logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Dvurečenskij, Anatolij    

Firstname:Anatolij 
Surname:Dvurečenskij 
Email:dvurecen@mat.savba.sk 
Institute:Matematický ústav SAV Bratislava 
Homepage: 

18 publications, times cited 0, cite 0 publications.

Publications as Author

2022

Dvurečenskij, Anatolij and Nemoga, Karol, Odišiel prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 51, number 1, pages 10-13, ISSN 1335-4981, 2022.

2021

Dvurečenskij, Anatolij, Dvaja matematici – deväťdesiatnici, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2021.

2019

Dvurečenskij, Anatolij and Witkovský, Viktor, Profesor Gejza Wimmer, sedemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2019.
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel RNDr. Miloslav Duchoň, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 1, pages 51-53, ISSN 1335-4981, 2019.
Dvurečenskij, Anatolij, Quo vadis, slovenská matematika?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2019.
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc. Osemdesiatnik?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2019.
Dvurečenskij, Anatolij, Životné jubileum doc. RNDr. Silvii Pulmannovej, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 2, pages 35-38, ISSN 1335-4981, 2019.
Dvurečenskij, Anatolij, Doc. RNDr. Roman Frič, DrSc. – 3/4C?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 48, number 4, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2019.

2018

Dvurečenskij, Anatolij, K histórii rozvoja matematiky na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 2, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2018.
Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Dr.h.c. Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 47, number 4, pages 55-60, ISSN 1335-4981, 2018.

2016

Dvurečenskij, Anatolij, Zomrel prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc., nestor slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2016.
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Tibor Neubrunn, DrSc. a začiatky kvantových logík na Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 45, number 1, pages 69, ISSN 1335-4981, 2016.

2015

Dvurečenskij, Anatolij, Odišiel pán učiteľ Ladislav Jónáš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 2015.

2011

Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2011.

2003

Dvurečenskij, Anatolij, Štefan Luby: Moji intelektuáli. VEDA, Bratislava 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 64-68, ISSN 1335-4981, 2003.

2001

Dvurečenskij, Anatolij, Za profesorom Ladislavom Mišíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2001.

1996

Dvurečenskij, Anatolij, Spomienky bývalého študenta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 25, number 44, pages 72-74, ISSN 1335-4981, 1996.

Unknown year

Dvurečenskij, Anatolij and Papčo, Martin, A ostatné sa pridá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 50, number 1, pages 30-36, ISSN 1335-4981.
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007