logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Kluvanec, Daniel    

Firstname:Daniel 
Surname:Kluvanec 
Email:dkluvanec@ukf.sk 
Institute:Katedra fyziky FPV UKF Nitra 
Homepage: 
Found authors with very similar names. You can choose to merge the following authors with this author by clicking on the merge link.

45 publications, times cited 4, cite 0 publications.

Publications as Author

2020

Kluvanec, Daniel, Spektakulárna kométa Neowise (C/2020 F3), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 64, ISSN 1335-4981, 2020.

2019

Kluvanec, Daniel, Peter Demkanin: DIDAKTIKA FYZIKY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA A UČITEĽOV V PRAXI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 59-62, ISSN 1335-4981, 2019.
Kluvanec, Daniel, O fyzike a vyučovaní fyziky a inom (rozhovor s Dr.h.c. Prof. Ing. Štefanom Lubym, DrSc.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2019.

2018

Kluvanec, Daniel, 80 – ročné jubileum učiteľa, vedca a priateľa doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2018.
Kluvanec, Daniel, Smutné dni roku 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 66, ISSN 1335-4981, 2018.
Kluvanec, Daniel, Štefan Luby et al.: Od tranzistora k integrovanému obvodu (kapitoly z dejín československej mikroelektroniky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2018.

2017

Kluvanec, Daniel, EPS Physics Education Division Award for Secondary School Teaching 2017goes to Dr Jozef Beňuška, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 41-48, ISSN 1335-4981, 2017.
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 59. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 2017/2018) (šk. r. 2017 – 2018) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2017.

2016

Kluvanec, Daniel, Významného životného jubilea sa dožil profesor Štefan Luby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 2, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2016.
Kluvanec, Daniel, Konferencie DIDFYZ ako historická súčasť didaktiky fyziky a vyučovania fyziky v Česko-Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2016.
Kluvanec, Daniel, Doc. RNDr. Ladislav Morvay, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2016.

2015

Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris, Čáp, Ivo, Hanáková, Monika and Al-Shantir, Omar, Medzinárodný rok svetla (2015) vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 39-55, ISSN 1335-4981, 2015.
Kluvanec, Daniel, Jubileum i spomienka na prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2015.

2014

Kluvanec, Daniel, Doc.RNDr. Tibor Gál, CSc., budovateľ národnostného školstva na UKF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Kluvanec, Daniel, XIX. medzinárodná konferencia DIDFYZ´14 Vymedzenie obsahu školskej fyziky, Račkova dolina 15.-18. október 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 44, ISSN 1335-4981, 2014.
Kluvanec, Daniel, Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Žilina 5. - 6. sept. 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2014.

2013

Červeň, Ivan and Kluvanec, Daniel, Ako sprístupniť pojem tenzora, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 43-50, ISSN 1335-4981, 2013.
Kluvanec, Daniel and Kluvancová, Martina, The Direct Catapult of Bodies, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 37-48, ISSN 1335-4981, 2013.
Kluvanec, Daniel, Konferencia Fyzika a etika VII (Nitra, 21. jún 2012), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.

2012

Kluvanec, Daniel, Návšteva nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Douglasa Deana Osheroffa na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 61-64, ISSN 1335-4981, 2012.
Kluvanec, Daniel, JSMF a rozvoj matematiky a fyziky na Slovensku (konferencia pri príležitosti 150. výročia založenia spoločnosti matematikov a fyzikov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 3, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2012.

2011

Kluvanec, Daniel, Libor Vozár, mladý jubilant (1961 - 2011), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Kluvanec, Daniel, Úsmevné úvahy velikánov v zlatom veku fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 60, ISSN 1335-4981, 2011.

2010

Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2010.
Kluvanec, Daniel, Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. 70 – ročný . Výborný vedec, popularizátor a dobrý kolega, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2010.
Kluvanec, Daniel, FYZIKA A ETIKA V (Poznanie, veda a spoločnosť), medzinárodná konferencia, Nitra 28. - 29. jún 2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2010.

2009

Kluvanec, Daniel, Spomíname: 50 rokov Fyzikálnej olympiády v Česko - Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 32,47,66, ISSN 1335-4981, 2009.
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2009.

2008

Riečan, Beloslav and Kluvanec, Daniel, Nad dielom prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 81-84, ISSN 1335-4981, 2008.

2007

Kluvanec, Daniel, Termodynamika ako základ moderného popisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 55-56, ISSN 1335-4981, 2007.
Kluvanec, Daniel, Termodynamické zákony - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 33-47, ISSN 1335-4981, 2007.
Kluvanec, Daniel, Termodynamické cykly - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 55-66, ISSN 1335-4981, 2007.

2004

Kluvanec, Daniel and Čapistrák, Anton, Formal Knowledge, Operative Knowledge, Elegance of Models in Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 32-41, ISSN 1335-4981, 2004.
Kluvanec, Daniel, Cesta na Saturn a Titan. Projekt Cassini-Huygens; Informácia o knihe Cesta na Saturn a Titan, Projekt Cassini-Huygens, vydavateľ PROTONIT s.r.o. Nitra v spolupráci s UKF Nitra, 1. vydanie, sept. 2004, 84s. ISBN 80-8050-723-6, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Kluvanec, Daniel, Rok 2005: Medzinárodný rok fyziky WYP World Year of Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2003.

2001

Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategórie E, F a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2001.
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2001.
Kluvanec, Daniel, Texty úloh celoštátneho kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 200/2001), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 50-55, ISSN 1335-4981, 2001.

2000

Kluvanec, Daniel and Volf, Ivo, Netradičná úloha - nekonečná rovinná elektrická sieť rezistorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2000.

1999

Kluvanec, Daniel, Ivan Teplička: Fyzika, pomôcka pre maturantov a uchádzačov o štúdium na vysokých školách (Vydavateľ ENIGMA, Nitra 1998), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 72, ISSN 1335-4981, 1999.

1997

Volf, Ivo and Kluvanec, Daniel, Fyzikální úlohy jako prostředek vytváření tvůrčího klimatu u středoškoláků výrazně talentovaných na fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 35-42, ISSN 1335-4981, 1997.
Kluvanec, Daniel, Kreatívno - výkonové charakteristiky fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 1997.

1996

Kluvanec, Daniel, Rakovská, Mária and Čáp, Ivo, Úspechy i problémy 37. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 1995 - 1996), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 45, pages 41-52, ISSN 1335-4981, 1996.
Kluvanec, Daniel, Kvalifikačné skúšky učiteľov zo základných a stredných škôl (matematika, fyzika a informatika), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 1996.

1995

Kluvanec, Daniel and Volf, Ivo, Netradične o klasickej téme "šmykové trenie", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 57-64, ISSN 1335-4981, 1995.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007