logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Riečan, Beloslav    

Firstname:Beloslav 
Surname:Riečan 
Email:riecan@fpv.umb.sk 
Institute:Katedra matematiky FPV UMB Banská Bystrica 
Homepage: 

41 publications, times cited 1, cite 1 publications.

Publications as Author

2019

Riečan, Beloslav, Privreté okno do sveta Recenzia na knihu Martiny Bečvářovej: Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882 – 1945, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2019.

2018

Riečan, Beloslav, Matematika v Jednote, Jednota v matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2018.
Riečan, Beloslav, Jasno v Jasnej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 3, pages 15-17, ISSN 1335-4981, 2018.
Riečan, Beloslav, O výchove matematikov na univerzite, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2018.

2017

Riečan, Beloslav, Viera, ktorá uzdravuje (Recenzia na knihu Františka Kuřinu: Matematika jako pedagogický problém. Mé didaktické krédo. Gaudeamus, Hradec Králové 2016), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 46, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2017.

2016

Riečan, Beloslav, K základom slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2016.

2015

Riečan, Beloslav, Svedok rozkvetu slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2015.

2014

Riečan, Beloslav, Minitheory of definite integral, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 25-37, ISSN 1335-4981, 2014.
Riečan, Beloslav, Josef Štěpán a Slovensko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2014.

2013

Riečan, Beloslav, Pravdepodobnosť a lineárnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 2, pages 11-18, ISSN 1335-4981, 2013.
Riečan, Beloslav, Kuřina F.: Elementární matematika a kultúra. Hradec Králové, Gaudeamus 2012. Kultúra v matematike, matematika v kultúre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 42, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2013.

2012

Riečan, Beloslav, Žilinský krok správnym smerom. Martina Furčáková, Ján Čižmár: Život a dielo profesora Moravčíka a profesora Marušiaka. EDIS – vydavateľstvo ŽU, Žilina 2008, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 1, pages 68-69, ISSN 1335-4981, 2012.
Riečan, Beloslav, Moment, prosím!, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 41, number 2, pages 19-25, ISSN 1335-4981, 2012.

2010

Riečan, Beloslav, Lebesguov integrál, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2010.
Riečan, Beloslav, Bolo dobre, bolo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2010.

2009

Riečan, Beloslav, Od pravdepodobnosti ku kombinatorike a nie naopak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2009.
Riečan, Beloslav, 50 rokov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 1-2, ISSN 1335-4981, 2009.
Riečan, Beloslav, Výročie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 2-3, ISSN 1335-4981, 2009.
Riečan, Beloslav, Čo s Riemannovým integrálom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 5-17, ISSN 1335-4981, 2009.

2008

Riečan, Beloslav and Kluvanec, Daniel, Nad dielom prof. RNDr. Stanislava Ondrejku, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 81-84, ISSN 1335-4981, 2008.
Riečan, Beloslav, Historia – Magistra Vitae, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 37, number 3, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2008.

2007

Riečan, Beloslav, K odkazu Igora Kluvánka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2007.
Riečan, Beloslav, Radosť z matematiky, cítená po druhýkrát (František Kuřina, Zdeněk Púlpán, Podivuhodný svět elementární matematiky, Elementární matematika čtená podruhé, Academia, Praha 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2007.
Riečan, Beloslav, Škola, základ života, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 1, ISSN 1335-4981, 2007.

2006

Riečan, Beloslav, 125. výročie narodenia Jura Hronca, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2006.
Riečan, Beloslav, Cesta do hlbín matematikovej duše, Peter Vrábel: Heuristika a metodológia matematiky. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra 2005., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 35, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2006.

2003

Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa Štefanovi Schwarzovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.

2001

Riečan, Beloslav, Nad perspektívami nášho školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2001.
Riečan, Beloslav, RNDr. Ladislav Berger - doctor honoris causa Žilinskej univerzity (Žilinská univerzita udelila titul Dr. h. c. dr. Ladislavovi Bergerovi pri príležitosti jeho 90. narodenín), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2001.
Riečan, Beloslav, Prof. RNDr. Anton Huťa, DrSc. (1915-2000), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2001.

2000

Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa prof. RNDr. Antonovi Kotzigovi, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2000.
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa Milanovi Kolibiarovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2000.
Riečan, Beloslav, Za Víťazoslavom Repášom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2000.

1999

Riečan, Beloslav, 40 rokov Matematického ústavu SAV, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 57, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1999.

1998

Riečan, Beloslav, Zomrel Prof. RNDr. Ivan Korec, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 53, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 1998.

1997

Riečan, Beloslav, Doctor honoris causa - Jaroslav Kurzweil, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 1997.
Riečan, Beloslav, Miroslav Fiedler jubilujúci, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 64, ISSN 1335-4981, 1997.
Riečan, Beloslav, Po stopách Mateja Hrebendu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 49, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 1997.

1996

Riečan, Beloslav, Rátanky našich pradedov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 1996.
Riečan, Beloslav, Jasná jubilejná, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 1996.
Riečan, Beloslav, Odišiel Matematik, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 1996.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007