logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2011

2011/1

   
 2011/1 (počet príspevkov: 9)

 

casopis

Obsah čísla 2011/1

Hanisko, Peter, Hvezdáreň a planetárium ako súčasť vyučovania astronómie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 47-56, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ivanová, Veronika, Matematika a nakupovanie, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 13-21, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Gottfried Wilhelm Leibnitz – všestranný učenec túžiaci po harmónii, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 22-24, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Igor, Archimedes mal pravdu (2. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 1-12, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Reálný experiment ve výuce fyziky a v soutěži Fyzikální olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 57-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Záhorec, Ján, Koncepčné a metodické východiská hodnotenia stavu vyučovania informatiky na vyššom sekundárnom stupni vzdelávania v Slovenskej republike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 25-32, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Žák, Vojtěch, „Process Information“ in the New Leaving Examination in Physics in the Czech Republic, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 39-45, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Celoštátne kolo fyzikálnej olympiády 7. – 10. apríl 2011 Stredná záhradnícka škola Piešťany (Red.), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 46, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 27. ročníka olympiády v informatike (šk. r. 2011 – 2012), kategória A, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 1, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007