logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2003

   
 2003 (počet príspevkov: 44)
 2003/4 (počet príspevkov: 10)
 2003/3 (počet príspevkov: 10)
 2003/2 (počet príspevkov: 12)
 2003/1 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2003

Bendíková, Soňa, Pokusy s jednoduchými prostriedkami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brunovský, Pavel, Potrebujeme matematiku?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, Správa o účasti družstva Slovenskej republiky v 34. ročníku Medzinárodnej fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 58-63, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Využitie základných fyzikálnych konštánt v definíciách jednotiek SI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Gnuplot - grafický software (aj) pre matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Štefan Luby: Moji intelektuáli. VEDA, Bratislava 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 64-68, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena, Chocholatý, Matúš, Kukurová, Elena and Kráľová, Eva, Porovnanie auskultačnej a oscilometrickej metódy merania krvného tlaku u detí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 30-38, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hapáková, Anna, Geometrické transformácie ako súčasť učebných osnov vo Veľkej Británii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Dve poznámky ku kmitom pružinového kyvadla vo vyučovaní fyziky na strednej škole, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, FERMATOV PRINCÍP MINIMÁLNEHO ČASU alebo Keď dlhšia cesta je rýchlejšia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Kreslenie grafov funkcií a kriviek v programe Macromedia Flash 5, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hlbšie presvedčenie, vnútorný záujem. Informácia o publikácii HEJNÝ, M. – KUŘINA, F.: Dítě, škola a matematika, Praha, Portál 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Kde hľadať, čo si prečítať, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia. Informácia o publikácii DEVLIN, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné), Praha, Dokořán a Argo 2002., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Stručný prehľad objavov v matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 36-42, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Rok 2005: Medzinárodný rok fyziky WYP World Year of Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Paradoxy špeciálnej teórie relativity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 43-52, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Malý tresk v CERN, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 25-29, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Profesor RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc. - sedemdesiatnik, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva, Kukurová, Elena, Weis, Michal and Ferencová, Elena, Využitie fyziky pri štúdiu pasívnych elektrických vlastností biologických tkanív, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Jean-Paul Pier (ed.): Development of Mathematics 1900-1950, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lendelová, Katarína, Podmienená pravdepodobnosť pomocou pravdepodobnostného počítadla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Lendelová, Katarína, Pravdepodobnostné počítadlo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Štefan Schwarz - viacrozmerná osobnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Modelové experimenty fluktuácií a Brownovho pohybu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Kalendár významných osobností fyziky v roku 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 60-63, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa Štefanovi Schwarzovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Snoha, Ľubomír and Snohová, Daniela, Paradox Kréťana a metóda prípustných situácií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Snohová, Daniela, Logické paradoxy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 24-35, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Staníček, Jaroslav, Súťaž "Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov" na rok 2003, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Fyzika – Fyzikálne základy elektroniky, autorov Ivan Baník, Rastislav Baník, Igor Baník, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Isaac Newton a gravitačný zákon, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 49-59, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Werner Heisenberg v Bratislave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Turčáni, Milan, Internet a hypertext v prírodovednom vzdelávaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 59-69, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valková, Anna, K životnému jubileu pána doc. Arnolda Dávida, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo, Fyzikální úloha jako model skutečnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 36-45, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo and Konrád, Ľubomír, Úlohy riešené kvalifikovaným odhadom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Závadová, Ivana, Návody v dôkazových úlohách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 11-23, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 4, pages 52, 58, 72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 45. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2003 - 2004), kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 45. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2003 - 2004), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 3, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2003 Cena profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 1, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Životné julibeum doc. RNDr. Jána Ohnisku, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007