logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2014

2014/1

   
 2014/1 (počet príspevkov: 15)

 

casopis

Obsah čísla 2014/1

Andrejková, Gabriela, Juraj Hromkovič: Sedem divov informatiky, Verbum, Ružomberok, 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech and Novotný, Pavel, Úplná indukcia (prvá časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 3-10, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gergeľová, Bianka, Urbašíková, Miroslava and Trenčan, Jozef, Empirický prístup k zavedeniu pojmu hydrostatická vztlaková sila, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 39-48, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Holý, Róbert, Slovenské elektrárne sú dobrým občanom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Hra a zábava vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 49-50, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Doc.RNDr. Tibor Gál, CSc., budovateľ národnostného školstva na UKF v Nitre, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Koreňová, Lilla, Riadené skúmanie pomocou softvéru GeoGebra ako efektívna metóda školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 11-24, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír, Jednoduché meranie indexu lomu skla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Invektívy, inzultácie (Lubymoty), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 38, 64, 76, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Minitheory of definite integral, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 25-37, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebeň, Vladimír, Ján Birčák: O fyzike ako rozprávke, Bratislava UK, 2012, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 75-77, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
IX. konferencia Fyzika a etika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 63, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 55. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2013 – 2014) kategórie B,C (4.-7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XIX. medzinárodná konferencia DIDFYZ ´2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd JSMF 2014, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 43, number 1, pages 65, ISSN 1335-4981, 2014.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007