logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2001

   
 2001 (počet príspevkov: 48)
 2001/4 (počet príspevkov: 10)
 2001/3 (počet príspevkov: 11)
 2001/2 (počet príspevkov: 14)
 2001/1 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 2001

Klačka, Jozef and Turňa, Ľubomír, Prenos hmoty fotónom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 53-56, ISSN 1335-4981, 2004.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Beňuška, Jozef, K spracovaniu výsledkov merania fyzikálnych veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 40-42, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csiba, Peter and Kmeťová, Mária, Veta o troch dotyčniciach paraboly z pohľadu projektívnej a afinnej geometrie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 8-15, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 32. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky (Antália, Turecko 28. jún - 6. júl 2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 60-64, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 42. ročník Fyzikálnej olympiády; Celoštátne kolo kategórie A - Správa o priebehu súťaže (Trenčín 22. - 25.5.2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 28-30, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Pevné, či tuhé skupenstvo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 32-38, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Za profesorom Ladislavom Mišíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ferencová, Elena and Polášková, Anna, Globálna rádioaktivita a jej vplyv na človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 38-49, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gálik, Pavol, O kreácii páru elektrón - pozitrón, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 50-52, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gavalcová, Tatiana, 32. konferencia v Jasnej, november 2000 (Pozdná jeseň aj slovenskí matematici v Demänovskej doline), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 54-59, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváčová, Zuzana and Fúsková, Jana, Doc. RNDr. Ladislav Dunajský, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hromkovič, Juraj, Informatika a všeobecné vzdelanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 14-22, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Opakovanie učiva zákazom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 43-45, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Referát ako vyučovacia metóda vo vyučovaní fyziky na ZŠ a nižších triedach osemročného gymnázia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 48-49, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jodas, Vladimír, O potrebe novej vízie vo vyučovaní matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 5-7, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jodas, Vladimír, Rozprávka o čísle e (alebo Ako mohli vymyslieť logaritmy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 21-27, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Hrobár, Peter, Názory študentov gymnázia na vyučovanie fyziky (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 39-46, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategórie E, F a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh celoštátneho kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 200/2001), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 50-55, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Dlhá cesta k atómovému rozlíšeniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 31-39, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Neutrína včera, dnes a zajtra, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krempaský, Július, Fyzika a kultúra, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 33-37, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, Pozor na l'Hospitala!, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 1-15, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 3. Cite 1 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Z čoho budeme maturovať z matematiky?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 8-20, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kukurová, Elena, Majdan, M., Ferencová, Elena, Gulánová, Milada and Traubner, Pavel, Polarizované svetlo a jeho biostimulačné účinky na organizmus, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 23-30, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Manin, Jurij I., Matematika ako povolanie a poslanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Onderová, Ľudmila, Smädný bocian a fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 39-43, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Parulek, Ivan, Einsteinov valec, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 44-47, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária and Dežerický, Ľubomír, Overovanie rozumovo - výkonových charakteristík fyzikálnych úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 31-38, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Nad perspektívami nášho školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Prof. RNDr. Anton Huťa, DrSc. (1915-2000), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 65-66, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, RNDr. Ladislav Berger - doctor honoris causa Žilinskej univerzity (Žilinská univerzita udelila titul Dr. h. c. dr. Ladislavovi Bergerovi pri príležitosti jeho 90. narodenín), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 62-64, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rovderová, Eva, Nelineárne obyčajné diferenciálne rovnice vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Töröková, Ľubica, Pythagorova veta - zaujímavosti a príklady, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 21-24, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vallo, Dušan, Bod a trojuholník, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 12-20, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Volf, Ivo, Literatura k podpoře soutěže fyzikální olympiády v České republice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 47-53, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zelenický, Ľubomír, Z rokovania celoštátnej porady zástupcov katedier fyziky vysokých škôl pripravujúcich učiteľov (Nitra 29. november 2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 4, pages 60-61, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
51. ročník matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 1-11, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za rok 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 57, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
DOHODA o spolupráci Ministrerstva školstva Slovenskej republiky a Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 54-57, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Informácie pre autorov, prispievateľov a ostatných čitateľov OMFI, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 71, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalendár 43. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 2001 - 2002) v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 69-70, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 16-24, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Profesor RNDr. Július Krempaský, DrSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategórie B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 3, pages 57-68, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2002, Cena profesora Jána Vanoviča (súťaž učiteľov fyziky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007