logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2007

2007/4

   
 2007/4 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2007/4

Černek, Pavol, Kubáček, Zbyněk, Bednářová, Svetlana, Žabka, Ján, Gyürki, Štefan and Demetrian, Michal, Úloha Akcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 7-10, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Lomená čiara, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Hutton, Niel, The Nature of Science: Some thoughts about its place in the English school science curriculum, and the implications for teacher training (2), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 44-54, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád, Experimentálne potvrdenie vlnových vlastností elektrónov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 35-43, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klimeš, Jan, Juraj Hromkovič: Sieben Wunder der Informatik (Sedem divov informatiky) B. G. Teubner Verlag, Wiesbaden 2006, 351 str., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 85-88, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamické cykly - termodynamika ako základ moderného opisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 55-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Bicykle a matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 11-26, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Dve vety (a tri zámená) o kurikulárnej transformácii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 2-6, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Škola, základ života, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 1, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Zjednodušenie. Substitúcia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 27-30, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 49. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2007 - 2008) kategórie B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 4, pages 67-84, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007