logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2007

2007/2

   
 2007/2 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2007/2

Baláž, V., Holá, L., Sakálová, K. and Strauch, O., Spomienky na profesora Tibora Šaláta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 65-71, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černecký, Jozef and Pivarčiová, Elena, Interesting in Holography, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 45-54, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom – I. časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 39-44, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Didaktika ako profesionálna výbava učiteľa školskej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 9-17, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Termodynamika ako základ moderného popisu reálneho sveta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 55-56, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Krech, Ireneusz, Penneyove hry a ich zovšeobecnenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, K storočnici Dionýza Ilkoviča: vysokoškolské štúdiá v Prahe, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 57-64, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Metóda štvorcov (druhých mocnín), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 19-25, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 57. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 2, pages 27-38, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007