logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2010

2010/1

   
 2010/1 (počet príspevkov: 11)

 

casopis

Obsah čísla 2010/1

Duchoň, Miloslav, Topologital Degree Approach to Bifurcation Problems by Michal Fečkan (Springer-Verlag Heildelberg 2008, ISBN 978-1-4020-8723-3), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 69-72, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Mohutnými krokmi (Stručný historický prehľad názorov o matematickej kultúre, pokračovanie z OMFI 4/2009 (38), s. 30, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 22, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Pedagogicko-výchovné postrehy Alberta Einsteina (14.3.1879 – 18.4.1995), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 68, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Richard Philips Feynman (11.5.1918 – 15.2.1988) , in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 46, 62, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Lacsný, Boris and Boboň, Miroslav, Fyzikálne vzdelanie moderného človeka, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 37-45, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kluvanec, Daniel, Prof. RNDr. Arpád Kecskés, CSc. 70 – ročný . Výborný vedec, popularizátor a dobrý kolega, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 63-67, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kmeťová, Mária, Euklidovské konštrukcie pravidelných mnohouholníkov, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Smieško, Juraj, Jednorozmerná lineárna regresia rýchlo a elegantne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 11-21, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Tóth, Attila, Globálny problém ochrany ovzdušia z hľadiska skleníkového plynu, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 23-36, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vybíral, Bohumil, Ohlédnutí za padesáti lety Fyzikální olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 47-61, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Chlapci sa rodia častejšie ako dievčatá (Erratum), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 39, number 1, pages 10, ISSN 1335-4981, 2010.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007