logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2009

   
 2009 (počet príspevkov: 44)
 2009/4 (počet príspevkov: 10)
 2009/3 (počet príspevkov: 14)
 2009/2 (počet príspevkov: 10)
 2009/1 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2009

Bálint, Vojtech, 50. Medzinárodná matematická olympiáda, Brémy, Nemecko, 10. - 22.7.2009, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, Je treba pestovať súťaže pre talenty?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 17-21, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Polrok po začiatku reformy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 51-58, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Boža, Vladimír, Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 40. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, Merida, Mexiko, 12. - 19.7.2009, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 57-65, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Bartovo odvodenie termodynamickej bilančnej rovnice energie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 43-47, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Degro, Ján and Ješková, Zuzana, Experimenty počas cesty do CERN-u, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 60-67, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Demetrian, Michal, Keplerova úloha - algebraické riešenie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 42-50, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dillingerová, Monika, Hry s matematikou, matematika v hrách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Integrálne súčty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 13-20, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Hrkota, Klement, O jednom tvrdení, ktoré sa traduje v našich učebniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Albert EINSTEIN - návrhy a presvedčenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Gustave Choquet matematik s intuíciou básnika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 16, 22, 34, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, James Sylvester - matematik hrdý na svoju poéziu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 3-4, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jean-Baptiste Le Rond d´ALEMBERT, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 42,48, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mikuláš Kuzánsky - priateľ protikladov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 17-18,24, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehl’ad názorov o matematickej kultúre), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 19-20,-29-30, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Podnetná literatúra pre motiváciu a popularizáciu matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 30, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana and Konkoľová, Mária, Study of the efficacy of MBL activities in physics teaching in Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ješková, Zuzana, Učitelia zo Slovenska už dvakrát navštívili CERN, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 59-69, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Spomíname: 50 rokov Fyzikálnej olympiády v Česko - Slovensku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 32,47,66, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčovič, Jozef, Rafay, Karol and Krajčovičová, Iveta, Aplikácia digitálnej techniky vo vlnovej optike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 42-46, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Monoszová, Gabriela and Snoha, Ľubomír, Alfonz Haviar sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Dvě testové teorie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Třetí testová teorie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Riečan, Beloslav, 50 rokov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 1-2, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Čo s Riemannovým integrálom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 5-17, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Od pravdepodobnosti ku kombinatorike a nie naopak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Výročie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 2-3, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rybanský, Ľubomír, Dĺžka slova, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 19-23, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, Práca magnetickej sily?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 35-41, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valenčáková, Veronika, Zopár slov o slovíčku fuzzy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára, Primárne energetické zdroje a efektívnosť varenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 47-59, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 11-15, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Aritmetický a geometrický priemer, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje - Extremálny princíp, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 31-34, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábelová, Marta, Chlapci sa rodia častejšie ako dievčatá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján and Hašková, Alena, Prípadová štúdia posudzovania úrovne vyučovania informatiky a programovania z hľadiska vybraných faktorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Žák, Vojtěch, Not Everything is Linear or Quadratic - Two Physics Problems of Mechanics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 35-41, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009 - 2010) kategórie B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009-2010) kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 3, pages 49-56, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009-2010) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 68-72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 59. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 2, pages 23-34, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007