logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2010

2010/3

   
 2010/3 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2010/3

Brincková, Jaroslava, Od tvaru k číslu a algebre v školskej matematike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Čáp, Ivo, 41. Medzinárodná fyzikálna olypiáda, Zahreb, Chorvátsko, 17. - 25.7.2010, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 59-66, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Od lineárnej kombinácie k vlastným hodnotám, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 23-26, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o Eulerovom rade, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 19-22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Gabková, Jana and Omachelová, Milada, Derive pre stredoškolských učiteľov krok za krokom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 33-38, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Hrkota, Klement, Jedna problémová úloha pre vašich žiakov a jedna aj pre vás. One problem - Solving Task for Your Students and One also for You, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 39-40, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (pokračovanie z OMFI 2/2010), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 32, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kováč, Vladimír, Lagrangeove body v gravitačnom poli dvoch telies, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 41-51, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Novotný, Peter, 51. Medzinárodná matematická olypiáda, 2.7. - 14.7.2010, Kazachstan, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 67-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vrábel, Peter, Matematické nástroje. Špecifikácia s vyčerpaním všetkých možností (ehaustácia), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 27-31, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 52. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2010-2011) kategórie E, F a G, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 3, pages 53-58, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007