logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2000

2000/4

   
 2000/4 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 2000/4

Barbierová, Mária, Aktivácia učebnej činnosti žiakov na hodinách fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Od paraboly k inverznej funkcii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 15-20, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Haluška, Ján, Matematické súťaže 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 66-67, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jadroňová, Miriam, Optické javy v prírode II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janovič, Jozef, Úvahy o školskej fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 52-57, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Kvantová mechanika - Einstein alebo Bohr?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 35-45, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Murínová, Elena and Snoha, Ľubomír, Iteračné postupnosti lineárnych lomených funkcií II, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 3, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Palumbíny, Daniel, Profesor Ondrej Šedivý šesťdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rosa, Vladislav, 41. ročník MMO 15. - 24.7.2000 Taejov (Južná Kórea), správa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 62-63, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Semanišinová, Ingrid and Trenkler, Marián, O nadprirodzenej korytnačke, magických štvorcoch a kockách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 21-34, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 2. Cite 2 publications. 
Staníček, Jaroslav, Súťaž "Súťaž vedeckých prác mladých fyzikov", in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 68, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Závery XII. Medzinárodnej konferencie DIDFYZ ´ 2000 (Račkova dolina, 18. - 21. okt. 2000) Ciele vyučovania fyziky v novom miléniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
41. ročník MMO, Taejov (Južná Kórea), súťažné úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 4, pages 64-65, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007