logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2004

2004/1

   
 2004/1 (počet príspevkov: 14)

 

casopis

Obsah čísla 2004/1

Bálint, Vojtech and Marčoková, Mariana, Prof. RNDr. Jozef Moravčík, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 65-68, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Barančok, Drahoslav, Klub fyzikov v Bratislave - dvadsaťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 63-64, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Lokálne extrémy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 15-21, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, K pohybu elektrónu naprieč siločiarami homogénneho elektrického poľa podľa učebnice: Fyzika pre 2. ročník gymnázií – Elektrické pole, Elektrický prúd, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 56-58, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Hranica fyzikálneho poznania v súčasnosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 22-27, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kudela, Karel and Martinská, Gabriela, Spomíname na nedožité jubileum prof. Juraja DUBINSKÉHO, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pázman, Andrej, Bayesovská štatistika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein - k 125. výročiu narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 36-55, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 2. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 35, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Citáty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štefeček, Svetozár and Koza, Július, Prechod Venuše cez slnečný disk, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, O Maxwellovom posuvnom prúde v kondenzátore, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 28-35, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Martinus Veltman - Facts and Mysteries in Elementary Particle Physics (Skutočnosti a záhady vo fyzike elementárnych častíc), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2004: Súťaž prác z didaktiky fyziky o ceni profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 33, number 1, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007