logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2014

   
 2014 (počet príspevkov: 48)
 2014/4 (počet príspevkov: 11)
 2014/3 (počet príspevkov: 10)
 2014/2 (počet príspevkov: 12)
 2014/1 (počet príspevkov: 15)

 

casopis

Obsah čísla 2014

Andrejková, Gabriela, Juraj Hromkovič: Sedem divov informatiky, Verbum, Ružomberok, 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Novotný, Pavel, Úplná indukcia (druhá časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Novotný, Pavel, Úplná indukcia (prvá časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 3-10, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Benko, Michal, Teleki, Aba and Lacsný, Boris, Určenie parametrov rastu znalostí opakovaným riešením fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 45-49, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Biró, Csaba and Geda, Gábor, Presentation of GeoGebra simulation possibilities through phenomena of various disciplines, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Rovinná Voronojova teselácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Czudková, Lenka and Stoupal, Pavel, Tíha tělesa: Problematický pojem fyziky?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 45-53, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 45. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Astana, Kazachstan, 13. - 21.7. 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 61-68, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, 75 rokov od založenia Ústavu technickej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 55-59, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Rozklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Forišek, Michal, Zadania domáceho kola Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 13-19, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gergeľová, Bianka, Urbašíková, Miroslava and Trenčan, Jozef, Empirický prístup k zavedeniu pojmu hydrostatická vztlaková sila, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holý, Róbert, Energoland Mochovce - nová dimenzia zábavy a vedomostí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 51, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holý, Róbert, Slovenské elektrárne sú dobrým občanom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Hra a zábava vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 49-50, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Francis BACON, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 54, 60, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Charles Sanders PEIRCE, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 10, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok významných matematikov Charles Sander PEIRCE (1839 - 1914), Norbert WIENER (1894 – 1964), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Z myšlienok Norberta WIENERA, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 28, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Doc.RNDr. Tibor Gál, CSc., budovateľ národnostného školstva na UKF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, XIX. medzinárodná konferencia DIDFYZ´14 Vymedzenie obsahu školskej fyziky, Račkova dolina 15.-18. október 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 44, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Žilina 5. - 6. sept. 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Koreňová, Lilla, Riadené skúmanie pomocou softvéru GeoGebra ako efektívna metóda školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 11-24, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír, Jednoduché meranie indexu lomu skla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz, On rotations of geometrical figures, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Invektívy, inzultácie (Lubymoty), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 38, 64, 76, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Madaras, Tomáš and Kanáliková, Andrea, Vizualizácia rozdielov medzi racionálnymi a iracionálnymi číslami, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 17-26, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mandalov, Jordan, Bezpečná a efektívna prevádzka jadrových elektrární, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 57-60, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Nemec, Dušan and Konrád, Ľubomír, Výstrel do vesmíru – sci-fi alebo realita, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 37-42, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 64. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 25-36, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, O problematice otázek a odpovědí (druhá část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 11-27, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Josef Štěpán a Slovensko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Minitheory of definite integral, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 25-37, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rumanová, Lucia and Smiešková, Edita, Gotické ornamenty ako motivačný prostriedok vo vyučovaní, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 27-36, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin and Nánai, László, Physical Processes in Nature - The Soil, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 37-43, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebeň, Vladimír, Ján Birčák: O fyzike ako rozprávke, Bratislava UK, 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 75-77, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šimkovič, Stanislav, Tidal Forces in the Schwarzschild Field, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šunderlík, Ján and Medová, Janka, Ďalšie vzdelávanie učitel’ov matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Švolík, Štefan, Najlacnejšia elektrická energia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára, Vstupné vedomosti študentov bakalárskeho štúdia na FMFI UK v Bratislave v úlohe zadanej formou experimentu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 43-56, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
IX. konferencia Fyzika a etika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 63, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Spomíname na stredoškolskú profesorku Kornéliu Kropilákovú, rod. Kaliskú, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2013 – 2014) kategórie B,C (4.-7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 56. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2014 - 2015) kategórie E a F, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 2, pages 61-68, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 56. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2014-2015) kategórie B, C (5. - 7. úloha), G (Archimediáda), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 4, pages 52-60, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 56. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2014 – 2015) Kategórie A, B (1 až 4), C (1 až 4), D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 3, pages 61-74, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XIX. medzinárodná konferencia DIDFYZ ´2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd JSMF 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 65, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007