logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2004

2004/3

   
 2004/3 (počet príspevkov: 14)

 

casopis

Obsah čísla 2004/3

Baník, Ivan and Baník, Rastislav, Jednoduché meranie náboja elektrónu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 76, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 35. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky; Pohang, Južná Kórea, 15.7. - 23.7.2004, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 46-51, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 46. ročník Fyzikálnej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 52-53, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, K meraniu magnetického poľa Zeme podľa upraveného a prepracovaného vydania učebnice: Fyzika pre 3. ročník gymnázií, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 42-43, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Skryté štruktúry pod drobnohľadom matematického myslenia; Informácia o publikácii Devlin, K.: Jazyk matematiky (Jak zviditelnit neviditelné). Praha, Dokořán a Argo 2002, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 75-76, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Cesta na Saturn a Titan. Projekt Cassini-Huygens; Informácia o knihe Cesta na Saturn a Titan, Projekt Cassini-Huygens, vydavateľ PROTONIT s.r.o. Nitra v spolupráci s UKF Nitra, 1. vydanie, sept. 2004, 84s. ISBN 80-8050-723-6, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 74, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel and Čapistrák, Anton, Formal Knowledge, Operative Knowledge, Elegance of Models in Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 32-41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Od dotyčnice k Maclaurinovým polynómom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 1-20, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lendelová, Katarína, O stredoškolských učebniciach z pravdepodobnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 21-31, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Organizujeme konferencie slovenských matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 67-69, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mudrochová, Iveta and Jankovýchová, Anna, Fyzikálna rozcvička, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 44-45, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Johann Wolfgang Goethe (1749 Frankfurt - 1832 Weimar), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 41, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 46. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2004 - 2005) kategórie A, B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 54-66, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
XIV. medzinárodná konferencia DIDFYZ 2004 „Informačno – komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky“ (Račkova dolina, 13. - 16. október 2004), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 3, pages 70-73, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007