logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Janovič, Jozef    

Firstname:Jozef 
Surname:Janovič 
Email: 
Institute:FMFI UK Bratislava 
Homepage: 

8 publications, times cited 0, cite 0 publications.

Publications as Author

2002

Janovič, Jozef, Úvaha o súčasnom stave školskej fyziky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2002.

2000

Janovič, Jozef, Úvahy o školskej fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 2000.

1999

Janovič, Jozef, Newtonov gravitačný zákon, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 28, number 55, pages 37-49, ISSN 1335-4981, 1999.

1998

Janovič, Jozef, Za Doc. RNDr. Petrom Balážom, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 1998.

1997

Janovič, Jozef, Pozorovanie a meranie vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 48, pages 43-48, ISSN 1335-4981, 1997.

1996

Janovič, Jozef, Pokusy zamerané na utváranie predstáv žiakov o fyzikálnom jave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 43, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 1996.
Janovič, Jozef, Aký má byť, čo má vedieť absolvent učiteľského štúdia fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 46, pages 26-30, ISSN 1335-4981, 1996.

1995

Janovič, Jozef, Funkcie pokusu vo vyučovaní prírodovedných predmetov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, number 42, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 1995.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007