logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Zelenický, Ľubomír    

Firstname:Ľubomír 
Surname:Zelenický 
Email:lzelenicky@ukf.sk 
Institute:Katedra fyziky FPV UKF Nitra 
Homepage: 

8 publications, times cited 0, cite 0 publications.

Publications as Author

2015

Zelenický, Ľubomír, Závery a odporúčania XIX. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2014 „Vymedzenie obsahu školskej fyziky“, Hotel Akademik, Račkova dolina, Vysoké Tatry 15.-18. október 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2015.

2002

Štubňa, Igor and Zelenický, Ľubomír, Program pokročilej fyziky na stredných školách v USA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 3, pages 44-46, ISSN 1335-4981, 2002.
Horváthová, Daniela, Zelenický, Ľubomír and Rakovská, Mária, Modelovanie zmyslového orgánu určeného na priestorovú orientáciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 31, number 4, pages 50-61, ISSN 1335-4981, 2002.

2001

Zelenický, Ľubomír, Z rokovania celoštátnej porady zástupcov katedier fyziky vysokých škôl pripravujúcich učiteľov (Nitra 29. november 2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2001.

2000

Zelenický, Ľubomír, Doc. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2000.
Zelenický, Ľubomír, Závery XII. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ ´ 2000 (Račkova dolina, 18. - 21. okt. 2000) Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2000.

1998

Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum Doc. RNDr. Tibora Gála, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 27, number 52, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1998.

1997

Zelenický, Ľubomír, Životné jubileum DOc. RNDr. Tatiany Korcovej, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 26, number 47, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 1997.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007