logo
 

Domov 

Príspevky 

- podľa názvu 

- podľa pracoviska 

- Posledných 10 

Autori 

Hľadať 


Export 


O časopise Login:
Heslo:

Štatistika


1262 Príspevky
482 Autori
28 Čísla

2005

2005/2

   
 2005/2 (počet príspevkov: 13)

 

casopis

Obsah čísla 2005/2

Brunovský, Pavel, Tri otázky „z ulice“, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 1-7, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hricišáková, Daniela, Profesor Marko Švec osemdesiatpäťročný, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 71-72, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Hrkota, Klement and Hrkota ml., Klement, „Hokejový spôsob“ určenia súčtu malých mocnín prvých n prirodzených čísel, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 13-15, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Jedinák, Dušan, Citáty (v toku času), in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 63, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Ladzianska, Zuzana, 36. konferencia slovenských matematikov v Jasnej pod Chopkom 25.11. - 28.11.2004, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 64-69, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Lapitková, Viera, Pišút, Ján and Šedivý, Miroslav, Obsah a metódy vyučovania prírodných vied - stav a trendy - I, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 39-49, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Medveď, Igor, Classical statistical mechanical models on a lattice, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 28-37, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Rakovská, Mária, Historické myšlienkové experimenty o pohybe telies a ich príčinách v 17. storočí, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 38, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Šebesta, Juraj, Albert Einstein a Slovensko II. Bol Einstein v Bratislave, alebo nebol?, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 55-63, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 2 publications. 
Štubňa, Igor, Jednotky elektromagnetických veličín, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 50-54, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Zaladai, Zoltán and Pokorný, Milan, Algebraické rovnice 5. stupňa, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 8-12, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 1. Cite 0 publications. 
Texty úloh domáceho kola 55. ročníka matematickej olympiády, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 16-27, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
Vyhlásenie súťaže na rok 2005: Súťaž prác z didaktiky fyziky o cenu profesora Jána Vanoviča, in: Obzory matematiky, fyziky a informatiky, volume 34, number 2, pages 70, ISSN 1335-4981, 2005.
Times cited 0. Cite 0 publications. 
  Based on Aigaion, modifications MD© 2007