logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise 



Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2015

2015/2

   
 2015/2 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2015/2

Antoni, Ľubomír, Guniš, Ján, Krajčí, Stanislav, Krídlo, Ondrej and Šnajder, Ľubomír, Analýza učebných úloh v programovaní s využitím konceptových zväzov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 13-22, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Balážovič, Marek, Súčasný stav experimentovania na hodinách fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, O definícii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 9-12, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Profesor Petr VOPĚNKA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 7-8, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Dedené hriechy vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 41-46, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Funcoňová, Katarína and Hubeňáková, Veronika, Návrh metodiky výučby slovných úloh z matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 23-32, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Grošek, Otokar, „Prvý v rade...“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kanaliková, Alžbeta, Teaching Object oriented programming or game?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Několik vět o Petru Vopěnkovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Poznatky a rady na cestu za Nobelovými cenami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 59-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Štubňa, Martin, Pohyb po naklonenej rovine so silou trenia F_t a odporom prostredia F = kv^2 (pre stredoškolákov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 2, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007