logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2020

   
 2020 (počet príspevkov: 41)
 2020/4 (počet príspevkov: 8)
 2020/3 (počet príspevkov: 14)
 2020/2 (počet príspevkov: 12)
 2020/1 (počet príspevkov: 7)

 

casopis

Obsah čísla 2020

Bálint, Vojtech, Ferenc Kárteszi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bálint, Vojtech, László Rátz – učiteľ géniov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 22-28, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Bečvář, Jindřich, Přímá a nepřímá úměrnost (nekorektní stať o kritickém myšlení), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 11-22, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Csachová, Lucia, Dáma s lampou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čeretková, Soňa, Aktuálne informácie ICMI a IMU, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 55-56, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Inšpirujúca zbierka príkladov z fyziky Recenzia na knihu Pavla Valka: Jednoducho fyzika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, O exponenciálnych rovniciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice - Pohľad matematika, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie racionálnych nerovníc metódou intervalov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Riešenie rovníc graficky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 3-10, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Fecková Škrabuľáková, Erika, Erupcie pre matematikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 23-28, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gábová, Timea, Sebahodnotenie – nástroj formatívneho hodnotenia ako súčasť učenia sa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 13-22, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gibová, Zuzana, Rozvoj fyzikálnych zručnosti študentov na vysokých školách, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kadlečík, Ivan, Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice - Pohľad matematikára, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Nedať sa nachytať. Recenzia na knihu Mareka Lišku a kol.: Rovnice a nerovnice Matika pre spolužiakov, Bratislava 2018, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 65, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kalina, Martin, Spomíname na profesora Jozefa Komorníka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 66-68, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Karabáš, Ján and Snoha, Ľubomír, Profesor Roman Nedela šesťdesiatročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 57-60, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Spektakulárna kométa Neowise (C/2020 F3), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 64, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kopka, Jan, Hrozny problémů ve školské matematice (1. část), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 9-21, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krajčí, Stanislav, 61. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, O paradoxech ve speciální teorii relativity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 31-40, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Křížek, Michal, Prvočíselné magické čtverce, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 10-17, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kubáček, Zbyněk, 100. výročie narodenia prof. RNDr. Marka Šveca, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 55-61, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Spomienka na prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 62-65, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Luby, Štefan, Storočnica prof. RNDr. Vladimíra Hajka a výskum magnetizmu v Košiciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 44-49, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Marčoková, Mariana, Minuloročná konferencia slovenských matematikov - päťdesiat rokov od prvej, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mesiar, Radko, Prof. Martin Kalina – ďalší mladý jubilant, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Mucha, Ľubomír, 4. Európska fyzikálna olympiáda online (EuPhO)1 20.07.2020-26.07.2020, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 49-53, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 70. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 32-34, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, Zadania úloh 70. ročníka Matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 18-27, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Česká a Slovenská fyzika 1945 – 2005 Ivo Kraus, Štefan Zajac, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 61-63, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Roth, Ladislav Emanuel, Čo nám o Venuši povedala misia Magellan?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 41-58, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Groundwater Physics, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, Bartyik, Tamás and Nánai, László, Physical Processes in Nature The Water 4. Physics of Rivers, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 2, pages 35-43, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Špirková, Jana and Krišťák, Ľuboš, JSMF pri SAV, pobočka Banská Bystrica Minulosť a súčasnosť, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 1, pages 59-70, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Teleki, Aba, Prvá planetárna sústava registrovaná priamo, vizuálne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 54, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Valentová, Lenka and Csachová, Lucia, Stratégie riešenia "školských" úloh, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 1-9, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Extrapolácie 2020, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 73-74, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 62. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2020-2021) kategórie A,B,C,D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 50-69, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 62. ročníka Fyzikálnej olympiády (šk. r. 2020-2021) kategórie E, F, G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 3, pages 33-48, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zadania úloh 36. ročníka Olympiády v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 49, number 4, pages 29-38, ISSN 1335-4981, 2020.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007