logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2010

   
 2010 (počet príspevkov: 43)
 2010/4 (počet príspevkov: 10)
 2010/3 (počet príspevkov: 11)
 2010/2 (počet príspevkov: 11)
 2010/1 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2010

Andrejková, Gabriela, Medzinárodná olympiáda v informatike Univerzita Waterloo, Kanada, 14. - 21. 8. 2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 55-60, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brincková, Jaroslava, Od tvaru k číslu a algebre v školskej matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brincková, Jaroslava, Stretnutie s matematikou po základnej škole. KUŘINA F. a kol.: Matematika a porozumění světu. Setkání s matematikou po základní škole. Praha: ACADEMIA, 2009, 333 s., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 41. Medzinárodná fyzikálna olypiáda, Zahreb, Chorvátsko, 17. - 25.7.2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 59-66, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Červeň, Ivan, Formulácie Gaussovej vety pre vákuum a dielektrikum, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 41-43, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Od lineárnej kombinácie k vlastným hodnotám, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o Eulerovom rade, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Duchoň, Miloslav, Evolution Algebras and their Applications, by Tian, Jianjun Paul (Springer-Verlag Berlin 2008, Lecture Notes in Mathematics 1921, ISBN 978-3-540-74283-8/PBK 0), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 69-71, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Duchoň, Miloslav, Topologital Degree Approach to Bifurcation Problems by Michal Fečkan (Springer-Verlag Heildelberg 2008, ISBN 978-1-4020-8723-3), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Gibová, Zuzana, Fričová, Oľga and Hutníková, Mária, Aplety vo vyučovaní fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 45-50, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Jedna problémová úloha pre vašich žiakov a jedna aj pre vás. One problem - Solving Task for Your Students and One also for You, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, André Marie AMPÉRE (22.1.1775 - 10.6.1836), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 70, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Hermann WEYL – symetrické náznaky vedy a umenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 20, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mikuláš KOPERNÍK (19.2.1473 - 24.5.1543), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 44, 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 34, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (pokračovanie z OMFI 2/2010), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 32, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehľad názorov o matematickej kultúre, pokračovanie z OMFI 4/2009 (38), s. 30, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Pedagogicko-výchovné postrehy Alberta Einsteina (14.3.1879 – 18.4.1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Richard Philips Feynman (11.5.1918 – 15.2.1988) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 46, 62, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, FYZIKA A ETIKA V (Poznanie, veda a spoločnosť), medzinárodná konferencia, Nitra 28. - 29. jún 2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. 70 – ročný . Výborný vedec, popularizátor a dobrý kolega, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvánek, Igor, Archimedes mal pravdu (1. časť), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 7-19, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kmeťová, Mária, Euklidovské konštrukcie pravidelných mnohouholníkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Kováč, Vladimír, Lagrangeove body v gravitačnom poli dvoch telies, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 41-51, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kvasz, Ladislav, LeoCorry: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structure, Second revised edition, Birkhäuser Verlag, Basel 2004, 451 s., in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 63-69, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 51. Medzinárodná matematická olypiáda, 2.7. - 14.7.2010, Kazachstan, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Bolo dobre, bolo, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 1-6, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Riečan, Beloslav, Lebesguov integrál, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 1-14, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rybanský, Ľubomír, How to renumber the dice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 21-30, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Smieško, Juraj, Jednorozmerná lineárna regresia rýchlo a elegantne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 11-21, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Attila, Globálny problém ochrany ovzdušia z hľadiska skleníkového plynu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 23-36, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Gábor, The Position of Interactive Models among Visual Aids, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 35-40, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje. Špecifikácia s vyčerpaním všetkých možností (ehaustácia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, K historii cesty od elektrodynamiky ke speciální teorii relativity, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 51-67, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Ohlédnutí za padesáti lety Fyzikální olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 47-61, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vysoká, Jana, M-Matrices in Economic Models, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 15-22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
DIDFYZ 2010 (XVII) Tradičný a mladý, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 61-62, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chlapci sa rodia častejšie ako dievčatá (Erratum), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 10, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 52. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2010 - 2011) kategórie A, B, C, D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 4, pages 31-54, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 52. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2010-2011) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 60. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 2, pages 23-33, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007