logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2001

2001/1

   
 2001/1 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 2001/1

Csiba, Peter and Kmeťová, Mária, Veta o troch dotyčniciach paraboly z pohľadu projektívnej a afinnej geometrie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 8-15, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 42. ročník Fyzikálnej olympiády; Celoštátne kolo kategórie A - Správa o priebehu súťaže (Trenčín 22. - 25.5.2001), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 58-60, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Pevné, či tuhé skupenstvo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 32-38, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hlaváčová, Zuzana and Fúsková, Jana, Doc. RNDr. Ladislav Dunajský, CSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jankovýchová, Anna, Referát ako vyučovacia metóda vo vyučovaní fyziky na ZŠ a nižších triedach osemročného gymnázia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 48-49, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Texty úloh celoštátneho kola 42. ročníka fyzikálnej olympiády (školský rok 200/2001), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 50-55, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Neutrína včera, dnes a zajtra, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 25-31, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Onderová, Ľudmila, Smädný bocian a fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 39-43, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Parulek, Ivan, Einsteinov valec, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 44-47, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Rovderová, Eva, Nelineárne obyčajné diferenciálne rovnice vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
DOHODA o spolupráci Ministrerstva školstva Slovenskej republiky a Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 54-57, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Matematická olympiáda na základných školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 16-24, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Profesor RNDr. Július Krempaský, DrSc. sedemdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 30, number 1, pages 64-66, ISSN 1335-4981, 2001.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007