logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2015

   
 2015 (počet príspevkov: 49)
 2015/4 (počet príspevkov: 13)
 2015/3 (počet príspevkov: 16)
 2015/2 (počet príspevkov: 11)
 2015/1 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2015

Andersen, John, Dynamická simulácia náhodných javov pomocou MS Excel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, 27. Medzinárodná olympiáda v Informatike Almaty, Kazachstan, 26. 7. – 2. 8. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Antoni, Ľubomír, Guniš, Ján, Krajčí, Stanislav, Krídlo, Ondrej and Šnajder, Ľubomír, Analýza učebných úloh v programovaní s využitím konceptových zväzov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 13-22, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Badin, Matej, Bahyl, Jakub, Kavický, Dušan and Švančara, Patrik, Aktivity Fyzikálneho korešpondenčného seminára, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bajčiová Jurečková, Eva, Akí študenti sú prijatí na vojenskú akadémiu z hľadiska ich pripravenosti z fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 57-62, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Balážovič, Marek, Súčasný stav experimentovania na hodinách fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, O definícii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 9-12, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cirák, Július, 21. konferencia slovenských fyzikov, Nitra 7. – 10. sept. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 49-52, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cirák, Július, 21. konferencia slovenských fyzikov, Nitra, 7. – 10. september 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Profesor Petr VOPĚNKA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 7-8, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Stereológia (takmer) pre laikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 46. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Mumbai, India, 4. – 12. 7. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 63-70, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Úspešné celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády Nitra 12.-15. marec 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Dedené hriechy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 41-46, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Štefan Luby - Pohľady do nanosveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o metóde testovacích bodov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o Vennových diagramoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Reálne čísla a Microsoft Excel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Odišiel pán učiteľ Ladislav Jónáš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Funcoňová, Katarína and Hubeňáková, Veronika, Návrh metodiky výučby slovných úloh z matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Grošek, Otokar, „Prvý v rade...“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanáková, Monika, Rozhovor s Dr. h. c. Prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc., riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hnát, Anton, Glosa o gymnaziálnych učebniciach matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 15-16, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jakubí­ková-Studenovská, Danica, Za docentom Štefanom Černákom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kanaliková, Alžbeta, Teaching Object oriented programming or game?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Jubileum i spomienka na prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris, Čáp, Ivo, Hanáková, Monika and Al-Shantir, Omar, Medzinárodný rok svetla (2015) vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 39-55, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Několik vět o Petru Vopěnkovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, O čom rozmýšl’a autor učebníc, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 25-35, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Poznatky a rady na cestu za Nobelovými cenami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 59-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 56. Medzinárodná matematická olympiáda, Thajsko, 4.7. – 16. 7. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 65. ročníka Matematickej olympiády (vložené str. 1. – 4.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rebo, Július, Diofantické rovnice v obore celých komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 7-22, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Svedok rozkvetu slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Spišiak, Ladislav, Učebnice matematiky pre gymnáziá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 17-24, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ševčovič, Daniel, Profesor Pavel Brunovský osemdesiatročý, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 12-14, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štěpánová, Martina, Relationship between Weyr and Jordan Canonical Form, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 23-37, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Štubňa, Martin, Pohyb po naklonenej rovine so silou trenia F_t a odporom prostredia F = kv^2 (pre stredoškolákov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Laureáti Nobelovej ceny v oblasti fyziky za rok 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Útla, Jana, Gravitácia a rast rastlín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vybíral, Bohumil, O užívaní pojmu energie ve fyzice i mimo ní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, O užívání pojmu energie ve fyzice i mimo ní - pokračovanie z 3/2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Závery a odporúčania XIX. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ 2014 „Vymedzenie obsahu školskej fyziky“, Hotel Akademik, Račkova dolina, Vysoké Tatry 15.-18. október 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zemanová, Renáta, Osobní pohled na monografii Komparativní analýza primárního matematického vzdělávání, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žilková, Katarína, EME 2015 – teória, výskum a prax, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 1, pages 38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 - 2016) kategórie A, B, C, D, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 57-76, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 – 2016) kategórie E, F, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 45-52, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
X. Medzinárodná konferencia FYZIKA A ETIKA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 61, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závisí zotrvačnosť telesa od energie, ktorú obsahuje? (Kópia článku A. Einsteina v časopise Annalen der Physik, Band 18, 1905), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 62, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007