logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2000

2000/1

   
 2000/1 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2000/1

Bednářová, Svetlana, Nielen o indickom násobení, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, (Ne)bojme sa žiarenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 47-50, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, Tri Jasné dni v novembri 1999, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 1-13, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Palušek, Štefan, Školské experimenty so sondou teploty v systéme IP Coach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 51-55, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Volf, Ivo, Netradičná úloha - nekonečná rovinná elektrická sieť rezistorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Celoštátne kolo 41. ročníka Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tomanová, Eva, Výsledky overovania vzdelávacieho štandardu z fyziky pre gymnázium (štvorročné štúdium), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 59-70, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tuleja, Slavomír, Hanč, Jozef and Hančová, Martina, Základy modernej fyziky dneška I: Všeobecná teória relativity (podľa knihy E. F. Taylora a J. A. Wheelera „Exploring Black Holes: Introduction to General relativity“), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 33-46, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zlatoš, Pavol, O dobrom usporiadaní a axióme výberu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 29, number 1, pages 14-24, ISSN 1335-4981, 2000.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007