logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2003

2003/2

   
 2003/2 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2003/2

Bendíková, Soňa, Pokusy s jednoduchými prostriedkami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hlbšie presvedčenie, vnútorný záujem. Informácia o publikácii HEJNÝ, M. – KUŘINA, F.: Dítě, škola a matematika, Praha, Portál 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčo, Ján, Profesor RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc. - sedemdesiatnik, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kráľová, Eva, Kukurová, Elena, Weis, Michal and Ferencová, Elena, Využitie fyziky pri štúdiu pasívnych elektrických vlastností biologických tkanív, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 31-36, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, Jean-Paul Pier (ed.): Development of Mathematics 1900-1950, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lendelová, Katarína, Podmienená pravdepodobnosť pomocou pravdepodobnostného počítadla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Modelové experimenty fluktuácií a Brownovho pohybu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Snoha, Ľubomír and Snohová, Daniela, Paradox Kréťana a metóda prípustných situácií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Werner Heisenberg v Bratislave, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Valková, Anna, K životnému jubileu pána doc. Arnolda Dávida, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 45. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2003 - 2004), kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Životné julibeum doc. RNDr. Jána Ohnisku, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 32, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2003.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007