logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise 



Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

Home

2005

   
 2005 (počet príspevkov: 44)
 2005/4 (počet príspevkov: 11)
 2005/3 (počet príspevkov: 8)
 2005/2 (počet príspevkov: 13)
 2005/1 (počet príspevkov: 12)

 

casopis

Obsah čísla 2005

Beňuška, Jozef, Maturitná skúška z fyziky na 6-ročnom gymnáziu v Martine, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 51-61, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Beňuška, Jozef, Vanovičove dni, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 67-70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Brunovský, Pavel, Tri otázky „z ulice“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Doboš, Jozef, Poznámka o spojitosti, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 1-10, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Frič, Roman, Peter Volek: Úvod do logiky a teórie vedy. Update studio, Bratislava , 1999, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hricišáková, Daniela, Profesor Marko Švec osemdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement and Hrkota ml., Klement, „Hokejový spôsob“ určenia súčtu malých mocnín prvých n prirodzených čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 13-15, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement and Matúš, Róbert, Meranie kapilárnej konštanty pomocou úzkej štrbiny, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 53-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement, Niekoľko postrehov z pokračujúcej diskusie na tému: Meranie magnetického poľa Zeme podľa učebnice [1], in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 52-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Jedinák, Dušan, Citáty (v toku času), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 63, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Dve publikácie z elementárnej matematickej analýzy (Rektorys, K.: Co je a k čemu je vyšší matematika. Praha, Academia 2001; Černý, I.: Úvod do inteligentního kalkulu (1000 příkladu z elementární analýzy). Praha, Academia 2002), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Motivačná príprava školskej kombinatoriky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 19-32, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, PAUL DIRAC – úspech matematiky vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 63-65, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Priznania slávnych i menej známych, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 22-25, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Spomienka na profesora Šaláta, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 70-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and József, Vida, Comments on Further Education of Physics Teachers in Hungary and Slovakia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 33-41, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Kecskés, Arpád and Teleki, Aba, Metódy získavania a spracovania snímkov v medicíne, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 30-45, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Kollár, Martin, Ako kalkulátor pomohol objaviť matematický poznatok alebo Iteračné metódy na grafickom kalkulátore, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 1-18, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ladzianska, Zuzana, 36. konferencia slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom 25.11. - 28.11.2004, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 64-69, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera, Pišút, Ján and Šedivý, Miroslav, Obsah a metódy vyučovania prírodných vied - stav a trendy - I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor, Classical statistical mechanical models on a lattice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 28-37, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor, Phase diagrams at low temperatures, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 30-35, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Pitrik, József, Exploring issues related to transport environment using information technology methods, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 36-47, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária and Šalková, Miriam, Citáty: Ján Andrej Segner, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 50, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Citáty: Príspevok k pojmu model vo fyzike, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Citáty: Štefan Banič (23.11.1870 - 2.1.1941) - 135. výročie narodenia, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 61, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Historické myšlienkové experimenty o pohybe telies a ich príčinách v 17. storočí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 38, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Sós, Katalin, On the methodological background of enviromental physics teaching, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 48-51, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šalková, Miriam, Citáty: Motivačné experimenty, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein a Slovensko I. Priateľstvo s Aurelom Stodolom, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 42-50, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 1 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein a Slovensko II. Bol Einstein v Bratislave, alebo nebol?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 55-63, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Šebesta, Juraj, Zakladatelia slovenskej teoretickej fyziky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 55-62, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor and Riedlmajer, Róbert, Elektromagnetická indukcia v rámiku s pohyblivou stranou, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 46-52, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Štubňa, Igor, Jednotky elektromagnetických veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Švrček, Vladimír, Kremíkové nanokryštáliky, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 26-29, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Trenkler, Marián, O Sudoku trochu inak, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 1-8, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
Vallo, Dušan, Poznámky k vybraným vlastnostiam simplexov v En, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 9-21, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 2. Cite 0 publications. 
Zaladai, Zoltán and Pokorný, Milan, Algebraické rovnice 5. stupňa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 8-12, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Závadová, Ivana, Dá sa čítať z obrázkov?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 11-29, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 1 publications. 
15. konferencia slovenských a českých fyzikov 5.9. - 8.9.2005 Areál ústavov SAV v Košiciach, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 1, pages 62-66, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh 1. kola 47. ročníka fyzikálnej olympiády (šk. r. 2005 - 2006) Kategórie A, B, C a D, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 3, pages 55-69, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 55. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 16-27, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2005: Súťaž prác z didaktiky fyziky o cenu profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zjazd Jednoty slovenských matematikov a fyzikov Nitra 25. - 27. august 2005, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 4, pages 66-70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007