logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2000

2000/3

   
 2000/3 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2000/3

Baník, Rastislav, Krajské kolo fyzikálnej olympiády Veľký Krtíš ... 3. kolo FO - kategória E 14. mája 1999 (piatok) (stručné minútové hodnotenie zážitkov súťažiacich žiakov), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 68-70, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanč, Jozef, Tuleja, Slavomír and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška III: Kvantová mechanika (podľa knihy E. F. Taylora: Demystifiyng Guantum Mechanics - Poodhalenie tajomstva kvantovej mechaniky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 31-43, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Pencáková, Jana, Testovanie schopností žiakov interpretovať grafy kinematických funkcií (závislostí), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 44-55, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupková, Erika, Čo všetko nám prezradí jednoduchá úloha, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 14-19, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, José Ferreirós: Labyrinth of Thought A History of Set Theory and its Role in Modern Mathematics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 20-30, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Murínová, Elena and Snoha, Ľubomír, Iteračné postupnosti lineárnych lomených funkcií I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, QED - Nezvyčajná teória svetla a látky - Richard P. Feynman, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 42. ročníka fytikálnej olympiády (školský rok 2000/2001) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 67, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2000 - 2001), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 56-66, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007