logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2001

2001/2

   
 2001/2 (počet príspevkov: 14)

 

casopis

Obsah čísla 2001/2

Beňuška, Jozef, K spracovaniu výsledkov merania fyzikálnych veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 40-42, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 32. Medzinárodná fyzikálna olympiáda Správa o účasti družstva Slovenskej republiky (Antália, Turecko 28. jún - 6. júl 2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 60-64, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Černek, Pavol, Poškolácke úlohy, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 28-30, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Za profesorom Ladislavom Mišíkom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 65-67, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Opakovanie učiva zákazom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 43-45, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jodas, Vladimír, O potrebe novej vízie vo vyučovaní matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 5-7, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jodas, Vladimír, Rozprávka o čísle e (alebo Ako mohli vymyslieť logaritmy), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 21-27, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 46-50, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh 1. kola 43. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2001 - 2002), kategórie E, F a Archimediáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 51-56, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Dlhá cesta k atómovému rozlíšeniu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 31-39, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk and Černek, Pavol, Z čoho budeme maturovať z matematiky?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 8-20, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Nad perspektívami nášho školstva, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ceny Slovenskej fyzikálnej spoločnosti za rok 2001, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 57, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2002, Cena profesora Jána Vanoviča (súťaž učiteľov fyziky), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 2, pages 58-59, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007