logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2015

2015/4

   
 2015/4 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 2015/4

Cirák, Július, 21. konferencia slovenských fyzikov, Nitra 7. – 10. sept. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 49-52, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Stereológia (takmer) pre laikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Štefan Luby - Pohľady do nanosveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 77-78, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o metóde testovacích bodov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 21-28, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o Vennových diagramoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanáková, Monika, Rozhovor s Dr. h. c. Prof. RNDr. Alexandrom Feherom, DrSc., riaditeľom Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ Košice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jakubí­ková-Studenovská, Danica, Za docentom Štefanom Černákom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 83-84, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Jubileum i spomienka na prof. RNDr. Arpáda Kecskésa, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 81-82, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Svedok rozkvetu slovenskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 79-80, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Útla, Jana, Gravitácia a rast rastlín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vybíral, Bohumil, O užívání pojmu energie ve fyzice i mimo ní - pokračovanie z 3/2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zemanová, Renáta, Osobní pohled na monografii Komparativní analýza primárního matematického vzdělávání, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 - 2016) kategórie A, B, C, D, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 4, pages 57-76, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007