logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2011

2011/3

   
 2011/3 (počet príspevkov: 16)

 

casopis

Obsah čísla 2011/3

Andrejková, Gabriela, Stredoeurópska olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 59-60, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 42. Medzinárodná fyzikálna olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 43-49, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hermann Ludwig Helmholtz (1821 - 1894), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 50, 57, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Jednou vetou o matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 20, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kanáliková, Andrea and Pócsová, Jana, Prieskum pochopenia reálneho čísla, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 5-14, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Libor Vozár, mladý jubilant (1961 - 2011), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 52. Medzinárodná matematická olympiáda, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 51-54, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Velmovská, Klára and Šedivý, Miroslav, Žiacky experiment: voda vytekajúca z nádoby, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 21-30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Viszus, Eugen, A note on class of parametric integrals, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 1-4, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje. Zaveď funkciu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 15-19, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zeman, Marek, 23. Medzinárodná olympiáda v informatike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 55-57, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Enrico Fermi (1901 - 1954), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ernest Rutherford (1871 - 1937), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 30, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Erwin Schrödinger (1887 - 1961), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 58, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 53. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2011 - 2012) kategórie A, E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 31-42, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov, Tajov 25. - 27. august 2011, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 40, number 3, pages 61-70, ISSN 1335-4981, 2011.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007