logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2000

   
 2000 (počet príspevkov: 45)
 2000/4 (počet príspevkov: 13)
 2000/3 (počet príspevkov: 9)
 2000/2 (počet príspevkov: 14)
 2000/1 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2000

Baník, Rastislav, Krajské kolo fyzikálnej olympiády Veľký Krtíš ... 3. kolo FO - kategória E 14. mája 1999 (piatok) (stručné minútové hodnotenie zážitkov súťažiacich žiakov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Barbierová, Mária, Aktivácia učebnej činnosti žiakov na hodinách fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednářová, Svetlana, Nielen o indickom násobení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, (Ne)bojme sa žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Od paraboly k inverznej funkcii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 15-20, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Tri Jasné dni v novembri 1999, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján, Matematické súťaže 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanč, Jozef, Tuleja, Slavomír and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška II: Kvantová mechanika (podľa knihy R. P. Feynmana: QED - The Strange Theory of Light and Matter), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanč, Jozef, Tuleja, Slavomír and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška III: Kvantová mechanika (podľa knihy E. F. Taylora: Demystifiyng Guantum Mechanics - Poodhalenie tajomstva kvantovej mechaniky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 31-43, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hromkovič, Juraj, QUO VADIS MATEMATIKA O kríze matematiky a možných východiskách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 30-36, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Optické javy v prírode I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Optické javy v prírode II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Úvahy o školskej fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Palušek, Štefan, Školské experimenty so sondou teploty v systéme IP Coach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 51-55, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Pencáková, Jana, Testovanie schopností žiakov interpretovať grafy kinematických funkcií (závislostí), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 44-55, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Volf, Ivo, Netradičná úloha - nekonečná rovinná elektrická sieť rezistorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Kvantová mechanika - Einstein alebo Bohr?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 35-45, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupková, Erika, Čo všetko nám prezradí jednoduchá úloha, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 14-19, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, José Ferreirós: Labyrinth of Thought A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Martinská, Gabriela, Urbán, Jozef and Murín, Pavel, Zomrel Doc. Ing. Jiří Patočka, CSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Murínová, Elena and Snoha, Ľubomír, Iteračné postupnosti lineárnych lomených funkcií I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Murínová, Elena and Snoha, Ľubomír, Iteračné postupnosti lineárnych lomených funkcií II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Palumbíny, Daniel, Profesor Ondrej Šedivý šesťdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Celoštátne kolo 41. ročníka Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, QED - Nezvyčajná teória svetla a látky - Richard P. Feynman, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa Milanovi Kolibiarovi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Pamätná tabuľa prof. RNDr. Antonovi Kotzigovi, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Za Víťazoslavom Repášom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rosa, Vladislav, 41. ročník MMO 15. - 24.7.2000 Taejov (Južná Kórea), správa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Semanišinová, Ingrid and Trenkler, Marián, O nadprirodzenej korytnačke, magických štvorcoch a kockách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 21-34, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 2. Cite 2 publications. 
Staníček, Jaroslav, Súťaž "Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 68, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Výsledky overovania vzdelávacieho štandardu z fyziky pre gymnázium (štvorročné štúdium), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 59-70, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, Konštrukcia magických p-rozmerných kociek, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 19-29, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 4. Cite 0 publications. 
Tuleja, Slavomír, Hanč, Jozef and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška I: Všeobecná teória relativity (podľa knihy E. F. Taylora a J. A. Wheelera „Exploring Black Holes: Introduction to General relativity“), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 33-46, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Doc. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Závery XII. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ ´ 2000 (Račkova dolina, 18. - 21. okt. 2000) Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, O dobrom usporiadaní a axióme výberu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 14-24, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
41. ročník MMO, Taejov (Južná Kórea), súťažné úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
50. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 1, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 42. ročníka fytikálnej olympiády (školský rok 2000/2001) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 67, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na stredných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 9-18, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 2-8, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategória E a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 2, pages 57-61, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 56-66, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007