logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Doboš, Jozef    

Firstname:Jozef 
Surname:Doboš 
Email:jozef.dobos@upjs.sk 
Institute:Ústav matematických vied PF UPJŠ Košice 
Homepage:http://www.prof.jozefdobos.sk/ 

32 publications, times cited 4, cite 5 publications.

Publications as Author

2021

Doboš, Jozef, Riešenie logaritmických nerovníc metodou racionalizácie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 3-13, ISSN 1335-4981, 2021.
Doboš, Jozef, 0 riešení nerovníc s absolútnou hodnotou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2021.

2020

Doboš, Jozef, O exponenciálnych rovniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2020.
Doboš, Jozef, Riešenie rovníc graficky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 3-10, ISSN 1335-4981, 2020.
Doboš, Jozef, Riešenie racionálnych nerovníc metódou intervalov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2020.
Doboš, Jozef, Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice - Pohľad matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2020.

2019

Doboš, Jozef, Označovanie intervalov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2019.
Doboš, Jozef, GeoGebra a rovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 3, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2019.

2018

Doboš, Jozef, Poznámka o postupnostiach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 1, pages 11-17, ISSN 1335-4981, 2018.

2017

Doboš, Jozef, Matematické znaky a značky používané v prírodných vedách a v technike, norma STN 80000-2, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2017.

2016

Doboš, Jozef, Poznámka o iracionálnych rovniciach s parametrom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2016.

2015

Doboš, Jozef, Reálne čísla a Microsoft Excel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Doboš, Jozef, Poznámka o Vennových diagramoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Doboš, Jozef, Poznámka o metóde testovacích bodov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 2015.

2014

Doboš, Jozef, Rozklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2014.

2013

Doboš, Jozef, Príbeh o skúške správnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 9-14, ISSN 1335-4981, 2013.

2012

Doboš, Jozef, Poznámka o kubických rovniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2012.
Doboš, Jozef, Poznámka o istom neurčitom integrále, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 4, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2012.

2010

Doboš, Jozef, Poznámka o Eulerovom rade, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 2010.
Doboš, Jozef, Od lineárnej kombinácie k vlastným hodnotám, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2010.

2009

Doboš, Jozef, Integrálne súčty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 13-20, ISSN 1335-4981, 2009.

2007

Doboš, Jozef, Lomená čiara, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2007.

2006

Doboš, Jozef, Iracionálne rovnice a nerovnice. Je postup korektný?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2006.

2005

Doboš, Jozef, Poznámka o spojitosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2005.

2004

Doboš, Jozef, Lokálne extrémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2004.
Doboš, Jozef, Periodické funkcie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2004.

2003

Doboš, Jozef, Gnuplot - grafický software (aj) pre matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2003.

2002

Doboš, Jozef, AG-nerovnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 2, pages 4-11, ISSN 1335-4981, 2002.
Doboš, Jozef, Poznámka o limitách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2002.
Doboš, Jozef, Kvadratické rovnice a nerovnice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 10-18, ISSN 1335-4981, 2002.

2000

Doboš, Jozef, Od paraboly k inverznej funkcii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 15-20, ISSN 1335-4981, 2000.

1999

Doboš, Jozef, Úlohy o periodických funkciách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 56, pages 19-24, ISSN 1335-4981, 1999.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007