logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2007

   
 2007 (počet príspevkov: 42)
 2007/4 (počet príspevkov: 11)
 2007/3 (počet príspevkov: 11)
 2007/2 (počet príspevkov: 9)
 2007/1 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2007

Baláž, V., Holá, L., Sakálová, K. and Strauch, O., Spomienky na profesora Tibora Šaláta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 65-71, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 38. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Isfahán, Irán, 13. - 22.7.2007, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 60-65, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černecký, Jozef and Pivarčiová, Elena, Interesting in Holography, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 45-54, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Žabka, Ján, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Úloha Akcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 7-10, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan and Krempaský, Július, Dionýz Ilkovič - 100 rokov od narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Kreatívne poznávanie vo fyzike (Daniel Kluvanec a kolektív: Kreatívne poznávanie vo fyzike, Protonit, Nitra, 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Lomená čiara, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena, Nové didaktické prístupy k výučbe fyziky a informatiky (Elena Kukurová, Michal Weis : „Mind Maps“ Základy fyziky a informatiky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frobisher, Leonard, Kopka, Jan and Trenkler, Marián, Skúmanie v školskej matematike – Magický štvorec a mobilný telefón, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 6-14, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom – I. časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom – II. časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Hutton, Niel, The Nature of Science: Some thoughts about its place in the English school science curriculum, and the implications for teacher training (2), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 44-54, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hutton, Niel, The Nature of Science: Some Thoughts about its Place in the English School Science. Curriculum, and the Implications for Teacher Training (1), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jarník, Jiří and Stehlíková, Naďa, Marie Kubínová, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Didaktika ako profesionálna výbava učiteľa školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Fyzik presvedčený evolúciou (Krempaský, J.: Veda verzus viera? Bratislava: Veda, 2006.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Werner HEISENBERG - skutočnosť a ľudský duch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 49-51, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Experimentálne potvrdenie vlnových vlastností elektrónov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 35-43, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klimeš, Jan, Juraj Hromkovič: Sieben Wunder der Informatik (Sedem divov informatiky) B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006, 351 str., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 85-88, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamické cykly - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 55-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamické zákony - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 33-47, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamika ako základ moderného popisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 55-56, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kováčová, Monika, The Mathematical Explorer alebo informácia o jednom zaujímavom projekte, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 29-41, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kovárová, Ivana and Mihalčová, Jana, Prieskum tvorivosti v žiackych riešeniach vágne formulovanej úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 7-14, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz, Penneyove hry a ich zovšeobecnenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Filip, Křížek, Michal and Šolc, Jakub, How massive is the black hole at the centre of our Galaxy?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 43-51, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Bicykle a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 11-26, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Dve vety (a tri zámená) o kurikulárnej transformácii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 2-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Geometricky o geometrických radoch, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lukáč, Stanislav and Engel, Radovan, Skúmanie dynamických konštrukcií vo vyučovaní rovnoľahlosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 15-28, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, Waldemar Gorzkowski, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Niekoľko spomienok na pána profesora Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 59-63, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, K odkazu Igora Kluvánka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Radosť z matematiky, cítená po druhýkrát (František Kuřina, Zdeněk Púlpán, Podivuhodný svět elementární matematiky, Elementární matematika čtená podruhé, Academia, Praha 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Škola, základ života, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 1, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, K storočnici Dionýza Ilkoviča: vysokoškolské štúdiá v Prahe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 57-64, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Faktorizácia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 15-18, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Metóda štvorcov (druhých mocnín), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 19-25, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Zjednodušenie. Substitúcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 27-30, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 49. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2007 - 2008) kategórie A, E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 3, pages 52-59, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 49. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2007 - 2008) kategórie B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 67-84, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 57. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 27-38, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007