logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2007

2007/1

   
 2007/1 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2007/1

Červeň, Ivan and Krempaský, Július, Dionýz Ilkovič - 100 rokov od narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Kreatívne poznávanie vo fyzike (Daniel Kluvanec a kolektív: Kreatívne poznávanie vo fyzike, Protonit, Nitra, 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena, Nové didaktické prístupy k výučbe fyziky a informatiky (Elena Kukurová, Michal Weis : „Mind Maps“ Základy fyziky a informatiky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frobisher, Leonard, Kopka, Jan and Trenkler, Marián, Skúmanie v školskej matematike – Magický štvorec a mobilný telefón, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 6-14, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Jedinák, Dušan, Fyzik presvedčený evolúciou (Krempaský, J.: Veda verzus viera? Bratislava: Veda, 2006.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováčová, Monika, The Mathematical Explorer alebo informácia o jednom zaujímavom projekte, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 29-41, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Filip, Křížek, Michal and Šolc, Jakub, How massive is the black hole at the centre of our Galaxy?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 43-51, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lukáč, Stanislav and Engel, Radovan, Skúmanie dynamických konštrukcií vo vyučovaní rovnoľahlosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 15-28, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ondrejka, Stanislav, Niekoľko spomienok na pána profesora Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 59-63, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, K odkazu Igora Kluvánka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 1-5, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Radosť z matematiky, cítená po druhýkrát (František Kuřina, Zdeněk Púlpán, Podivuhodný svět elementární matematiky, Elementární matematika čtená podruhé, Academia, Praha 2006), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 36, number 1, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2007.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007