logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2009

2009/4

   
 2009/4 (počet príspevkov: 10)

 

casopis

Obsah čísla 2009/4

Boža, Vladimír, Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, O jednom tvrdení, ktoré sa traduje v našich učebniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Albert EINSTEIN - návrhy a presvedčenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehl’ad názorov o matematickej kultúre), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 19-20,-29-30, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 41-50, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Půlpán, Zdeněk, Třetí testová teorie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 21-29, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Valenčáková, Veronika, Zopár slov o slovíčku fuzzy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 11-19, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábelová, Marta, Chlapci sa rodia častejšie ako dievčatá, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján and Hašková, Alena, Prípadová štúdia posudzovania úrovne vyučovania informatiky a programovania z hľadiska vybraných faktorov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Texty úloh 1. kola 51. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2009 - 2010) kategórie B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 38, number 4, pages 55-68, ISSN 1335-4981, 2009.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007