 

22 publications, times cited 0, cite 0 publications.

Publications as Author

2020

Rakovská, Mária, Česká a Slovenská fyzika 1945 – 2005 Ivo Kraus, Štefan Zajac, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2020.

2019

Rakovská, Mária, Zanietený učiteľ a inšpiratívny kolega Prof. RNDr. Pavol Ferko, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 39-42, ISSN 1335-4981, 2019.

2005

Rakovská, Mária and Šalková, Miriam, Citáty: Ján Andrej Segner, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 50, ISSN 1335-4981, 2005.
Rakovská, Mária, Citáty: Štefan Banič (23.11.1870 - 2.1.1941) - 135. výročie narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 61, ISSN 1335-4981, 2005.
Rakovská, Mária, Citáty: Príspevok k pojmu model vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2005.
Rakovská, Mária, Historické myšlienkové experimenty o pohybe telies a ich príčinách v 17. storočí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 38, ISSN 1335-4981, 2005.

2004

Rakovská, Mária, Matematické metódy lovu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 54, 68, 72, ISSN 1335-4981, 2004.
Rakovská, Mária, Johann Wolfgang Goethe (1749 Frankfurt - 1832 Weimar), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 41, ISSN 1335-4981, 2004.
Rakovská, Mária, Heisenbergovo hľadanie krásy vo vede, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 53, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2003.

2002

Horváthová, Daniela, Zelenický, Ľubomír and Rakovská, Mária, Modelovanie zmyslového orgánu určeného na priestorovú orientáciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 50-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2002.

2001

Rakovská, Mária and Dežerický, Ľubomír, Overovanie rozumovo - výkonových charakteristík fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 31-38, ISSN 1335-4981, 2001.

2000

Rakovská, Mária, QED - Nezvyčajná teória svetla a látky - Richard P. Feynman, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Rakovská, Mária, Celoštátne kolo 41. ročníka Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.

1999

Rakovská, Mária, Celoštátne kolo v jubilejnom 40. ročníku fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1999.

1998

Rakovská, Mária, Odkaz histórie fyziky budúcim generáciám R. Zajac, J. Pišút, J. Šebesta: Historické pramene súčasnej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 68-71, ISSN 1335-4981, 1998.

1996

Kluvanec, Daniel, Rakovská, Mária and Čáp, Ivo, Úspechy i problémy 37. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1995 - 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 41-52, ISSN 1335-4981, 1996.
Rakovská, Mária, Mozaika študentských spomienok na veľkého človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 54-56, ISSN 1335-4981, 1996.
Rakovská, Mária, Didfyz ´96 "Prírodovedné vzdelanie pre 21. storočie", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 1996.

1995

Rakovská, Mária and Horylová, Ružena, K integračným tendenciám v základnom prírodovednom vzdelávaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 45-52, ISSN 1335-4981, 1995.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007