logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2004

   
 2004 (počet príspevkov: 51)
 2004/4 (počet príspevkov: 11)
 2004/3 (počet príspevkov: 14)
 2004/2 (počet príspevkov: 12)
 2004/1 (počet príspevkov: 14)

 

casopis

Obsah čísla 2004

Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Ivan and Baník, Rastislav, Jednoduché meranie náboja elektrónu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 76, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav, O tom ako Juraj názorne vysvetľuje svojmu mladšiemu bratovi Michaelovi funkciu mikrovlnnej rúry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 34-36, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Baník, Rastislav, Vodné presýpacie hodiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 50-53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Barančok, Drahoslav, Klub fyzikov v Bratislave - dvadsaťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bednárová, Andrea, Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie ako vedecké divadlo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brezinová, Margita, Nedostatočné financovanie základných škôl, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 67-68, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brozová, Renáta, Anketa o vzťahu medzi obľúbenosťou a záujmom o fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 41-49, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Čáp, Ivo, 35. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky; Pohang, Južná Kórea, 15.7. - 23.7.2004, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 46. ročník Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Tok fyzikálnej veličiny – slovné spojenie alebo veličina?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 37-41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Lokálne extrémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Periodické funkcie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 15-23, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Gibová, Zuzana, Prehľad názorov na jav trenia v minulosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 54-60, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, K meraniu magnetického poľa Zeme podľa upraveného a prepracovaného vydania učebnice: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, K pohybu elektrónu naprieč siločiarami homogénneho elektrického poľa podľa učebnice: Fyzika pre 2. ročník gymnázií – Elektrické pole, Elektrický prúd, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Janáčková, Martina, Ako žiaci SŠ riešili jeden kombinatorický príklad, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 8-21, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, JURAJ HRONEC - citlivý pedagóg vyššej matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia; Informácia o publikácii Devlin, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné). Praha, Dokořán a Argo 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, ŠTEFAN SCHWARZ - rozhľadený matematik v dimenzii kultúry, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 66-69, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 22-27, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Cesta na Saturn a Titan. Projekt Cassini-Huygens; Informácia o knihe Cesta na Saturn a Titan, Projekt Cassini-Huygens, vydavateľ PROTONIT s.r.o. Nitra v spolupráci s UKF Nitra, 1. vydanie, sept. 2004, 84s. ISBN 80-8050-723-6, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Čapistrák, Anton, Formal Knowledge, Operative Knowledge, Elegance of Models in Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 32-41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Konrád, Ľubomír, Fyzikálna úloha ako motivačný faktor vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Od dotyčnice k Maclaurinovým polynómom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 1-20, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kudela, Karel and Martinská, Gabriela, Spomíname na nedožité jubileum prof. Juraja DUBINSKÉHO, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kupka, Ivan and Kupková, Erika, Nekonečne malé a veľké veličiny sú súčasťou matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Lendelová, Katarína, O stredoškolských učebniciach z pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 21-31, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Organizujeme konferencie slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mudrochová, Iveta and Jankovýchová, Anna, Fyzikálna rozcvička, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 44-45, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Paulov, Ján, Čo je „Maximum Entropy Principle“?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 24-30, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pázman, Andrej, Bayesovská štatistika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Rakovská, Mária, Heisenbergovo hľadanie krásy vo vede, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 4, pages 53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Johann Wolfgang Goethe (1749 Frankfurt - 1832 Weimar), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Matematické metódy lovu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 54, 68, 72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein - k 125. výročiu narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 36-55, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 2. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 35, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Kvantová mechanika, Werner Heisenberg a Slovensko, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 42-54, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Štefeček, Svetozár and Koza, Július, Prechod Venuše cez slnečný disk, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, O Maxwellovom posuvnom prúde v kondenzátore, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 28-35, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Martinus Veltman - Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics (Skutočnosti a záhady vo fyzike elementárnych častíc), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Töröková, Ľubica, Česko-slovenská súťaž ŠVOČ v matematike a informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 63-66, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vallo, Dušan, Zovšeobecnenie vety o Lemoinovom bode v trojuholníku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zajac, Rudolf, Einstein si to nezaslúži: recenzia knihy Albert Einstein, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
54. ročník matematickej olympiády kategória Z4 - Z9, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 22-29, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
54. ročník matematickej olympiády Úlohy 1. kola - domáca časť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 30-33, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 46. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2004 - 2005) kategórie A, B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 54-66, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 46. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. rok 2004 - 2005) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 2, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2004: Súťaž prác z didaktiky fyziky o ceni profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XIV. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2004 „Informačno – komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky“ (Račkova dolina, 13. - 16. október 2004), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007