logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2015

2015/3

   
 2015/3 (počet príspevkov: 16)

 

casopis

Obsah čísla 2015/3

Andersen, John, Dynamická simulácia náhodných javov pomocou MS Excel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Andrejková, Gabriela, 27. Medzinárodná olympiáda v Informatike Almaty, Kazachstan, 26. 7. – 2. 8. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Badin, Matej, Bahyl, Jakub, Kavický, Dušan and Švančara, Patrik, Aktivity Fyzikálneho korešpondenčného seminára, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Cirák, Július, 21. konferencia slovenských fyzikov, Nitra, 7. – 10. september 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 57-58, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 46. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Mumbai, India, 4. – 12. 7. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 63-70, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Odišiel pán učiteľ Ladislav Jónáš, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 36-38, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hnát, Anton, Glosa o gymnaziálnych učebniciach matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 15-16, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, O čom rozmýšl’a autor učebníc, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 25-35, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 56. Medzinárodná matematická olympiáda, Thajsko, 4.7. – 16. 7. 2015, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 59-61, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 65. ročníka Matematickej olympiády (vložené str. 1. – 4.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Spišiak, Ladislav, Učebnice matematiky pre gymnáziá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 17-24, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ševčovič, Daniel, Profesor Pavel Brunovský osemdesiatročý, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 12-14, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, O užívaní pojmu energie ve fyzice i mimo ní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 57. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2015 – 2016) kategórie E, F, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 45-52, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
X. Medzinárodná konferencia FYZIKA A ETIKA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 61, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závisí zotrvačnosť telesa od energie, ktorú obsahuje? (Kópia článku A. Einsteina v časopise Annalen der Physik, Band 18, 1905), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 44, number 3, pages 62, ISSN 1335-4981, 2015.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007