logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2011

   
 2011 (počet príspevkov: 50)
 2011/4 (počet príspevkov: 12)
 2011/3 (počet príspevkov: 16)
 2011/2 (počet príspevkov: 13)
 2011/1 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2011

Andrejková, Gabriela, Stredoeurópska olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Školský vzdelávací program Fyzika a experiment, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 47-60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 42. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čerňanský, Peter, Rozhovor s jubilujúcim profesorom Krempaským, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 61-65, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Dvurečenskij, Anatolij, Prof. RNDr. Beloslav Riečan, DrSc. Spiritus mathematicus et musicus slovakiensis, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hanisko, Peter, Hvezdáreň a planetárium ako súčasť vyučovania astronómie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ivanová, Veronika, Matematika a nakupovanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 13-21, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Alfred North Whitehead: Duchovný rozmer intelektu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 8, 16, 30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Gottfried Wilhelm Leibnitz – všestranný učenec túžiaci po harmónii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 22-24, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hermann Ludwig Helmholtz (1821 - 1894), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 50, 57, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jednou vetou o matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Myšlienky pre učitel’ov matematiky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 33-34, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Werner Heisenberg (5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jurkechová, Anna, Vplyv informačných a komunikačných technológií na zvyšovanie záujmu žiakov o fyziku, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 39-46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kanáliková, Andrea and Pócsová, Jana, Prieskum pochopenia reálneho čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 5-14, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Klepancová, Michaela, O exhaustačnej metóde, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 7-24, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Libor Vozár, mladý jubilant (1961 - 2011), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Úsmevné úvahy velikánov v zlatom veku fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Igor, Archimedes mal pravdu (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Peter, Úvaha o odstredivej sile, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 41-46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Krupa, Dalibor, 17. konferencia slovenských a českých fyzikov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lihosithová, Mária, Poznámka k zavedeniu komplexných čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 25-28, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 52. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Obert, Teodor, Doc. RNDr. Andrej Tirpák, CSc. Elektromagnetizmus, II. vydanie, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava, 710 strán, ISBN 978-80-89238-46-0, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ožvoldová, Miroslava, Schauer, František, Čerňanský, Peter, Gerhátová, Žaneta, Tkáč, Lukáš, Beňo, Miroslav and Žovínová, Michaela, 1st Slovak Natural Sciences e-Laboratory, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 31-37, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Podoba, Rudolf, Kondenzátor s dielektrikom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára and Šedivý, Miroslav, Žiacky experiment: voda vytekajúca z nádoby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 21-30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Viszus, Eugen, A note on class of parametric integrals, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematick nástroje - Dirichletov princíp, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 29-33, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje: Symetria, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 9-16, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje. Zaveď funkciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Reálný experiment ve výuce fyziky a v soutěži Fyzikální olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 57-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Vysoká, Jana, Finding Optimal Route, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Weiss, Ján, Milan Petráš – gymnaziálne roky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Záhorec, Ján, Koncepčné a metodické východiská hodnotenia stavu vyučovania informatiky na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zeman, Marek, 23. Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žák, Vojtěch, „Process Information“ in the New Leaving Examination in Physics in the Czech Republic, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 39-45, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
5. ročník Play Energy 2011 „Objavme energiu“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády 7. – 10. apríl 2011 Stredná záhradnícka škola Piešťany (Red.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Enrico Fermi (1901 - 1954), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ernest Rutherford (1871 - 1937), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Erwin Schrödinger (1887 - 1961), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011– 2012) kategórie A, B, C, D (1. - 3. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 47-59, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 27. ročníka olympiády v informatike (šk. r. 2011 – 2012), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011 - 2012) kategórie A, E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 31-42, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011 - 2012) kategórie B, C a D (4. - 7. úloha), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 61-69, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 61. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 17-30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Úryvky z knižnej publikácie venovanej jubileu prof. Š. Lubyho. VEDA, vydavateľstvo SAV, 2011, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 2, pages 66, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
V. ročník strojárskej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Tajov 25. - 27. august 2011, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007